Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studera på Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studera på Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Studera på Karolinska Institutet
2010/11

2 Karolinska Institutet – ett ledande medicinskt universitet

3 Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa

4 Nobelpriset I enlighet med Alfred Nobels testamente utser Nobel- församlingen vid Karolinska Institutet pristagare i ämnet fysiologi eller medicin. Françoise Barré-Sinoussi mottar Nobelpriset ur Sveriges kung Carl XVI Gustafs hand. © The Nobel Foundation 2008, Photo: Hans Mehlin Så här går det till när Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas ut. Nobelförsamlingen utser ett arbetsutskott, Nobelkommittén, som sköter förarbetet. Företrädare för det medicinska vetenskapssamhället inbjuds att föreslå kandidater. Nobelkommittén bearbetar de inkomna namnförslagen innan den presenterar förslagen för Nobelförsamlingen. Nobelförsamlingen fattar beslut. Prisutdelningen äger rum i Konserthuset den 10 december varje år. För mer information kontakta Nobelkommitténs sekreterare professor Göran K Hansson tel , E-post: Nobelpriset instiftades år 1901 © The Nobel Foundation 2008, photo: Hans Mehlin

5 Här finns vi Karolinska Institutets verksamhet är i huvudsak koncentrerad till KI Campus Solna och KI Campus Huddinge, men betydande verksamhet finns även i andra delar av Stockholmsområdet genom den samverkan som sker med alla delar av sjukvården inom Stockholms läns landsting. Här innefattas primärvården och de största sjukhusen: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Vissa utbildningar bedriver Karolinska Institutet även i samverkan med Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns högskola. Sjuksköterskeprogrammet kan läsas som modifierad distansutbildning i Visby eller Norrtälje.

6 Studenter och lärare Cirka 5 300 helårsstudenter
1 500 forskare/lärare varav 316 professorer

7 Utbildningsprogram 15 nybörjarprogram Fortsättningsprogram
Magisterprogram Masterprogram Specialistutbildningar för sjuksköterskor Fristående kurser Uppdragsutbildning

8 Styrkor i utbildningen
Tidig patientkontakt Undervisning av lärare som forskar Kliniska träningscentrum Internationellt studentutbyte Karolinska Institutet är lokaliserat i närhet till de stora sjukhusen i Stockholm (Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyd och St Eriks ögonsjukhus) Stora delar av utbildningarna bedrivs inom vården med nära patientkontakt. Studenterna har även nära till såväl den prekliniska som den kliniska, patientnära forskningen och lärarna är oftast forskare själva. Kliniska kunskapscentra finns fr o m 1998 på fyra sjukhus i Stockholm: Karolinska universitetssjukhusen i Huddinge och Solna, Danderyds Sjukhus samt Södersjukhuset. Modellen är hämtad från bl a Linköping, McMaster, Köpenhamn och Sundsvall och vidareutvecklad av Karolinska Institutet. Studentgrupper, t ex blivande arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster lär och tränar tillsammans under praktisk utbildning Interprofessionell utbildning Det finns inom KI en bra grogrund för att skapa arenor och mötesplatser. Vi har unika möjligheter att berika varandras program så att studenter och lärare kan träffas över utbildningsgränser, dela erfarenheter och se på varandras yrkesroller i det framtida teamet."

9 Högskolepoäng – studietid
En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng En termins heltidsstudier ger 30 högskolepoäng

10 Nybörjarprogram Arbetsterapeut, 3 år Psykolog, 5 år Audionom, 3 år
Biomedicin, 3 år Biomedicinsk analytiker, 3 år Folkhälsovetenskap, 3 år Logoped, 4 år Läkare, 5 ½ år Optiker, 3 år Psykolog, 5 år Röntgensjuksköterska, 3 år Sjukgymnast, 3 år Sjuksköterska, 3 år Tandhygienist, 2 år Tandläkare, 5 år Tandtekniker, 3 år Bologna En (1) högskolepoäng (hp) motsvarar nu 1 ½ hp (ECT). En utbildning som tidigare var på 120 hp är nu 180 hp. ECT = European Credit Transfer (System)

11 Arbetsterapeutprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST OCH VÅR
Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, funktionshinder eller skada ska kunna leva det liv som de önskar leva. Arbetsterapeuten är något av en coach som motiverar och inspirerar patienterna till att se möjligheter och utmaningar i livet.

12 Audionomprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad och vill jobba med hörselutredning samt teknisk och pedagogisk behandling av hörselskador. Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar.

13 Biomedicinprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Biomedicin är ett spännande fält inom naturvetenskapen som analyserar och löser medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och biologi. Som biomedicinare arbetar du inom läkemedelsindustri, bioteknisk industri eller med akademisk forskning.

14 Biomedicinska analytikerprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
För att en patient ska få rätt diagnos och behandling krävs oftast någon typ av fysiologisk undersökning eller laboratoriemedicinsk analys. Detta är de biomedicinska analytikernas ansvarsområde och därför har de en nyckelroll i vårdkedjan.

15 Folkhälsovetenskapsprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Folkhälsovetenskap är ett kunskapsområde för dig som vill arbeta med att förebygga sjukdom och främja hälsa och livskvalitet. Utbildningen förbereder dig för många olika arbeten inom hälso- och sjukvård, biståndsarbete, forskning, undervisning och offentlig förvaltning.

16 Logopedprogrammet 240 HÖGSKOLEPOÄNG 4 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Logopeden arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Genom skada och sjukdom kan en människa få det svårt att meddela sig med andra. Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt hos patienten. Logopeden arbetar också med sväljningsförmågan.

17 Läkarprogrammet 330 HÖGSKOLEPOÄNG 5,5 ÅR, STARTAR VARJE HÖST OCH VÅR
Utbildningen ger dig ett varierande och stimulerande yrke och grunderna till ett vetenskapligt tänkande. Läkarprogrammet innebär ett livslångt intresse för människor och naturvetenskap.

18 Optikerprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
En optiker är specialist på människans seende. I optikerbutiken undersöks optiska brytningsfel i patientens öga och optikern rekommenderar lämplig korrektion med glasögon eller kontaktlinser. Som optiker kan du också arbeta inom ögonsjukvården, på syncentral eller med företag som har synkrävande arbetsplatser.

19 Psykologprogrammet 300 HÖGSKOLEPOÄNG 5 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
En psykolog är expert på människans beteende och mentala processer. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. En annan del är utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete.

20 Röntgensjuksköterske- programmet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Den radiologiska verksamheten intar en central roll i modern sjukvård. Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär ett mycket omväxlande arbete med inslag av avancerad teknik och nära patientkontakt. Arbetet kräver stor flexibilitet och samarbetsförmåga.

21 Sjukgymnastprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST OCH VÅR
Sjukgymnastik syftar till att påverka hälsan genom rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som sjukgymnast arbetar du med många olika patientgrupper.

22 Sjuksköterskeprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG STARTAR VARJE HÖST OCH VÅR
Sjuksköterskan har en stor och viktig uppgift när det gäller att ge god omvårdnad i livets alla skeden. Yrket omfattar arbete med barn, ungdomar, vuxna och äldre.

23 Tandhygienistprogrammet 120 HÖGSKOLEPOÄNG 2 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Tandhygienister arbetar för att människor ska ha en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga och behandla sjukdomar i munhålan. En viktig del för dig som tandhygienist är att informera patienten om vad den kan göra för att behålla friska tänder och ett friskt tandkött.

24 Tandläkarprogrammet 300 HÖGSKOLEPOÄNG 5 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Du som väljer att bli tandläkare kommer att märka att det är ett intressant, varierande och skapande arbete med många stimulerande patientkontakter. Har du intresse för att arbeta med människor är tandläkaryrket ett bra val. Som tandläkare är du arbetsledare för vårdteamet och ansvarar för att patienterna erhåller en optimal behandling.

25 Tandteknikerprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG 3 ÅR, STARTAR VARJE HÖST
Tandteknikern arbetar i nära samarbete med tandläkaren med målet att ge patienten en ersättning för förlorade tänder. Tandteknikeryrket är hantverksmässigt och finmekaniskt. En tandtekniker måste vara händig och ha sinne för färg, form och estetik.

26 Prov- och intervjubaserat urval på KI
En andel av platserna genom prov, uppsats och intervju Läkarprogrammet, PIL (1/3 av platserna) Alternativt urval till logopedprogrammet, PILOG (1/3 av platserna) Tandläkarprogrammet, TAPIL (1/2 av platserna)

27 Fortsättningsprogram
Barnmorska, 90 hp Odontologisk profylaktik, 60 hp Psykoterapi, 90 hp Specialistsjuksköterskeprogram, hp Magister & Masterprogram (60 & 120 hp) Bioentreprenörskap Diagnostisk cytologi Global hälsa Klinisk optometri Biomedicin Folkhälsovetenskap Hälsoinformatik Klinisk medicinsk vetenskap Medicinsk pedagogik (ej antagning 2010/2011) Magnetisk resonanstomorgrafi Toxikologi

28 Internationellt utbyte
Världen står öppen för Karolinska Institutets studenter Varje år åker hundratals studenter på en studieperiod utomlands Studiemiljön här hemma blir mer internationell då utländska studenter kommer hit för att läsa en del av sin utbildning

29 JOBB efter utbildningen?
Behovet av välutbildad personal inom vård och omsorg liksom inom förebyggande vård och rehabilitering kommer att öka Motsvarande siffra för Sveriges studenter va 74%, enligt HSVs senaste rapport 2004.

30 Stöd i studierna Bibliotek Stöd vid funktionsnedsättning
Språkverkstad – hjälp med svenska språket Studenthälsa Studentpräster Studentkårer Studentpalatset Träningsanläggningar OBS! Ang studentkårerna. Kårobligatoriet tas bort. Vad händer med kårerna?

31 Den första tiden på KI ”Kollo” inleder flera program
En introduktion tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och yrkesverksamma

32 Bli forskare på sommarlovet
Sommarforskarskolan för dig som går andra eller tredje året på naturvetenskapliga eller tekniska programmet på gymnasiet Från mitten av juni till början av augusti Forskning i laboratorium, föreläsningar och studiebesök Bidrag till mat Om du inte bor i Stockholm ordnar vi gratis boende Information till alla gymnasieskolor i februari Sista anmälningsdag i mars Prata med din studievägledare

33 Intresserad av våra utbildningar?
Läs mer på ki.se/utbildning Prata med våra studievägledare; Undersök bostadsläget Anmäl dig på ”Skugga en student”,

34 Mer information: ki.se 09/1


Ladda ner ppt "Studera på Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser