Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept"— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept
Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen Botkyrka Kurt Hassel Grannstödjare

2 Trygghet och säkerhet Trygg och säker miljö

3 Trygghet och säkerhet

4 Grannsamverkan i Botkyrka
Startade i USA på 1970-talet och i Sverige 1985 (Linköping) Startade i Botkyrka 2002 och hade 110 grannsamverkansområden 2009 Antalet ökade under 2010 till ca 150 och under 2011 till ca 230 I augusti 2012 finns det ca 255 grannsamverkansområden och täckningsgraden är drygt 60 % av hushållen Botkyrka har ca invånare Det finns omkring hushåll: i flerbostadshus (varav hyresrätter) och ca i småhus Det finns ca 300 kontaktombud Vi har även en stor grupp intresserade

5 Bostadsinbrott 2009: 230 inbrott/försök, 2010: 219 inbrott/försök, : 190 inbrott/försök Första halvåret 2012: 67 inbrott i småhus och 35 inbrott i flerbostadshus. Jan-mars ökade bostadsinbrotten kraftigt men har sedan april gått ner igen. Kom in många tips från boende Jämför ökningen i landet med 12,3 % och ökningen i Stockholm 39,4. Minskning med 40 polisanmälda bostadsinbrott på 2 år

6 ”Kostnader och besparingar”
Polis och trygghetssamordnare (tills. ca 1 tjänst) och Grannstödsbil, ca kr/år Besparing - ca kr/bostadsinbrott färre bostadsinbrott (på 2 år) ger en besparing på ca kr Civilsamhällets tidsinsatser i kronor Grannstöjdare/dag i bilen och kontaktombudens timmar ca kr/år

7 Bilbrott 2009: 1337 anmälda, 2010:1092 anmälda, 2011: 1087 anmälda
Bilbrotten minskade något första halvåret 2011 men ökade under hösten och minskar igen sedan årsskiftet Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat Bilbrotten sker över hela kommunen (P-platser: ca 30 %) Alla kan bidra till minskade bilbrott genom genom att följa uppmaningen ”Töm bilen själv”. Ännu bättre är att säkra/certifiera P-platser och P-hus Till bilar som inte är är utrustade med säker startnyckel och billarm rekommenderas rattkrycka

8 Framgångsfaktorer Stöd och resurser från kommun- och polisledning
Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polisen och Grannstöd Nära samarbete med kontaktombud för grannsamverkan, kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet (viktig del i klotterarbetet och vid allvarliga incidenter) Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga) Södertörnspolisens prioritering av bostadsinbrott

9 Framgångsfaktorer, forts
Ett starkt engagemang bland alla medverkande Grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan Tydliga rutiner Bra stöd av material och sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar)

10 Grannsamverkan –samverkan mot brott.nu - Mål
Främja trivseln Öka tryggheten Minska brottsligheten Forskning bekräftar ovanstående

11 Utbildningar 1 utbildningskväll/termin - grundkurs
mars och oktober, hos polisen i Tumba (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstöd har egna utbildningar strax efteråt mars och oktober (polis, Grannstöd)

12 Fördjupningskväll Byta erfarenheter Ge information och inspirera
Tema- anknyter till bostadsfrågor Något gott serveras 2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare)

13 Nyhetsbrev - Närpolisen och kommunen informerar
Information och tips Statistik Inspirera 9 ggr/år

14 Grannstöd Samarbete mellan: Botkyrka kommun Närpolisen i Botkyrka Frivilliga grannstödjare

15 Reglemente om tjänstebilar
Sponsring - Kommunens policy? - Upphandlingschef Reglemente om tjänstebilar - Enbart tjänstemän för köra - Säkerhetschef/transtportchef beslutar om ett undantag

16 Vi patrullerar i hela kommunen
Utsättning hos polisen kl. 8.30 Avrapportering Gratis lunch på skolorna

17 Grannstöd - brottsofferstöd
Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök Strukturerade körningar - Alltid kontakta kontaktombud Informerar om säkerhetsfrågor/hemförsäkring Undersökning/rapport om hembesök finns på kommunens hemsida – mycket uppskattat

18 Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet
Kampanjer Våren – Handslag klotter Hösten - Klippa häcken! Jul - ”Töm bilen själv”! Centrumdagar Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Styrgruppen ht 2012

