Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årgång: 1984 Dannemorgatan 20 Softronic Grundas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årgång: 1984 Dannemorgatan 20 Softronic Grundas"— Presentationens avskrift:

1 Årgång: 1984 Dannemorgatan 20 Softronic Grundas Lyckat hjärtbyte på Sahlgrenska Den första hjärttransplanta-tionen i Sverige genomfördes på Sahlgrenska i Göteborg. Den 15:e oktober 1984 grundade Anders Eriksson bolaget Softronic AB. Det skedde genom ett joint venture med ITT där Stig Martín var vVD. Verksamheten Först i Sverige! Sveriges första Client/Server projekt påbörjas. IKO och RFV stod på kundlistan. Bolagets verksamhet går ut på att utveckla, sälja, installera och underhålla datorprogram samt att tillhandahålla teknisk rådgivning. Personal Under 1984 arbetade följande personer i Softronic: - Anders Eriksson - Björn Janberger - Lennart Kroné - Mats-Olov Ekberg - Benny Lachmann

2 En rivstart för Softronic under det första verksamhetsåret
Årgång: 1985 Dannemorgatan 20 En rivstart för Softronic under det första verksamhetsåret Sovjets nye ledare Den blott 54-årige Michail Gorbatjov markerar ett tydligt genera-tionsskifte i den ryska ledningen. Han förespråkar ”glasnost” och ”perestrojka” Softronics VD berättar Kunder - Vårt mål är att kunna erbjuda kunderna effektiva och säkra resultat. - Om vi sätter kvalitet och kompetens i centrum kan vi även ge kunderna lägre konstader för sina lösningar. - Vi utför gärna uppdragen på fasta priser och med givna leveranstider. - Vi använder väl utprovade metoder och tekniker vid genomförandet, och vi tar ansvar för hela projektet om kunden önskar detta. IKO Kabel AB ITT Scanips A-DATA AB Bankgirot LO Landstings-Förbundet Årets omsättning S o f t L i n k är Softronics programvara som kan lösa storföretagens problem att koppla PC och stordatorer till varandra. Personal 6 (20 % ökning)

3 Softronic bygger Sveriges första Terminal- serverlösning
Årgång: 1986 Dannemorgatan 20 Olof Palme mördad Den 28 februari sköts Sveriges statsminister till döds på Sveavägen i Stockholm Softronic bygger Sveriges första Terminal- serverlösning Årets omsättning ( ) Softronic tecknar utvecklingsavtal med LO. Uppdraget är att konstruera kursadministrativa system åt LO:s skolor och kursgårdar. Personal 7 (16,7 % ökning) Softronic koncentrerar sig på projekt där integrering av olika datorer och system ställer höga krav på kompetens och kvalitet.

4 blankettutskrift på laserskrivare.
Årgång: 1987 Wallingatan 33 Softronic först i Sverige - igen. Softronic utvecklar SoftScript, det första Windowsprogrammet i Sverige. SoftScript är den unika programvaran för design och utskrift av dina blanketter. Patrik Sjöberg högst i världen! Vid DN-galan den 30 juni hoppade han 2,42 m. inför åskådare på Stockholms stadion. Softronics överskott används till utveckling av nya system, metoder och tekniker: Datalösningar Databaslösningar Kommunikationslösningar Behörighetslösningar Nya kunder Årets omsättning ( ) - Taxi - Alcatel SRT Personal S o f t S c r i p t en programvara för blankettutskrift på laserskrivare. 9 (28,6% ökning)

5 Första utdelningen till Softronics aktieägare: 10 kr/aktie.
Årgång: 1988 Wallingatan 33 Nytt parti i Sveriges riksdag Riksdagsvalets stora segrare var miljöpartiet med språkrören Eva Goës och Birger Schlaug. De gröna fick 20 mandat och blev det första nya parti på närmare 70 år att ta sig in i riksdagen. Första utdelningen till Softronics aktieägare: 10 kr/aktie. Varulager per 31/12, 1988 Nya kunder - Atlas Copco - Union Data - Teleannons - BABS - Sv Byggnads - Televerkets marknadsavd. 2 st Tangentbord 102 1 st Vga kit färg-vga monitor 1 st Philips vga paperwrite K 2 st MS-DOS 3.2 B 2 st XBS -700 user guide 2 st XBS - 740 2 st 162 MB helh. Hårdd. (17MS) 2 st Floppy kontrollenhet 1 st LSR Printer Årets omsättning ( ) Personal 9 (0% ökning) S O F T R O N I C

