Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad"— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad
SPICI studien Förändrad livsstil hos våra PCI patienter Hur lyckas vi? Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad

2 Behov av ändrade levnadsvanor Mer fysiskt aktiv Slutar man röka?
SPICI studien Ur ett patientperspektiv:… Behov av ändrade levnadsvanor Mer fysiskt aktiv Slutar man röka? Ändrade matvanor? R.Carlsson

3 SPICI studien Ur ett patientperspektiv:… Kunskaps- överföring
Informerad patient Attityd- förändring hos patient Aktiv handling av patient Förändrat riskfaktormönster R.Carlsson

4 SPICI studien Hur sker informationen vid återbesök?
Konkreta råd? Vad innefattar informationen? Olika områden? Olika omfattning? Delaktighet av anhöriga? Vad betonar vi? Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” R.Carlsson

5 SPICI studien Hur sker informationen vid återbesök?
Konkreta råd? Vad innefattar informationen? Olika områden? Olika omfattning? Delaktighet av anhöriga? Vad betonar vi? Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” R.Carlsson

6 SPICI studien Förebyggande råd
Tabell 13. Vilka konkreta råd om hur du ska förebygga framtida hjärtbesvär fick du från personalen på hjärtavdelningen på ditt sjukhus vid återbesöket efter det att ballongvidgningen var genomförd? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Jag fick inga konkreta råd vid återbesöket 16 Kommer inte ihåg/Vet inte 6 Fick konkreta råd 78 Totalt antal svarande: 1068 (99 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

7 SPICI studien Förebyggande råd
Tabell 13. Vilka konkreta råd om hur du ska förebygga framtida hjärtbesvär fick du från personalen på hjärtavdelningen på ditt sjukhus vid återbesöket efter det att ballongvidgningen var genomförd? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Jag fick inga konkreta råd vid återbesöket 16 Kommer inte ihåg/Vet inte 6 Fick konkreta råd 78 Totalt antal svarande: 1068 (99 procent av de som besvarat enkäten) Var 5:e patient tog inte emot informationen R.Carlsson

8 SPICI studien Hur sker informationen vid återbesök?
Konkreta råd? Vad innefattar informationen? Olika områden? Olika omfattning? Delaktighet av anhöriga? Vad betonar vi? Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” R.Carlsson

9 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion 74 Kost/dryckesvanor 58 Sluta med tobak 20 Ej stress 15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt 7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet 5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering 6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) R.Carlsson

10 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion 74 Kost/dryckesvanor 58 Sluta med tobak 20 Ej stress 15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt 7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet 5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering 6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) R.Carlsson

11 SPICI studien Tabell 14. Konkreta råd som getts för att förebygga framtida hjärtbesvär. Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Motion 74 Kost/dryckesvanor 58 Sluta med tobak 20 Ej stress 15 Ta rekommenderade mediciner/ kontinuerliga hälsokontroller/ söka hjälp vid behov av känningar 11 Leva som vanligt 7 Gå ner i vikt/minska midjemåttet 5 Övrigt/gå i Hjärtskola/Hjärtrehabilitering 6 Totalt antal svarande: 789 (99 procent av de som fått konkreta råd) ? R.Carlsson

12 Män större än 102 cm 53 % Kvinnor större än 88 cm 66%
Hur många patienter har för stort midjemått (för tjocka runt midjan!) ? ( 1348 patienter i Karlstad) Män större än 102 cm 53 % Kvinnor större än 88 cm 66%

13

14 SPICI studien Hur sker informationen vid återbesök?
Konkreta råd? Vad innefattar informationen? Olika områden? Olika omfattning? Delaktighet av anhöriga? Vad betonar vi? Hur uppfattar patienterna den information vi ger vid återbesök? ”Hur är mitt hälsotillstånd?” R.Carlsson

15 SPICI studien Tabell 15. Fick du tillsammans med någon närstående till dig information från personalen vid återbesöket? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja 36 Nej 63 Kommer inte ihåg/Vet inte 1 Totalt antal svarande: 1054 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

16 R.Carlsson

17 Hur intresserade är egentligen våra patienter av fysisk träning?
SPICI studien Hur intresserade är egentligen våra patienter av fysisk träning? R.Carlsson

18 SPICI studien R.Carlsson

19 SPICI studien Ändrade motionsvanor
Tabell 36. Hur är dina motionsvanor jämfört med dina vanor före du gjorde ballongvidgningen? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag är mer fysiskt aktiv nu än före ballongvidgningen 31 Jag är lika fysiskt aktiv som före ballongvidgningen 57 Jag är mindre fysiskt aktiv nu än före ballongvidgningen 12 Totalt antal svarande: 1002 (93 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

20 Information om sjukhusets motionsgrupp
SPICI studien Information om sjukhusets motionsgrupp Tabell 17. Fick du information om sjukhusets motionsgrupp (att gå på fysisk träning i grupp)? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja 78 Nej 20 Kommer inte ihåg/Vet inte 2 Totalt antal svarande: 1060 (99 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

21 SPICI studien Deltagande i sjukhusets motionsgrupp
Tabell 18. Har du deltagit i sjukhusets motionsgrupp? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja 24 Nej, men kommer att delta 19 Nej, kommer inte att delta 35 Nej, vet inte om jag kommer att delta 22 Totalt antal svarande: 1026 (95 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

22 SPICI studien Tabell 19. Om du inte deltagit i sjukhusets motionsgrupp, vad är den främsta orsaken till det? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Visste inte att sjukhuset har motionsgrupp 14 Långt avstånd att åka till sjukhuset 27 Tiden passar mig inte 7 Har inte tid 2 Har inget behov av motionsgrupp Har motionsmöjligheter på annat sätt 51 Annat, nämligen 24 Totalt antal svarande: 755 (97 procent av de som ännu ej gått i motionsgrupp) R.Carlsson

23 Över hälften egentligen ointresserade av erbjudande om träning
SPICI studien Över hälften egentligen ointresserade av erbjudande om träning ¾ patienter vill sköta träningen på egen hand R.Carlsson

24 SPICI studien Hjärtundervisning R.Carlsson

25 SPICI studien Tabell 20. Fick du information om sjukhusets Hjärtskola (där det ges information om hjärtsjukdomen)? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja 80 Nej 17 Kommer inte ihåg/Vet inte 3 Totalt antal svarande: 1062 (99 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

26 SPICI studien Tabell 21. Har du deltagit i sjukhusets Hjärtskola? Antal och procentuell fördelning. Total andel (%) Ja 30 Nej, men kommer att delta 25 Nej, kommer inte att delta 21 Nej, vet inte om jag kommer att delta 23 Totalt antal svarande: 1033 (96 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

27 SPICI studien Tabell 22. Om du inte deltagit i sjukhusets Hjärtskola, vad är den främsta orsaken till det? Procentuell fördelning. Total andel (%) Visste inte att det fanns hjärtskola 25 Långt avstånd att åka till sjukhuset 27 Tiden passar mig inte 9 Har inte tid 3 Har inget behov av information 7 Har fått information på annat sätt 24 Annat, nämligen 21 Totalt antal svarande: 624 (87 procent av de som ännu ej gått på Hjärtskola) R.Carlsson

28

29

30

31 SPICI studien Tabell 24. Vad stämmer in på dig angående din vikt? Antal och procentuell fördelning. Total andel egen uppskattad vikt Inte överviktig 39 Lite överviktig 50 Mycket överviktig 11 Totalt antal svarande: 1052 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

32 SPICI studien Tabell 24. Vad stämmer in på dig angående din vikt? Antal och procentuell fördelning. Total andel egen uppskattad vikt Total andel uträknad BMI-värde Inte överviktig 39 29 Lite överviktig 50 Mycket överviktig 11 21 Totalt antal svarande: 1052 (98 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

33 SPICI studien R.Carlsson

34 Totalt antal svarande: 1066 (99 procent av de som besvarat enkäten)
SPICI studien Nyttjande av tobak Tabell 25. Använder du tobak, nu för tiden? Fler alternativ kunde anges. Antal och procentuell fördelning. Total andel Andel av dem som innan PCI var tobaksanvändare Andel av dem som nyttja tobak nu för tiden Nej, varken röker eller snusar 84 53 - Ja, röker varje dag 6 19 39 Ja, röker ibland 2 12 Ja, röker pipa och/eller cigarr 1 3 Ja, snusar 7 23 48 Totalt antal svarande: 1066 (99 procent av de som besvarat enkäten) Antal svarande som varit rökare innan: 345. Antal svarande som uppger att de röker ännu: 164 R.Carlsson

35 SPICI studien Tabell 28. Fick du på återbesöket erbjudande om hjälp att bli tobaksfri? Antal och procentuell fördelning. Ja 48 Nej 45 Kommer inte ihåg/Vet inte 7 Totalt antal svarande: 316 (81 procent av de som besvarat att de använder/använt tobak) R.Carlsson

36 SPICI studien Ändrade kostvanor
Tabell 31. Vad stämmer in på dig? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag äter mer sund kost nu än före ballongvidgningen 40 Jag äter likadan kost nu som före ballongvidgningen 59 Jag äter mindre sund kost nu än före ballongvidgningen 1 Totalt antal svarande: 1005 (94 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

37 SPICI studien Erbjudande om stresshanteringsprogram
Tabell 40. Fick du på återbesöket erbjudande om att delta i ett program för stresshantering? Antal och procentuell fördelning. Total andel Ja 18 Nej 72 Kommer inte ihåg/Vet inte 10 Totalt antal svarande: 997 (93 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

38 SPICI studien Tabell 39. Vad stämmer in på dig angående stress? Antal och procentuell fördelning. Total andel Jag upplever stress i samma grad nu som före ballongvidgningen 61 Jag upplever stress mindre ofta nu än före ballongvidgningen 35 Jag upplever stress mer ofta nu än före ballongvidgningen 4 Totalt antal svarande: 976 (91 procent av de som besvarat enkäten) R.Carlsson

39 Ny rehab modell: SPICI studien Fråga patienten om vad de önskar?
Förändrat innehåll i motion-samt hjärtskolegrupper. Bygg ut stresshanteringsgrupper. Förändra och mät igen, SPICI,II R.Carlsson


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Överläkare PCI enheten Centralsjukhuset i Karlstad"

Liknande presentationer


Google-annonser