19 Hur började vi? - Vem tog kontakt med vem? Vilken nivå?
Bråsamordnare och ansvarig polis tog tag i detta tillsammans. Administration/ansvarig blev bråsamordnare (trygghetssamordnare) 2009: Förstärkning av resurser Grannstödsbil och operativ polisansvarig Avtal mellan polis och kommun (Folksam initiativtagare). Ansvarig närpolischef och säkerhetschef skrev under Operativ ansvarig polis på plats Grannsamverkan och grannstöd blir alltmer integrerad i kommunens övriga trygghetsarbete Stödet från kommunledning och polisledning har ökat alltmera

20 Hur gick vi tillväga? - Ekonomi
Kommunen/trygghetssamordnare/säkerhetschef tog fram en budget Kommunen tog snabbt beslut om leasing av Grannstödsbil Trygghetssamordnare fick uppdrag om ordna sponsring av bilen

21 Hur gick vi tillväga? - Styrgrupp
Brå/trygghetssamordnare och polisledare drev arbetet tillsammans Kommunen och polisen bildade en styrgrupp tillsammans med grannstödjare för Grannstöd. Initiativ från Folksam Kommun/polis/styrgrupp tog ställning om att inte bilda en förening. Viktigt att verksamheten följer kommunens och polisens värdegrund och inriktning. Bytte namn till styrgruppen för grannsamverkan och grannstöd.

22 Hur gick vi tillväga? - Hur hittar vi grannstödjarna?
Rekrytering från kontaktombud. Alla grannstödjarna utbildas i grannsamverkan - Rekrytering via personliga samtal/kontakter, mail, nyhetsbrev, annons/lokaltidning, utbildningar, boendemöten - Styrgruppen ansvarig/drivande Nytt! Andra grannstödjare har börjat ta med sina kompisar

23 Hur gick vi tillväga? - Räddningstjänst, föreningar?
Räddningstjänsten med i grundutbildning sedan tidigare Inför advent- kampanj (ljus, byta batteri/brandvarnare) via nyhetsbreven - Nytt Ht 2012: Grannstödjare/hembesök kolla batterier i brandvarnarna (kampanj av säkerhetssamordnare/räddningstjänst –äldre) Stöder informationsspridning om Seniornät, brottsofferjour mfl Civilförsvaret utbildat ca 30 grannstödjare i hjärt-lunga, Nytt! Styrgruppen stöder medlemskapet (gratis utbildningar) Samverkar med Lärcentrat i Fittja – ingår i fas 3 utbildning att sprida grannsamverkan till landsmän – ev. gåvandring på dagtid i Fittja centrum

24 Hur når vi flera med oss i grannsamverkan
Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? Grannstöd-trygghetssamordnare - Rutiner Etablera nytt Grannsamverkansområde - Grannstöd Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde. Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner för Grannsamverkan Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. kontaktombud för Grannsamverkan Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad

25 Hur når vi flera med oss i grannsamverkan
Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? Fördjupad information och uppföljning Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun ( och/eller närpolisen kan medverka) Intresserade medhjälpare till bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun (trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas arbetsområden

26 Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? - Trygghetssamordnare
Trygghetssamordnare träffar bostadsföretagens ledningar både centralt i kommunen men också ute i respektive områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i flerbostadshus

27 Kvalitetsäkring - enkätundersökning
Ett frågeformulär gjordes med 10 frågor till kontaktombuden - 96 svarv Några exempel: Kontaktuppgifterna kollas Finns informationsfolder och skyltar? På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare? Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar? Förväntningar på grannstöd/kommun/polis

28 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott: Polisen, kommunen, Lokala Brå Botkyrka
Grannsamverkan: Kommunen, polisen, Grannstöd och kontaktombud Grannstöd: Kommunen, polisen och frivilliga/grannstödjare ”Töm bilen själv”-skylt: Kommunen, polisen och Grannstöd Certifiering av p-plats och p-hus: Kommunen, polisen, bostadsföreningar och företag Certifiering av säkert och tryggt centrum: Kommunen, polisen, centrumägare Handslag mot klotter: Kommunen, polisen, centrumägare, Sl Vattenfall, bostadsföretag, grannsamverkan, Grannstöd Social grannsamverkan: Kommunen/områdesgrupp Tullinge och grannsamverkan


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept"

Liknande presentationer


Google-annonser