6 Berlinmuren ett minne blott.
Årgång: 1989 Wallingatan 33 Berlinmuren ett minne blott. - Slut på det kalla kriget? Softronic får luft under vingarna Första exportordern! Softronic levererar biljettautomat SJ nästa! - Marknaden har nu uppfattat Softronics ursprungliga affärsidé att integrera olika datorer och system i komplexa men effektiva lösningar för kunden, säger Softronics VD Anders Eriksson. - Med unik kompetens som grund har vi lyckats få förtroendet at erhålla sådana projekt trots vår relativa litenhet. Årets omsättning ( ) Personal 87-88 utvecklades SoftScript års intäkter har betalat utvecklingen av systemet. 13 (44,4% ökning)

7 Softronic expanderar genom förvärv
Årgång: 1990 Wallingatan 33 Softronic expanderar genom förvärv - tillsammans med det nya dotter-bolaget XACT har Softronic AB nu möjlighet att ta sig an riktigt stora projekt. Årets nyförvärv Verksamhet i Alcatel AB förvärvas och namnändras till XACT System-integration AB. Softronic hälsar Stig Martín m.fl. välkomna. Mandela fri efter 28 år Nelson Mandela är fri. Efter 28 år i sydafrikansk fångenskap har den 71-årige ANC-ledaren släppts. Sydafrikas regering har beslutat att tillåta ANC och likartade antiapartheidorganisationer. Nytt projekt Nya orter Nytt stort projekt har påbörjats för Byggnads, Svenska Byggnads-arbetar-förbundet. Göteborg Malmö Årets omsättning ( ) Personal 21 (61,5 % ökning) Vid årsskiftet 90/91 har Softronic AB över 40 anställda.

8 Irak krossat i Gulf-kriget
Årgång: 1991 Wallingatan 33 Irak krossat i Gulf-kriget Efter 100 timmars markstrider var de irakiska trupper som i fjol invaderade Kuwait besegrade. FN:s säkerhetsråd har infört sanktioner mot Irak. Syftet är att tvinga landets president Saddam Hussein att förstöra krigsmaktens massförstörelsevapen. CITATET: ”Nya moderna lösningar kommer att bestå av intelligenta maskin- och programvaror på skrivbordet som samverkar med olika databaser.” (A.Eriksson) Viktiga Kunder Årets omsättning - PEAB - OK Petroleum - Ansvar - Byggnads - Landstings- förbundet - Handelsbanken - Bankgirot - Bonniers Förlag ( ) Personal 43 (105% ökning) I n d e x - T i n y V i e w

9 för första gången någonsin.
Årgång: 1991 sid.2 Wallingatan 33 Databranschen i kris för första gången någonsin. Orsakerna är den världsomfattande lågkonjunkturen och att de traditionella, centrala lösningarna har blivit omoderna och oekonomiska. Softronic berörs inte av krisen, bl.a. på grund av att man levererar moderna lösningar, och levererar därför ett gott resultat. Affärsidén förtydligas : 4 affärs-områden: - Strategi - Projekt - Support - Produkt Erbjuda stora och medelstora kunder systemintegration. Detta innebär att kunna erbjuda kunderna lösningar från strategisk rådgivning till färdiga system i drift. S O F T R O N I C

10 Räntan rekordhög: 500 procent.
Årgång: Wallingatan 33 1992 Räntan rekordhög: 500 procent. Viktiga kunder - Capella - Industrimatematik - Aprion - Tipstjänst - Postverket - Alcatel IKO Kabel - Holmia - Länsförsäkrings-bolagen - Hyresgästernas riksförbund I september höjdes marginalräntan med ofattbara 500 procent. Likaledes krisdrabbade Finland lät sin valuta flyta fritt. Sveriges valuta flöt fritt i november. Softronic är ett av sex företag som utses till Microsoft Solution Partner Modeord ’92 Årets omsättning * Downsizing * Rightsizing * Client/Server ( ) Personal 43 (0 % ökning) O P S - Open Printing System C S E - Client Server Enviroment

