Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ett digitalt grupparbete av Sp1d

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ett digitalt grupparbete av Sp1d"— Presentationens avskrift:

1 ett digitalt grupparbete av Sp1d
Kalla krigets början ett digitalt grupparbete av Sp1d

2 Instruktioner Varje grupp ska göra max 4 stycken sidor.
Grp 1: Började det kalla kriget redan 1945? Kontrollera vad som hände vid Jalta- och Potsdamkonferenserna. Grp 2: Vilken roll spelade Winston Churchills tal i Fulton Missouri och "The Long Telegram" från 1946 för att det kalla kriget skulle börja? Grp 3:Vilken roll spelade Marshallplanen för att det kalla kriget skulle börja? Grp 4: Vad var "Trumandoktrinen", och vilken roll spelade den för att det kalla kriget började? Grp 5: Visa hur det var Sovjetunionens fel att det kalla kriget började. Grp 6: Visa hur det var USA:s fel att det kalla kriget började. Ni ska vara färdiga på måndagen den 16 maj.     

3 Tips på litteratur etc Ni hittar ganska mycket på min hemsida adjunkten.com kolla även mitt IB-material, de sysslade en hel termin med det Kalla Kriget.

4 Grupp 1 JALTAKONFERENSEN Februari år 1945
Storbritannien, USA och Sovjetunionen Områden som tillhörde axelmakterna 

5 Potsdamkonferensen Vad var konferensen? Vilka deltog i konferensen?
Vad var konferensen?  Vilka deltog i konferensen?  Varför hade man den?

6 Bevis på att Kalla Kriget började 1945
Potsdamkonferensen  Löftet om Free Europe bryts av Stalin USA utprovar atombomben utan att meddela Stalin Misstänksamheter växer mellan USA och Ryssland De båda länderna letar anledningar till att starta kapprusta sina länder 

7 Grupp 2 Vilken roll spelade Winston Churchills tal i Fulton Missouri och "The Long Telegram" från 1946 för att det kalla kriget skulle börja "Iron Curtain"  Mötet vid Elbe "Järnridå"  Oro över den "Röda armén".  Inget mer firande.  USA och Ryssland gled iväg från varandra.  Krig

8 Iron Curtain Churchill uttalade sig om andra världskrigets misslyckanden: ”Vi får inte låta det hända igen. Detta kan endast uppnås genom att nå nu, 1946, en god förståelse på alla punkter med Ryssland i det allmänna ledning av Förenta nationerna och genom bibehållandet av den goda förståelse genom många fredliga år, av hela styrkan i den engelskspråkiga spansktalande världen och alla dess anslutningar.” Förhindra kriget i tid!

9 The long telegram  George F Kennan Rysk känsla av otrygghet  Sovjetunionen, "kapitalistiska fiender"  Utrikespolitiken.  Föreslog Amerikansk strategi

10 The Long Telegram "Vi har här en politisk kraft som är fanatiskt hängiven tron att det inte kan råda något permanent levnadssätt med USA att det för att Sovjetmakten ska kunna leva i trygghet är nödvändigt och önskvärt att den inre harmonin i vårt samhälle slås sönder."  Kennan som skrev telegrammet menade att "Om motståndaren alltså har tillräcklig styrka och visar att han är beredd att använda den, så behöver han sällan göra det."

11 Grupp 3  Vilken roll spelade Marshallplanen för att det kalla kriget skulle börja? Efter andra världskrigets slut låg Europa i ruiner. Värst drabbat blev Tyskland. Dess städer och fabriker hade blivit sönderbombade av framförallt amerikanska och engelska flygplan samt att landet nu låg under ockupation av länder som USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.  På grund av Sovjetunionens seger över Tyskland på östfronten var det många kommunistiska partier som var på frammarschen efter andra världskriget. Människor i Europa trodde att den sovjetiska ekonomin var bättre än den europeiska marknadsekonomin och anförtrodde sig på så vis på de kommunistiska grupperna. Att den sovjetiska ekonomin skulle vara bättre var felaktigt och berodde på dålig insyn i det sovjetiska systemet. Faktum var att Sovjet led, likt Europa, svårt efter den förödelse som skett.  En man som såg de kommunistiska partiernas framväxt i Europa som ett hot var USA:s utrikesminister George Marshall. Hans lösning på problemet var att USA skulle skänka pengar till de europeiska länderna för att städer och fabriker skulle kunna återuppbyggas. 

