Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker elförsörjning - två exempel på aktuella europeiska frågeställningar Stefan Arnborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker elförsörjning - två exempel på aktuella europeiska frågeställningar Stefan Arnborg."— Presentationens avskrift:

1 Säker elförsörjning - två exempel på aktuella europeiska frågeställningar Stefan Arnborg

2 Två exempel 1.Förväntad ökning av solaktiviteten 2.Framtida gemensamt europeiskt regelverk för aktörer på elmarknaden (producenter, förbrukare, nätbolag och marknadsregler)

3 Solstormar

4 Förväntad förhöjd solaktivitet >Solfläckarnas antal varierar cykliskt >I en solfläck finns ett starkt magnetfält >Under perioder med många solfläckar finns således starka ansamlingar av magnetfält som förhöjer aktiviteten på solytan >Viss korrelation finns mellan solfläckscykeln och förekomsten av koronamassutkastningar

5 Resans början, solytan

6 Resans slut, jordskorpan >Koronamassutkastningen (plasma med stor mängd fria elektroner) ger miljontals Ampere i jonosfären >Detta inducerar spänningsskillnader i jordskorpan >Spänningsskillnader i jordskorpan medför strömmar i jorden, geomagnetiskt inducerade strömmar, GIC >En metallisk konstruktion med jordberöring på två från varandra skilda platser ”kortsluter” spänningsskillnaden i jorden och medför därmed transport av GIC i konstruktionen

7 GIC

8 Problemställningar >Många problemställningar kretsar kring transformatorn som komponent och de konsekvenser magnetisk mättning ger på spänningen i systemet >Alla GPS-signaler måste passera jonosfären då GPS- satelliter ligger minst 20 ggr längre ”bort” från jorden än vad jonosfären gör >Jonosfären kan ”skärma av” GPS satelliterna vilket kan medföra allt från förvrängning till totalt bortfall av GPS signaler på jorden på kort eller lång sikt

9 Vilka störningar har inträffat? >Québec mars 1989 >Malmö oktober 2003 >Se publicerade rapporter på www.svk.sewww.svk.se

10 Svenska myndighetsarbeten >Svenska Kraftnät >Elsäkerhetsverket >Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

11 Pågående aktiviteter i Europa och Nordamerika >www.eurisgic.eu med stöd av 7:e ramprogrammetwww.eurisgic.eu >EU-kommissionen tillsammans med Joint Research center >NERC, interim report Effects of Geomagnetic Disturbances on bulk power systems, februari 2012 >The International Emergency Management Society www.tiems.org www.tiems.org

12 Gemensamt europeiskt regelverk

13 Aktörer >ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity >ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators >Kommissionen >Se Europaparlamentets och Rådets förordning EG nr 714/2009

14 ENTSO-E Nätkoder (Network codes) >Nätanslutning (Grid connection) >Anslutning av produktion >Anslutning av konsumtion >Intern energimarknad (Internal Energy Market) >Kapacitetsallokering och flaskhalshantering (Capacity allocation and congestion management) >Balanshantering (Balancing) >Marknadshantering (Forward markets) >Systemdrift (System operation) >Driftsäkerhet (Operational security) >Driftplanering (Operational planning and scheduling) >Frekvensreglering (Load frequency control and reserves)

15 Övergripande process >Kommissionen inbjuder ACER till att ta fram ramvägledningar (Framework guidelines) >ENTSO-E tar fram nätkoder >Nätkoder överlämnas till ACER >ACER:s åsikt delges kommissionen

16 Nätanslutning av produktion >ACER FWGL publicerades juli 2011 >ENTSO-E koden delgavs ACER 13 juli 2012 (efter att ha fått 6000 remissvar i mars) >Bedömning från ACER väntas under oktober

17 Vad innehåller koden? >Övergripande kravbild för att tillåta nätanslutning av produktionsanläggning inom Europa >Kravbilden något differentierad mellan synkrona system >Viss öppning för landsspecifika behov finns >Generatorer indelas i två grupper: synkrona respektive “Power park modules”

18 Tidtabell för dokument till ACER >Kapacitet och flaskhalsar – Inom 3 veckor >Konsumtion – januari 2013 >Driftsäkerhet – mars 2013 >Driftplanering – april 2013 >Frekvensreglering – juli 2013 >(2 marknadskoder ej tidssatta)

19 År 2013 >Kan bli ett mycket spännande år vad gäller både solstormar och europeisk harmonisering av elsektorn


Ladda ner ppt "Säker elförsörjning - två exempel på aktuella europeiska frågeställningar Stefan Arnborg."

Liknande presentationer


Google-annonser