Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om biblioteken inte redan fanns… skulle vi uppfinna dem idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om biblioteken inte redan fanns… skulle vi uppfinna dem idag?"— Presentationens avskrift:

1 Om biblioteken inte redan fanns… skulle vi uppfinna dem idag?
sagt av Sven Nilsson 12 maj 2006 i Kalmar © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

2 Uppfinningsrikedom krävs…
Min chef sa i april 2006: ”Biblioteket har inget egenvärde i sig. Det är en stödfunktion.” Men så är han inte rektor heller. Han är gymnasiechef. © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

3 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. bör täcka ett brett utbud av aktiviteter. bör vara en huvudrollsinnehavare i hur skolan når sina uppdrag och visioner. bör sträva efter att serva alla potentiella användare inom skolan möta de särskilda behoven hos olika målgrupper. © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

4 Om bibliotek i Computer Sweden:
”It och digitalisering skapar tyvärr också nya klyftor i samhället. Där har vi [biblioteken] en viktig demokratisk roll att fylla genom att bekämpa dessa klyftor med användarundervisning och utveckling av mjukvaror och gränssnitt.” Johannes Rudberg, DIK i Computer Sweden © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

5 Sökguiders att vara Ett pedagogiskt verktyg att utgå från
du måste tänka igenom hur du gör och varför det kan aktivera flera lärstilar En sökguide är ”återvinningsbar” Både eleven, och läraren, kan göra sökguiden på egen hand efteråt, i lugn och ro, flera gånger © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

6 Lilla sökguiden - varför?
Ett bild- och textbaserat verktyg för såväl vana som ovana sökare Anpassat efter mediet – kort och snabb information Anpassat till olika lärstilar Ge en överblick och lyfta fram guldkornen Bygger på en lång samlad erfarenhet av referensfrågor och är testad på studenter En första del i ett större projekt – Stora sökguiden © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

7 The Quick Searchguide Engelsk version: http://lilla-sok.bth.se/en/
© 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

8 Lilla Sökguiden för Region Kalmar län
Lilla Sökguiden i Region Kalmar län är en vidareutveckling av folkbibliotekets roll som stöd för vuxnas flexibla lärande. Genom sökguiden tar man en funktion som 24-timmarsbibliotek. Den kan också användas som pedagogiskt upplägg och stöd vid arbete med såväl enskilda studenter som vid bokade studiebesök. Målgrupp är studieovana vuxna och gymnasieelever. © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

9 Egna och andras sökguider
Oscarsgymnasiets bibliotek Studerandeguide Regionbiblioteket i Kalmar län Växjö universitetsbibliotek Kolla källan Kort sökguide för otåliga – Malmö högskola Plus många, många andra kanske din egen? Googla dig fram! © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

10 PIM http://www.pim.skolutveckling.se/
PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen.  Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag som myndigheten har att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan. Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur olika programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet. Materialet kan användas både enskilt och i ett arbetslag som studerar tillsammans. PIM-handledningarna kan även användas i det dagliga arbetet, när lärare och elever behöver få direkt hjälp med att till exempel bearbeta sina bilder från digitalkameran Det är en helt kostnadsfri resurs riktad till Sveriges alla pedagoger. © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

11 Behoven är desamma! Webbaserade eller ej… Vi behövs! Personalstyrka
media studiemiljö handledning information verktyg. Webbaserade eller ej… Vi behövs! © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

12 Är vi en tulipanaros? Arenorna är flera och mer flexibla
Är vi /detta också det?: Bibliotekarierna Rummet bibliotek Biblioteket via webben ”både Nationalencyklopedin och Wikipedia” ”både Webb 2.0 och Bibliotek 2.0” Samverkan elever, personal, skolledning… © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

13 Våga vara ämnesexpert! Våga vara pedagogisk expert på Internet!
 dialog under hela arbetet  förmedla baskunskaper först  träna informationssökning (där faktaredovisning inte är det viktigaste…)  träna att formulera frågor (efter baskunskapen)  träna synonymer, sökmetoder utifrån givna sökord och jämför Ex skillnad om du söker terrorism + bin ladin eller terrorism +”bin ladin” © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

14 Att söka information = Internet!
När eleverna själva bestämmer informationssökning på webben i ”någon” sökmaskin om böcker används – läraren har sagt till om det största delen av tiden används till själva sökandet knappt med tid över till reflektion och koppling till eget kunnande (kritisk) granskning förekommer knappt © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

15 Stöd för säkert surfande:
Medierådet Roligt och konkret om säkert surfande: Ung Plattform är ett projekt, med ekonomiskt stöd från Konsumentverket © 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

16 Tid och pengar går åt – slöseri eller ungdomskultur?
© 2006 Pia Malmberg-Kronvall, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn


Ladda ner ppt "Om biblioteken inte redan fanns… skulle vi uppfinna dem idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser