Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden"— Presentationens avskrift:

1 När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden
När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden? (befintlig uteplats med skärmtak som glasas in) Vid enbostadshus med långt avstånd till grannar och tomtgräns Inget brandkrav Här kan startbesked ges direkt i lovet, ingen KA Ulrika Nolåker • • Tel •

2 Men redan här blir det knepigare…!
Ulrika Nolåker • • Tel •

3 Vilka handlingar krävs för handläggningen?
Ansökningsblankett Situationsplan Plan- och fasadritningar Förslag till kontrollplan Förnamn Efternamn • 2011 XX XX • Tel •

4 Förslag på kontrollpunkter i kontrollplan för enkelt ärende kontrollplanen kan fastställas i lovet
Åtgärden följer beviljat bygglov Glasytorna ska vara utformade så att risken för skärskador begränsas, BBR 8:353 Ulrika Nolåker • • Tel •

5 Vad krävs för att få slutbesked i det enkla ärendet?
Signerad kontrollplan Måttsatt situationsplan Ulrika Nolåker • • Tel •

6 Enkelt ärende för vem? Bekräftelse att ansökan kommit in, vem är handläggare, diarienummer (Ale kommun) Besked om fullständig handling Lov med startbesked och fastställande av kontrollplan Kungörelse i POIT Ev meddelande till sakägare (PBL 9:41b) Underrättelse om laga kraft Slutbesked Ulrika Nolåker • • Tel •

7 När är det inte ett enkelt ärende?
Exempelvis inglasning av flera balkonger i fler- bostadshus Kontrollansvarig och kontrollplan krävs Start/slutbesked och tekniskt samråd Ulrika Nolåker • • Tel •

8 Vad bör man tänka på vid inglasning på flerbostadshus?
Inglasning av balkong kan utlösa brandkrav, BBR5:634 I flervåningsbyggnader kan det även ställas krav på bärförmåga vid brand, BBR 5:821 Riskerna för spridning av brand får inte öka vid inglasning, BBR 5:634. Vid inglasning ska avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger utföras i brandteknisk klass E30 Balkonger kan ibland användas som utrymningsväg, BBR 5:311 Ulrika Nolåker • • Tel •

9 forts. Vad man bör tänka på?
Balkongplattor ska vara dimensionerade så att det klarar kombination av snölast, vindlast och nyttig last Vid en inglasning får en nedböjning av betongplattan inte äventyra inglasningens funktion. Balkonger som är belägna på mindre höjd än 2,2 m över en gångbana ska utformas så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt synförmåga Säkerhet vid användning, BBR kap 8:231, 8:35, 8:352, 8:353 Ulrika Nolåker • • Tel •


Ladda ner ppt "När är inglasade balkonger/uteplatser enkla ärenden"

Liknande presentationer


Google-annonser