Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011"— Presentationens avskrift:

1 Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011
Stenungsunds kommun Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011

2 Innehåll Kort information om Stenungsund Stenungsund på kartan Ekonomi Var vi brukar hämta data då och nu Nya produkter/tjänster efter inträdet i geodatasamverkan Några exempel på nya produkter och tillämpningar Argument för att gå med Att tänka på innan övergång För- och nackdeler med att gå med i Geodatasamverkan

3 Kort information om Stenungsund
Stenungsunds kommun bildades1952 när småkommunerna Norum, Spekeröd, Ucklum och Ödsmål slogs samman. Invånarantalet var då 1971 införlivades även Jörlanda. Arealen är 254 km2 31/ var invånarantalet , av dessa var män och kvinnor. Den genomsnittliga stenungsundsbon är 40 år (Genomsnittet för riket är 41,1 år.) Antalet hushåll i kommunen är

4 Kartan kommer via Lantmäteriets WMS-tjänst
Stenungsund på kartan Uddevalla Kartan kommer via Lantmäteriets WMS-tjänst

5 Ekonomi – Kostnader innan övergång till Geodatasamverkan
Tjänster och data Kostnad/år Fastighetsdata (Tekis) kr GSD-Fastighetskartan (AutoKaVy) (LMV) 5 125 kr Arkivsök (LMV) 5 500 kr GSD-Fastighetskartan raster (LMV) 1 000 kr Nätverks-RTK, 2 licenser (LMV) kr GSD-Ortofoto, färg 0,5 m (LMV) uppdelat på 5 år 1 306 kr Leverans GSD-Ortofoto, färg 0,5 m (LMV) uppdelat på 5 år 920 kr Summa kr RTK = Real-Time Kinematic, d.v.s. GPS-mätning i realtid med centimeternoggrannhet

6 Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 1
Kommunspecifika parametrar finns för 7 kategorier från A till I som bestämmer hur mycket resp. kommun skall betala för att vara med i Geodatasamverkan. Stenungsunds kommun är placerat i kategori B som också är den näst lägsta nivån.

7 Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 2
Kategori B som Stenungsunds kommun är placerad i har en kostnad på kronor/år.

8 Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 3
Avgift Geodatasamverkan kronor/år Totala kostnad innan övergång kronor/år En ökad kostnad med kronor/år I Stenungsunds kommun kom vi fram till att denna ökade kostnad är marginell i förhållande till det vi får ut av medlemskapet.

9 Var vi brukar hämta data då och nu
Myndighet Typ av data Lantmäteriet Fastighetsinformation, ortofoto etc. Länsstyrelsen Naturreservat etc. Trafikverket Vägdata Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Fornminnen Sveriges geologiska undersökning (SGU) Brunnsdata etc. Statistiska centralbyrån (SCB) Befolkningsstatistik etc.

10 Nya produkter/tjänster efter inträdet i geodatasamverkan
Ny tjänst/produkt Nyttjad GSD-Ortofoto, färg, 0,5 m upplösning Ja GSD-Ortofoto tätort, färg, 0,25 m GSD-Fastighetskartan vektor, topografi GSD-Fastighetkartan, planer, bestämmelser och rättigheter Nej GSD-Fastighetskartan, vektor fastighetsindelning Laserdata, LIDAR-format Digitalt Geodetiskt Arkiv (DGA) SWEPOS Nätverks-RTK Fastighetsregistret (avisering) ArkenProxy ArkivSök Visningstjänst Allmänna kartor (WMS) Visningstjänst Ortofoto färg (WMS) Visningstjänst Topografisk webbkarta och fastighetsindelning (WMS) Ortnamn (söktjänst) Adress(söktjänst) Registerbeteckning (söktjänst) WMS = Web Mapping Service (rasterkartor över internet) WFS = Web Feature Service (vektorkartor över internet)

11 Exempel på nya produkter och tillämpningar - 1
Kartan i Tekis-ByggR kommer att vara underhållsfri Kartan består av WMS-skikt direkt från Lantmäteriet Spatiala fastighetsdata som hämtas via avisering från Lantmäteriet Spatiala ärendedata från Tekis-ByggR

12 Exempel på nya produkter och tillämpningar - 2
Visualisering i 3D. Exemplet visar Solgårdsterassen i centrala Stenungsund Kartan består av laserdata från Lantmäteriet (enbart lagret ”Ground”) Ortofoto från Lantmäteriet Konstruerade byggnader

13 För- och nackdeler med att gå med i Geodatasamverkan
Fördelar: Samlad fakturering Kända kostnader för kartdata/medlemskap Bättre beslutsunderlag Nöjda medarbetare Färska data direkt till slutanvändare (WMS/WFS) Standardiserade e-tjänster Leverera egna data till portalen som kan nå alla Nackdelar: Att inte kunna beställa direkt via inloggning på Geodataportalen Att inte alla myndigheter har kommit lika långt i sin utveckling Att inte WFS-tjänster nyttjas som alternativ till filleveranser

14 Argument för att gå med Spara pengar (den avgörande punkten i många kommuner) Tips: Fördela kostnaden på avdelningar/enheter som nyttjar kartor Många produkter/tjänster att välja på Bättre beslutsunderlag för kommunens personal Nya/färska kartor utan manuella uppdateringar (WMS / WFS) som sparar tid och pengar

15 Att tänka på innan övergång
Kontrollera alla fakturor till ”kart och mät” under de sista 2 åren Kontrollera uppsägningstid för nuvarande produkter/tjänster Bestäm tid för övergång med hänsyn till uppsägningstider Skriv avtal

16 Tack, för visat intresse!


Ladda ner ppt "Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser