Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så hittar jag pengar till min startup

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så hittar jag pengar till min startup"— Presentationens avskrift:

1 Så hittar jag pengar till min startup

2 Jeppen på scenen Peo Nilsson 20 år inom Internet/media
Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T ex: Pacer -> Valtech (Frankrike) Industrimedia -> Allerkoncernen (Danmark) Booli Bonnier, Valtech, Aller Idag: Coach Internet/media i STING och investerare

3 STING – ett ekosystem i världsklass för innovativa teknikbolag
Inkubator/accelerator Hjälper entreprenörer och innovatörer att bygga framtidens teknikbaserade exportföretag Fokus på tidiga teknikföretag inom Internet/media, ICT, medtech och cleantech Affärstöd, finansiering, nätverk Enbart fokus på bolag med internationell potential, grundade i Stockholm Tar in ca 5% av sökande bolag. Varje bolag är inne 6-18 månader Totalt ca 100 bolag under 11 år Affärsängelnätverk STING Business Angels – ca 40 erfarna affärsänglar med entreprenöriell profil Venture Capital-fond STING Capital I – största privata early stage-investeraren i Sverige In-house rekryteringstjänst STING Search for Talents – hjälper STING-bolagen att rekrytera

4

5 STING FastForward Höstbatchen (7-8 bolag) startar i mitten av augusti.
Kickstarting Stockholm´s most promising Internet ventures. Höstbatchen (7-8 bolag) startar i mitten av augusti. Ansökningstiden börjar ca 15 maj. Sista ansökningsdag 31 maj. Pitchfinal 12 juni.

6 Några frågor att arbeta med
Vad är ditt mål med bolaget och hur ser du på din framtida roll i verksamheten? Hur snabbt vill du att ditt bolag ska växa? Hur påverkas tillväxten av X, Y, Z kronor? Vill du/ni dela ditt/ert bolag med andra ägare? Vilken kontroll vill du och övriga grundare ha? Svaren ovan avgör din finansieringsplan/- strategi Finansieringsstrategin: Hur mycket? Från vem? När?

7 Liten eller stor? Alla nya bolag behöver kapital för att finansiera sin verksamhet F&U, S&M, tillverkning, administration, löner etc. High-tech behöver oftare mer kapital än low tech och har oftast lång ledtid till intäkter Produktbolag behöver oftast mer än tjänstebolag Med mera kapital kan man i regel växa snabbare

8 Så här kan du få in pengar till ditt bolag
Grundarna FFF – Friends, Fools, Family Medarbetare Kunder Lån Bidrag/stöd Crowdfunding Equity

9 Grundarna Visa att du är beredd att göra allt för din idé – även privatekonomiskt …men tänk på ett eventuellt liv utan ditt bolag, skapa inte en omöjlig uppförsbacke Var inte girig gentemot andra medgrundare

10 Friends, fools, family Utnyttja inte situationen…
Ni ska eventuellt ha bolaget tillsammans under lång tid

11 Medarbetare Ta in som delägare så tidigt som möjligt Aktieägaravtal!
Tänk igenom alternativ (investering, optioner)

12 Kunder Den mest underutnyttjade finansieringskällan?

13 Lån Lån med begränsad säkerhet Innovationslån (Almi)
Insats mot royalty (Almi)

14 Bidrag/stöd Vinnova Branschspecifika stöd, t ex Bygginnovation, Energimyndigheten m fl Ofta vid specifika tidpunkter (deadline!) Ger ingen utspädning Ofta tidskrävande, men sällan mer tidskrävande än riskkapital

15 Crowdfunding Intressant finansieringsform! Med eller utan equity
Kan ge bolaget bra PR FundedByMe, Crowdcube

16 Equity Affärsänglar – STING, Stoaf m fl
SeedCap-bolag (såddfinansiering) – Almi VC-bolag – Creandum, Northzone, Conor, Industrifonden Tänk flera steg – hur mycket behöver du ta in? Vilka ägare är bra för bolaget? Vilka ägare gör det lättare att ta in pengar nästa gång? Investerare vill göra exit!

17 Riskkapitalets olika faser
Kassaflöde Affärsängar & Venture Capital Buyout Mognad Nedgång Expansion Tid Sådd & Start-up

18 För vem passar riskkapitalfinansiering?
För verksamheter med stor tillväxtpotential Företag i dynamiska, föränderliga industrier Företag byggda på tekniska innovationer För verksamheter där det kan vara avgörande att hålla ett högt tempo För entreprenörer/projekt som välkomnar breddat ägande och kompetens För entreprenörer som har förståelse för delägares behov av exit

19 Vad tittar investerarna på?
Människorna i och runt bolaget Entreprenören Teamet Track record Nedlagd tid Andra intressenter Risker Teknikrisken Marknadsrisken Konkurrens Samhällets normer och regelverk Teamrisk Affärsmöjligheten Kunder Unikitet: Affärsmodell och affärsidé Tillväxtpotential Marknad Tillfälle och timing Affärens storlek Investeringen Pris/andel Struktur

20 Definition av riskkapital
Public Equity .. dvs börsnoterade bolag.. Private Equity … investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang … Affärsänglar … investeringar av privatpersoner i företag utan familjeanknytning. Venture Capital … investeringar i sådd-, start-up- eller expansionsfaser. Buyout … “utköpsaffärer” kompletterat med lånefinansiering.

21 Affärsänglar Investerar sina egna pengar. Normalt från 500 KSEK – 5 MSEK/investering Kan även ge industriell/affärsmässig kunskap, bidra med nätverk, trovärdighet Styrs mer av ”magkänslan” än VC-investerare Har en investeringsvilja som varierar med börsklimatet Hittas via research och affärsängelnätverk Sting Business Angels, Coach & Capital, AlmiBAN, Connect Öst, Stoaf/Roaf mfl. Kan komplicera ägarstrukturen om de är för många Kan komplicera följdfinansieringsprocesser om de inte har pengar eller har gått in på för hög värdering Viktigt att göra egen DD på investerarna!

22 Superänglar Serieentreprenörer som gjort ”major exits” och formaliserat sin investeringsverksamhet via fond eller på annat sätt Exempel: Skypegrundarna (Atomico), mySQL-grundarna (Open Ocean), Q Med grundaren Bengt Ågerup (Next2B), Pricerunner/Magnus Wiberg (eEquity), MCC-grundaren Gunnar Mannerheim (Mannerheim Invest) mfl Ökar i antal i takt med framgångsrika exits Letar ofta investeringar i områden närliggande deras eget kompetensområde Jobbar ofta som VCs men [eventuellt] med större förståelse för entreprenörens perspektiv Kan tillföra pengar, kunskap, nätverk

23 Venture Capital Early Stage (2 – 15 MSEK) Tar vid efter affärsänglarna
Är begränsade i sin följdinvesteringskapacitet -> kommer att bli utspädda Använder i regel enklare avtalsformer Kan hjälpa till att göra bolaget moget för later stage VCs Later Stage (>15 MSEK) Idag mest frekventa i expansionsfasen Kan öppna dörrar ut i världen Investerar sällan i pre revenue-bolag Letar efter stjärnteamen som kan leverera 10Xinvesteringen. Vill se miljardbolag! Tidskrävande investeringsprocesser (6-12 mån) Tuffare avtal Exitfokus

24 Venture Capital-investerare och affärsänglar – hur skiljer de sig åt?
20-40% Under 10% Ägarandel Avkastningen primär drivkraft Avkastning viktig, men andra faktorer också viktiga; vilja att utveckla nya företag, bidra till regionen, engagemang Drivkraft Strategiskt men aktivt engagemang Aktiv, praktiskt inriktad Engagemang efter investering Komplex Enklare struktur Typ av kontrakt Mindre viktig Viktig Geografisk närhet Mer omfattande och formell due diligence med rådgivare. Erfarenhetsbaserad, mindre formell. Snabbare investeringbeslut Investeringsprocess Tillväxtföretag i start-up- och expansionsskeden Tillväxtbolag i sådd och start-upskeden Investeringsfokus Främst fondinvesterares pengar Egna pengar Investerade medel Venture Capital-investerare Affärsänglar Viktiga skillnader

25 Är du redo? Man får inte finansiering bara för att man behöver det
Bolaget/ledningen måste vara investeringsberett Den övergripande visionen – ”Story:n” Genomarbetad milestoneplan och budget ”Social proof” – nätverket runt bolaget Ordning och reda Bolaget måste se bra ut Paketering Framförande PR

26 Vilken typ av investerare behöver jag? - Entreprenörens perspektiv
Grad av aktivt stöd, hands-on/hands-off Relevant erfarenhet; bransch, internationalisering, kommersialisering… Tidigare track record, ta referenser Nätverk; framtida rekryteringar, kunder, leverantörer, framtida investerare Finansiella resurser för kommande kapitalbehov Personkemi

27 Hur hittar jag investerare?
Detektivarbete Internet Artiklar Kontakters kontakter Direktkontakt med investerare Affärsängelnätverk: Connect, Stoaf, Roaf, Coach & Capital Investeringsforum: Seedcamp, Seed Forum, SVCA… Inkubatorer Affärsplanetävlingar: Venture Cup

28 …några grundläggande råd inför kapitalanskaffningen…
Ha framförhållning i kapitalanskaffningen och se investerarkontakter som ett långsiktigt relationsbyggande Ta inte positivt intresse som en ”nästan-investering” Gör din hemläxa! Paketera aptitligt med investerarglasögonen på Gör din egen DD på investerarna och underskatta inte personkemi Gå till rätt part med rätt story vid rätt tidpunkt Bli introducerad Anta investerarperspektivet Vad ska pengarna användas till? Hur ska målen uppnås och av vem? Hur och när får investeraren sin avkastning?


Ladda ner ppt "Så hittar jag pengar till min startup"

Liknande presentationer


Google-annonser