Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SNS Konjunkturrådsrapport 2011 Anders Vredin (ordf.) Runar Brännlund Lars Ljungqvist Per Strömberg Arvid Wallgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SNS Konjunkturrådsrapport 2011 Anders Vredin (ordf.) Runar Brännlund Lars Ljungqvist Per Strömberg Arvid Wallgren."— Presentationens avskrift:

1 SNS Konjunkturrådsrapport 2011 Anders Vredin (ordf.) Runar Brännlund Lars Ljungqvist Per Strömberg Arvid Wallgren

2 Kap 2: Mer eget kapital och mindre risk • Finansbubblan må ha orsakats av makroekonomiska obalanser… • …men kraschens omfattning berodde på finanssektorns skuldsättning Tabell: Bankernas egna kapital i procent av totala tillgångar Northern rock Lehman Brothers CitigroupHandels -banken Swedbank 20063,23,86,43,74,4 20072,53,35,24,04,2 20080,67,33,54,8

3 Incitament för hög skuldsättning i finanssektorn  I kriser garanterar staten bankernas skulder ex post  Innebär en implicit subvention ex ante  billigare lån  Särskild lockelse att utnyttja billiga lån för riskfyllda investeringar under högkonjunkturer

4 Policyimplikationer  Ökat kapital, särskilt under högkonjunkturer  Plus stärkt tillsyn från politiskt oberoende myndighet  Minska kostnaden av bankernas obestånd  Konkursinstitut som tillåter långivarna att göra förluster  Andra regleringar sekundära eller skadliga  Målkonflikter

5 Vad är kostnaden av ökade kapitalkrav?

6 Kap 3: Reformer för högre sysselsättning Långtidssjukskrivna utöver 0,5% Förtidspensionärer utöver 3,5% Arbetsmarknadsprogram Öppen arbetslöshet

7 Reformförslag  Sänkta inträdeströsklar för ungdom och invandrare  Lägre minimilön  Sänkta arbetsgivaravgifter sänkt arbetskraftskostnad fler arbetstillfällen  Omstartsjobb efter 67 års ålder  Lägsta möjliga skattekilar i slutet av förvärvslivet undvik dödviktskostnader när arbetsutbudselasticiteten är som störst

8 Sociolog och psykolog säger ”… lättare att uppleva självtillit, stolthet och delaktighet genom ett arbete jämfört med att vara sysselsatt i ett projekt som i mer generella termer syftar till aktivering.” (SOU 2007:2) Nationalekonom ser  Incitament  Outnyttjad resurs  Välfärdsjobb  Alla behövs  Incitament stärks Reformförslag

9  Välfärdsjobb  Sänkta inträdeströsklar för ungdom och invandrare  Omstartsjobb efter 67 års ålder Personer över 65 år relativt till 20-64 (procent)

10 Kap 4: En effektivare klimatpolitik Utsläpp av växthusgaser 1970-2004

11 Klimatproblemet och ekonomin Ton CO2 per $ 1 000 BNP

12 Klimatpolitiska strategier  Global samordning: stora utsläppsreduktioner, låg kostnad  Nationell politik: stora kostnader, små (t o m negativa) effekter på globala utsläpp  Med fokus på globala utsläppsreduktioner snarare än nationella reduktioner kan Sverige bli “koldioxidneutralt” till låga kostnader

13 Reformförslag Renodla  Slopa subventioner till ”miljöbilar” och etanol  Slopa subventioner till lokala investeringsprogram  Järnvägar är inget klimatpolitiskt instrument  Frikoppla klimatpolitik från energipolitik Effektivisera  Sträva efter marginalkostnadsutjämning såväl nationellt som globalt  Sök globala och flexibla lösningar  Effektivisera energiskattesystemet Modernisera  ”Gå före” ger inte konkurrensfördelar  Utsläppsminskningar har inte större värde i Sverige än i andra länder  Utveckla innovationsincitamenten.


Ladda ner ppt "SNS Konjunkturrådsrapport 2011 Anders Vredin (ordf.) Runar Brännlund Lars Ljungqvist Per Strömberg Arvid Wallgren."

Liknande presentationer


Google-annonser