11 Årgång: Torsgatan 12 1993 Branschförändring - Branschen delas i två delar: Äldre teknik (stor- och minidatorer) kontra Modern teknik (PC, lokala nätverk och mindre systemlösningar) - Client/Serverlösningar intressant även för de riktigt stora företagen - Explosion i efterfrågan på strategirådgivning, utveckling och support Viktiga kunder - Fastighetssystem - Riksförsäkringsverket - Riksskatteverket - Capella - Industrimatematik - Byggnads - Posten - Bankgirot - Landstingsförbundet - Brandförsvars- föreningen JAS 39 GRIPEN UR LUFTEN Under uppvisningen vid Stockholms Vattenfestival, ovanför tiotusentals människor, störtar JAS-planet på Långholmen. S o f t P r o Standardpaket med moduler för Order-, Lager-, Fakturering, Kundreskontra, Tidredovisning och Kund-administration Årets omsättning ( ) Personal 46 (7% ökning) N T - B a s e r a d e L ö s n i n g a r S o f t P r o

12 1994 10 år med Softronic Sverige tar VM-brons! 61 020 825 50 Årgång:
Torsgatan 12 1994 10 år med Softronic Årets omsättning Sverige tar VM-brons! ( ) Personal 50 (8,7% ökning)

13 Årgång: Torsgatan 12 1995 Genombrottsåret Årets nyförvärv - Efterfrågan på modern IT har ökat under hela 90-talet. Först 1995 inser de riktigt stora företagen; banker, försäkringsbolag, handel etc, att även de företagsomfattande lösningarna kan omfattas av Client/Serverteknik. Ljus & Kraft Data Nya verksamheter Affärssystem i Onsala AB Carl Bildt utses som medlare i Bosnien. Begreppet ”IT-Partner” dyker upp för första gången i Softronics affärsidé. Årets omsättning ( ) Nya kunder - Roadlink - SCB Personal 84 (68% ökning) I T - P a r t n e r

14 1995 sid.2 Softronic växer Softronic frågar sina kunder
Årgång: Torsgatan 12 1995 sid.2 Nya affärs-områden: - Client/Server- lösningar - Downsizing- projekt - Nätverks- - Support & Drift - System- integration - Fastighetsnät Softronic växer - man beslutar att dela in verksamheten i två olika verksamhetsområden Softronic frågar sina kunder Softronic genomför en kundundersökning som bl. a. visar att kunderna är mycket nöjda med Softronics kompetens, men efterfrågar större kundorientering. CITATET: ”Plötsligt möttes inte våra idéer av skepsis. Det blev vedertaget att prata om Windowslösningar med 1000-tals användare, moderna databasservers även för större transaktionsvolymer, Internetlösningar etc.” (A.Eriksson) Softronic AAA-certifieras. Endast 3 % av Sveriges företag har denna kreditvärdighet.

15 Softronic dubblar personalstyrkan
Årgång: 1996 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic dubblar personalstyrkan Årets nyförvärv Multimedia Network AB ObX Data AB Süsteemarhitekt AS (ST Baltic) Efterfrågan på Softronics tjänster är större än väntat. Trots dubblering av personal-styrkan lyckas man inte svara upp till marknadens behov. Fusioner XACT lyfts in i moderbolaget Avyttringar Ljus&Kraft i Solna AB Landshövding tog betalt två gånger. - Marjasin är i farten med saxen och klipper sönder kvitton. Årets omsättning ( ) Personal Nya kunder MFO, Din Optiker, Wassum S O F T R O N I C 152 (181% ökning)

16 s 1996 sid.2 Kunderna byter fokus: Framtiden CITATET: Årgång:
- Sveriges ledande IT bolags interna magazin CITATET: ”Internet är under 1996 den drivande kraften” (A.Eriksson) Kunderna byter fokus: Framtiden Modern IT betyder inte bara kostnadsbesparingar. Kunderna fokuserar allt mer på intäktssidan. IT är en möjlighet till bättre affärer. Noggranna marknadsanalyser visar att man bör satsa på projekt-orienterad industri samt försäkrings-branschen. Softronic fokuserar inom följande marknads- och affärsområden

17 s Årgång: 1997 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic börjar en omfattande omorganisation. Den första IT-partnerenheten, ITP 1 (Malmö) startas i december. Årets nyförvärv Advecta Softronic Promestra AB För att lyckas med de omfattande projekt som Softronic genomför krävs stark fokusering på långsiktiga kundrelationer. Därför har moderbolaget nu organiserat sig i IT-Partnerenheter, med fullt ansvar för hela affärsprocessen mot en grupp kunder. Avyttringar Softronic Multimedia AB (Multimedia Network AB) Nya ITP-er ITP Malmö Diana död i bilkrasch - Prinsessan Diana har förolyckats efter en bilolycka i Paris. Misstankar framfördes att chauffören kört extremt fort för att skaka av efterföljande fotografer. Årets omsättning ( ) Personal Softronic levererar Skandia Links Multifondsystem 161 (6% ökning)

18 Softronic tar emot fina utmärkelser:
Årgång: 1997 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic tar emot fina utmärkelser: NT Awards och Cisco reseller of the year

19 s 1997 sid.2 Softronic blir en av Sveriges fyra Softronics Vision:
Årgång: 1997 sid.2 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Advectas historia * Advecta grundades1989 av bl.a. Carl Bergendal och Tommy Persson. * Företaget utvecklade Microsoftbaserade system. * 1992 var man Microsoft Partner och det var då Softronics och Advectas vägar korsades. * 1997 hade Advecta växt till ett 15-tal anställda. * 1997 förvärvades Advecta av Softronic. Softronic blir en av Sveriges fyra Spännande kund Softronics Vision: Softronic tecknar ramavtal med Statskontoret att leverera Internet/Intranet-tjänser till stat, kommun och landsting. Att bli ett självklart alternativ på den svenska marknaden för de kunder som har ett offensivt behov av kvalificerat IT-stöd för att kunna uppfylla sina mål och därmed behöver en kreativ och långsiktig IT-partner. Softronic driftsätter ITM för första gången! Industria i mars och Cox i Juni.

20 Softronic noteras på O-listan
Årgång: 1998 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic noteras på O-listan Nya ITP-er ITP 2 (jan) ITP 3 (jan) ITP 4 (feb) ITP 5 (maj) ITP 6 (aug) ITP 7 (aug) Den 3:e december noteras företaget på Stockholms fondbörs O-lista. Succé för filmen Fucking Åmål Nya Verksamheter USA STU Affärsidé på tre stadiga ben: Viktiga kunder * Komplett IT-partner. Innovativ och kundanpassad. * Modern teknik. Alltid den senaste spjutspets-tekniken. * IT för bättre affärer. Kunderna ska hjälpas till bättre affärer. Inte bara teknik för sin egen skull. - Skandia - Cox Försäkring - Danica - HTF - BTJ Seelig - Byggnads - Svenska Spel - Hyresgästernas riksförbund Årets omsättning ( ) Personal Internationellt genombrott för ITM! Softronic tecknar avtal med Danmarks största försäkringsbolag, Danica Forsikring AS. 216 (162 % ökning)

21 Softronic förvärvar ChangeManagement-bolaget Consultus
Årgång: 1999 - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic förvärvar ChangeManagement-bolaget Consultus Årets nyförvärv Consultus Bellatrix Nya verksamheter Danmark England Ford köper Volvo Volvo klarade inte att ta sig igenom 1900-talet som ett svenskt bilföretag. Amerikanska jätten Ford köpte den svenska personbilstillverkningen för 50 miljarder kronor. Fusioner Promestra Softronic Advecta Nya ITP-er ITP 8 (jan) ITP 9 (jan) ITP 11 (feb) Nya aggressiva aktörer på marknaden Årets omsättning Plötsligt förändras marknaden, uppkäftiga och snabba Internet-bolag får och tar plats. Helly-hansentröjan får ett ansikte. ( ) Personal S O F T R O N I C 276 (216)

22 s Softronic flyttar till Söder 1999 sid.2 Årgång:
- Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic flyttar till Söder Softronic växer så det knakar och den 6:e december flyttar hela företaget till nya och fräscha lokaler på Ringvägen 100. Bellatrix historia Bellatrix grundades av Thomas Renman. Affärsidé: Hjälpa företag med installation, underhåll och utveckling av deras nätverk och datakommunikation på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

23 s 1999 sid.3 Consultus historia Årgång:
- Sveriges ledande IT bolags interna magazin Consultus historia Consultus 1973: Consultus grundas 1:a januari 80-talet: "fullservicekonsultföretag" i expansion - 8 dotterbolag med tillsammans ca 35 konsulter. 1991: beslut om återgång till kärnkonsult-verksamheten, allt samlat i Consultus AB. 1994: Målsättning - att bli ett av de ledande svenska managementkonsultföretagen. Klivet ut i Europa genom delägarskap i ACE 1999: Målsättning - att bli ett internationellt management-IT-konsultföretag. Consultus + Softronic = Sant Consultus vägleder människor och företag i att förverkliga sina visioner i den nya ekonomin genom att integrera strategi, organisation, ledarskap, människor och IT. I Samband med Höstkampanjen lanserar Softronic ny webbsida.


Ladda ner ppt "Årgång: 1984 Dannemorgatan 20 Softronic Grundas"

Liknande presentationer


Google-annonser