12 Marshallplanen George Marshall fick sin vilja igenom och inom loppen av ett par år hade nästan 12 miljarder dollar skickats till många av Europas länder. En del av pengarna sändes iväg som lån, men väldigt mycket pengar skänktes bort utan något krav på återbetalning. Pengarna hjälpte framförallt Västtyskland, som lyckades återuppbygga sina nerbombade städer. Även den tyska industrin rullade igång igen.  En del länder, såsom Nederländerna, började använda sina pengar som de hade fått av USA till att återta sina kolonier som de hade förlorat under kriget. När USA fick nys om detta stryptes pengaflödet till dessa länder.  Varför genomförde egentligen USA dessa pengaöverföringar till Europa? Syftet var att få ökad europeisk produktion, få en växande europeisk utrikeshandel samt att få en kontrollerad inflation. Det starkaste argumentet man hade för att få amerikanerna att betala var att med denna överföring av pengar skulle de europeiska valutorna stabiliseras och på så vis skulle det bli intressant för amerikanska investerare att starta företag i Europa.  Under ekonomiskt dåliga tider får ickedemokratiska partier mer stöd. USA såg då möjligheten att hjälpa de nyblivna, demokratiska länderna ekonomiskt och på så vis förebygga ett kommunistiskt maktövertagande i Europa.

13 "Det är logiskt att Förenta staterna borde göra vad den kan göra för att  bistå i återlämnande av normal ekonomisk hälsa i världen, utan vilken det inte kan vara  politiska stabilitet och ingen säker fred. Vår politik riktas inte mot något land eller läran utan mot hunger, fattigdom, desperation och kaos."  Resultatet av detta tal blev att en kongress arrangerades i Paris, där 16 länder deltog. Den stora frågan var om Sovjetunionen var villigt att delta och då även ta del av det bistånd som USA erbjöd.  Sovjetunionen vägrade att ta emot något amerikanskt stöd och tvingade dessutom alla Östeuropeiska länder att dra tillbaka sitt intresse om att få bistånd.  I The Long Telegram av Kennan står det att ryssarna är anti-amerikanska och kommer att försöka utöka sina intressen så mycket som möjligt. "Det enda sättet att stoppa dem är att börja bli tuff mot dem".  

14 Om Marshallplanen inte hade genomförts hade kanske det inte uppstått någon konflikt och inte heller det kalla kriget, men istället hade det förmodligen bildats en majoritet av kommunistiskt styrda länder i Europa. Länder som Tyskland, hade haft väldigt svårt att återuppbyggas utan Marshallstödet och man vet inte hur illa det hade kunnat bli utan de amerikanska pengarna. Förmodligen hade det ändå skapats någon form av konflikt i Europa utan biståndet och samtidigt hade stora delar av Europa legat i ruiner.  Marshallplanen spelade förmodligen en stor roll till att kalla kriget tog fart, men situationen hade varit väldigt mycket värre om det amerikanska biståndet inte hade genomförts. 

15 Grupp 4 Trumandoktrinen
Avsiktsförklaring från USA Syftet Harry S Truman Inbördeskriget i Grekland

16 Brittiskt stöd -> upphört Ekonomisk & militär hjälp Multi-party
Turkiet Stalin Brittiskt stöd -> upphört Ekonomisk & militär hjälp Multi-party

17 Grekland Andra fasen Tredje fasen Försvagad ekonomi i England
USA ingriper

18 Grupp 5 Visa hur det var Sovjetunionens fel att kriget började
Efter andra världskrigets slut så ville Sovjet sprida kommunismen över världen och därmed blandade in oskyldiga länder. Sovjet skapade en järnridå emot Västvärldens kapitalism. Ett exempel på detta är uppdelningen av Tyskland strax efter kriget. De byggde upp en mur för att förhindra Demokratins propaganda emot kommunismens ideologi. Sovjet lyckades tillföra kommunism i många nationer och bidrog med militära förnödenheter till Nordkorea i Korea kriget. De antog kapprustningen med USA då det gick i överstyr samt då bland annat Kubakrisen. Då sovjet byggde upp Missil baser på Kuba som var riktade mot USA.

19 Grupp 6 Visa hur det var USA:s fel att det kalla kriget började.
Vi har kommit fram till att huvudanledningen till varför USA började det kalla kriget var för att de ville hindra Sovjetunionen från att sprida kommunismen i världen.     Men USA var redan från början ett hot mot Sovjet då de hade en enorm flotta och ett starkt flygvapen, medans Sovjet bara hade en ståendearmé. Mellan 1945 till 1950 kom USA överrens med resterande NATO medlemmar att de skulle skicka NATO insatser till Europa. USAs andra steg var att hjälpa Sydkorea att försvara sig mot Nordkorea. Detta gjorde dem genom att stödja Sydkorea med vapen och infanteri. I och med detta fick USA ytterliggare en fiende - Nordkorea.

20 USA Varför det var USAs fel

21 Anledningar Stoppa kommunismen!
Övertag USA försökte stoppa spridning av kommunism i asien Spänningar ibland annat Kina, Korea och tyskland USA starka inom flygvapen och flottan Sovjet stark armé i Europa NATO-insatser i Europa

22 Anledningar Kärnvapen The Space Race Kapprustning Rymdkapplöpning
Kapprustning mellan Sovjet och USA om kärnvapen Rymdkapplöpning Utforska Människor på månen Grunder Sovjet hade förskott Sputnik


Ladda ner ppt "ett digitalt grupparbete av Sp1d"

Liknande presentationer


Google-annonser