Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anförande 11 september 2012 Tillväxtanalys & PEER, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anförande 11 september 2012 Tillväxtanalys & PEER, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Anförande 11 september 2012 Tillväxtanalys & PEER, Stockholm

2

3

4 A. De yttre tecknen på att allt inte allt står rätt till B. Sju hot mot USA:s konkurrenskraft och tillväxt C. Varför ser det ut som det gör?

5  De låga priserna  De låga (industriarbetar)lönerna  Den utbredda fattigdomen  Den klämda medelklassen  Vanliga amerikaners dåliga bostadsstandard … men också till exempel  Säkerhets- & kontrollsamhället  De ”döda” (medelstora) städerna

6 1. Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur 2. Sjukvården kostar för mycket 3. Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ 4. Den sociala rörligheten är för låg 5. Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem 6. Ständigt stora makroekonomiska obalanser 7. Tilltron till politikerna minskar

7 The American Society of Civile Engineers (ASCE) publicerar regelbundet sitt betyg över den amerikanska intrastrukturen. A=utmärkt C=godkänt D=uselt

8 I Pittsburgh stad finns ”16 structural deficent bridges” (Greenfield Bridge med underbro över Parkway East)

9

10 1. Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur 2. Sjukvården kostar för mycket 3. Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ 4. Den sociala rörligheten är för låg 5. Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem 6. Ständigt stora makroekonomiska obalanser 7. Tilltron till politikerna minskar

11

12

13  Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur  Sjukvården kostar för mycket  Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ  Den sociala rörligheten är för låg  Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem  Ständigt stora makroekonomiska obalanser  Tilltron till politikerna minskar

14

15

16 1. Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur 2. Sjukvården kostar för mycket 3. Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ 4. Den sociala rörligheten är för låg 5. Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem 6. Ständigt stora makroekonomiska obalanser 7. Tilltron till politikerna minskar

17 USA vs Danmark En amerikan född ”bottom fifth” (inkomstmässigt) har väsenligt sämre social rörlighet än en dansk Källa: Jäntti, M. et al, ”American Exceptionalism in a New Light” Den sociala rörligheten är låg

18  Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur  Sjukvården kostar för mycket  Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ  Den sociala rörligheten är för låg  Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem  Ständigt stora makroekonomiska obalanser  Tilltron till politikerna minskar

19

20 1. Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur 2. Sjukvården kostar för mycket 3. Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ 4. Den sociala rörligheten är för låg 5. Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem 6. Ständigt stora makroekonomiska obalanser 7. Tilltron till politikerna minskar

21  De kroniska federala budgetunderskotten  Den överstora privat konsumtionen  Det för låga sparandet  De kroniska bytesbalansunderskotten  Den stora statsskulden

22

23 1. Underinvesteringar i offentlig sektor, särskilt infrastruktur 2. Sjukvården kostar för mycket 3. Finanssektorn har blivit för stor & spekulativ 4. Den sociala rörligheten är för låg 5. Växande inkomstklyftor & därmed växande sociala problem 6. Ständigt stora makroekonomiska obalanser 7. Näringslivets tilltro till politikerna minskar

24

25 A. De yttre tecknen på att allt inte allt står rätt till B. Hoten mot USA:s konkurrenskraft och tillväxt C. Varför ser det ut som det gör?

26  Inte rättsstaten och de grundläggande friheterna  Inte kapitalismen Problemet finns det i tredje benet  Demokratin & politiken Den amerikanska politiken har låst sig till handlingsförlamning, och människorna misstror politikerna

27 ”…det har blivit nästan omöjligt att få fram tillräckligt med pengar för att möta nya problem eller möjligheter i Amerika...När staten inte tycks kunna få någon som helst rim och reson i sina prioriteringar och utgifter, tappar människor tron på dess förmåga att lösa nya problem...” Fariid Zakaria: The Future of Freedom (2003)

28 Dels att politikerna inte tar tag i uppenbara problem i det korta perspektivet (Ex infrastruktur) Dels att det investeras för lite i gemensamma, långsiktigt samhällsförändrande, projekt (typ Interstate-projektet 1950-80) Dels att den politiska viljan att lindra effekterna av ökade inkomstskillnader inte finns

29 1950-19801980-2010 ”Top 10%”

30  Exempel: Den sociala rörligheten Källa: Wilkinson & Pickett: The Spirit Level

31 Exempel: Amerikanska VD-löner (1936-2005) Källa: Frydman & Jenter, ”CEO Compensation”, (2010)

32 Kommer USA att komma ur sin djupa politiska kris? Självklart!

33

34

35

36

37

38

39

40 Källa: Uwe Reinhardt, ”The Case for higher taxes”, Economix, NYT (2011)

41

42


Ladda ner ppt "Anförande 11 september 2012 Tillväxtanalys & PEER, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser