Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt rättsinformation på riksdagen Informationsenheten Bengt Eriksson 2002-10-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt rättsinformation på riksdagen Informationsenheten Bengt Eriksson 2002-10-09."— Presentationens avskrift:

1 Rätt rättsinformation på riksdagen Informationsenheten Bengt Eriksson 2002-10-09

2 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten2 Innehåll RixlexIPEX

3 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten3 Bakgrundsinformation För en bra faktabakgrund bl.a. till Rixlex-systemets utveckling, se dokumentet Ordning på rätten Riksdagens revisorer Förstudie 2001/02:21

4 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten4 Rixlex - Since 1986 •Data har funnits ungefär sedan 1986 vad avser fulltext •Rixlex regleras genom lag 1993:825 •Första tiden sålde vi konton: 6000 SEK •Prisnivån valdes bl.a. för att nå konkurrensneutralitet med trycket

5 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten5 Rixlex idag (1) •Egentligen samma material som tidigare, dvs. •Propositioner •Motioner •Utskottsbetänkanden •Kammarens protokoll •SFS i registerform samt i fulltext (forts…)

6 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten6 Rixlex idag (2) •Personuppgifter om ledamöter •Uppgift om ledamotsaktiviteter •Planeringsuppgifter för kammarens arbete

7 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten7 Rixlexanvändningen (yttre) Några siffror •Sedan november 2000 har databaserna öppnats ca 7 miljoner gånger, eller i genomsnitt ca 400 gånger per timme, eller ca 6 gånger per minut •Regeringskansliets databaser står för ungefär 75% av dessa öppningar 123

8 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten8 Databasöppningar på Rixlex sedan nov. 2000

9 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten9 Rixlex - Förutsättningarna (1) •En gemensam plattform på riksdagen och på regeringssidan (DEC/VAX samt TRIP) •Då inte så stor spridning av datasystem - proprietära system regel

10 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten10 Rixlex - Förutsättningarna (2) •För riksdagens del: •Relativt likartade arbetsformer inom utskotten •Relativt liten och centraliserad organisation •Rixlex exponerar i princip samma information som produceras - en rationell lösning med vissa tillkortakommanden

11 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten11 Rixlex - Myntets baksida •Mycket av rutinerna har byggt på likheten i utformningen av riksdagens och regeringskansliets datorsystem •T.ex. Översändningen av propositioner, SFS-databaser m.m. •När dessa förutsättningar förändras måste nya rutiner skapas för att garantera konsistenta och kompletta databaser

12 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten12 Rixlex-problem idag (1) •Inte alla propositionsårgångar är kompletta •Långt ifrån alla av de propositioner som finns i dessa årgångar är kompletta •Lagtexter saknas ofta •Grafik saknas ofta •Budgetpropositionen har en besvärlig grafisk utformning

13 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten13 Rixlex-problem idag (2) •Riksdagens utskottsbetänkanden är inte fullständiga (lagtexter, grafik, tabeller) •Databasernas uppbyggnad förutsätter ganska stor kunskap om riksdagens arbete

14 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten14 Problemhantering (1) •Många Rixlexproblem härrör från en äldre produktionsmiljö på riksdagen som delvis fortfarande är i drift •Projektet URIS - Utveckling av Riksdagens InformationsSystem - arbetar både med produktion och distribution av information •Mål: En välstrukturerad informationsmängd

15 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten15 Problemhantering (2) ”Inte alla propositions- årgångar är kompletta” Kan bara lösas om rutinerna för databasuppbyggnad blir bättre på regeringskansliet ProblemÅtgärd (motsv.) ”Inte alla propositioner (av dem som finns) är kompletta” Kan bara lösas om tryckningsrutinerna och synen på vad som är originaldokument förändras

16 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten16 Problemhantering (3) ”RD:s utskottsbetänkanden är inte fullständiga (lagtexter, grafik, tabeller)” Kan bara lösas i en förbättrad produktionsmiljö och tryckningsmiljö ProblemÅtgärd (motsv.) ”Databasernas uppbyggnad förutsätter ganska stor kunskap om riksdagens arbete” Blir bättre när URIS-projektet är färdigt och när webb- platsen har gjorts om. Sker förmodligen under 2003

17 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten17 IPEX InterParliamentary EU-information eXchange •Vad? •Ett försök att möjliggöra att svara på frågor om i hur hög grad ett visst parlament har implementerat ett visst EU-direktiv •Vilka? •Arbetsgrupp: Sverige, Belgien, Italien, Spanien, ECPRD

18 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten18 InterParliamentary EU-information eXchange •Initiativ taget av de europeiska parlamentens generalsekreterare (Sv: riksdagsdirektör) •Kriterier för strukturering av information på de olika webbplatserna •Gemensamt sökspråk/metod •E-mail-katalog över parlamentsledamöter och tjänstemän IPEX

19 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten19 IPEX - Principer •Autonomi •Decentraliserat ansvar •Nyttjande av befintliga källor •Användarvänlighet •Långsiktighet InterParliamentary EU-information eXchange

20 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten20 IPEX - Några problem •Webbsidor: Heterogen design •Olika länder, olika sätt att implementera EU-lagstiftning •EU-lagstiftning, kan vara decentraliserad inom landet •Inga gemensamma metadata •Ingen publicering, främmande språk InterParliamentary EU-information eXchange

21 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten21 IPEX - Fas 1 (1) •Frågeformulär har sänts ut till alla berörda parlament om hur man hanterar EU-information, hur man ser på öppenhet och informationsutbyte etc. (Positiv respons för det mesta) InterParliamentary EU-information eXchange

22 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten22 IPEX - Fas 1 (2) •Genomgång av de olika parlamentens webbsidor för att förstå hur man redovisar implementering av EU-direktiv •Speciella frågor om vilka språk InterParliamentary EU-information eXchange

23 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten23 IPEX - Fas 2 •I fas 2 kommer förslag till det fortsatta arbetet, efter det att svaren på det nämnda frågeformuläret har analyserats. •Detta analysarbete håller på nu •Arbetsgruppen träffas igen i slutet på november InterParliamentary EU-information eXchange

24 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten24 Slut. Frågor?

25 v 1.4 2002-10-02 Informationsenheten25


Ladda ner ppt "Rätt rättsinformation på riksdagen Informationsenheten Bengt Eriksson 2002-10-09."

Liknande presentationer


Google-annonser