Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sodertalje.se 1 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Deltagande – Hela kommunen •Antal grupper: 560 •Antal deltagare: 4187 •Av alla anställda har 82%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sodertalje.se 1 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Deltagande – Hela kommunen •Antal grupper: 560 •Antal deltagare: 4187 •Av alla anställda har 82%"— Presentationens avskrift:

1 www.sodertalje.se 1 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Deltagande – Hela kommunen •Antal grupper: 560 •Antal deltagare: 4187 •Av alla anställda har 82% deltagit i utbildningen

2 www.sodertalje.se 2 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Förbättringsområden 1. S 6 Bemötande- och tillgänglighetsfrågor - Vi behöver mer ofta diskutera frågor som bemötande- och tillgänglighet vid våra arbetsplatsträffar. 2. S 18 Mångfald – Vi behöver mer ofta diskutera frågor som rör mångfald vid våra arbetsplatsträffar. 3. S-20 Mål – Vi behöver bli bättre på att följa upp våra prioriterade mål. 4. S-22 Klagomålshantering –Vi behöver bli bättre på att hantera och framför allt dokumentera klagomål från kunderna. 4. S-24 Delaktighet – Vi behöver få ta större del av vad som sker i utvecklingen av verksamheten. 4. S-12 Konfliktlösning – Vi behöver bli bättre på att lösa konflikter i arbetsgruppen

3 www.sodertalje.se 3 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Förbättringsområden (forts.) 5.S-4 Resultat från brukarundersökningen - Vi behöver bli bättre på att använda resultaten från brukarundersökningen för att utveckla vår verksamhet 6. S-9 Samarbete – Vi behöver bli bättre på att samarbeta med andra utanför vår egen arbetsgrupp. 7. S 10 Öppen och rak kommunikation – Vi behöver bli bättre på att ha en rak och öppen kommunikation med varandra 8. S-14 Ansvar och befogenheter – Vi behöver förtydliga varje enskild medarbetares ansvar och befogenheter.

4 www.sodertalje.se 4 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande frågor som skapade stort engagemang 1. S12Vi är............ bra på att samarbeta och hantera konflikter på vår arbetsplats. 2. S24Vi känner........... stor delaktighet i utvecklingen av vår verksamhet. 3. S6På våra arbetsplatsträffar vi............ frågor som berör bemötande och tillgänglighet. 4. H6En av dina arbetskamrater har under en tid haft upprepad korttidsfrånvaro. På plats verkar kollegan fåordig och nedstämd. Vid ett tillfälle känner du en tydlig spritdoft. Vad gör du ? 4. H3Du arbetar tillsammans med en kvinnlig kollega på ett äldreboende. Ni glädjer er åt en kommande fest. På en lista i fikarummet ska man skriva upp sitt och sin respektives namn. Din kollega gör så. Men när er chef ser att hon skrivit Amanda som respektive blir hon mindre glad och ifrågasätter kollegan starkt. Det vet att kollegan är lesbisk. Vad gör du ?

5 www.sodertalje.se 5 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande frågor som skapade stort engagemang (forts.) 5. S20Vi följer.......... återkommande under året upp våra prioriterade mål. 6. H5Du är lärare och en av dina elever, en flicka, umgås ibland med en pojkkompis i klassen. En dag blir du uppvaktad av flickans föräldrar. De förklarar att det inte under några omständigheter är acceptabelt att deras flicka leker med pojken. De accepterar inte heller att de gör gemensamma grupparbeten. Varför vill de inte säga men menar att det är skolans skyldighet att följa föräldrarnas synpunkter. Vad svarar du ? 7. S9Vi är.............. bra på att samarbeta med andra utanför vår egen arbetsgrupp. 8. S1En Dag när du svarar i din egen telefon h ör du en upprörd röst. Personen säger att han har ringt fem gånger förut för att få veta en viss sak. Han har inte fått svar alternativt blivit bortkopplad. Du jobbar inte själv med denna fråga. Personen har hamnat hos dig av ”misstag”. Vad gör du ?

6 www.sodertalje.se 6 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande frågor där grupperna var oeniga 1. H5Du är lärare och en av dina elever, en flicka, umgås ibland med en pojkkompis i klassen. En dag blir du uppvaktad av flickans föräldrar. De förklarar att det inte under några omständigheter är acceptabelt att deras flicka leker med pojken. De accepterar inte heller att de gör gemensamma grupparbeten. Varför vill de inte säga men menar att det är skolans skyldighet att följa föräldrarnas synpunkter. Vad svarar du ? 2. H9Du har en kollega som är notorisk ”senkommare”. Det gäller allt, möten, arbetspass, raster, fester etc. Du vet att er gemensamma chef vid några tillfällen påtalat detta men ingen bestående förbättring har inträffat. Vad gör du ? 2. H20Du är ganska ny på din arbetsplats och märker snart att en av kollegerna i arbetsgruppen blir utfrusen och inte får vara med i gemenskapen. Personen får ofta snäsiga svar eller negligeras helt. Du känner dig illa till mods och har frågat en annan kollega men bara fått undvikande svar. Vad gör du? 3. S12Vi är............ bra på att samarbeta och hantera konflikter på vår arbetsplats.

7 www.sodertalje.se 7 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande frågor där grupperna var oeniga (forts.) 4. H17I förtroende får du av en kvinnlig nära kollega höra följande: ”När jag hade medarbetarsamtal med min chef senast, sa han att om jag piffade till mig och visade lite mer ben och hud så kanske kunde börja tänka på en lönehöjning. Han skrattade visserligen men jag uppfattade det inte som ett skämt.” Hon verkar mycket osäker om vad hon ska göra. Vad gör du? 5. H14Du har under längre tid sett att en av dina kolleger jobbar alltmer. Hon tar på sig mängder av arbetsuppgifter och är mycket engagerad i sin gärning. Hon verkar alltmer stressad och arbetet tar nästan all hennes tid. Du har märkt att hon inte längre verkar lika glad och positiv som förut och ibland får hon vredesutbrott. Du tycker inte att allt verkar stå rätt till. Vad gör du? 6. H16Beslut har fattats om neddragningar inom ditt verksamhetsområde och du känner själv en viss oro. Du blir uppvaktad av några av kunderna som uttrycker starkt missnöje och undrar vad ni tillsammans kan göra för att riva upp beslutet. Vad gör du? 7. S14Vi är........... helt klara över exakt var våra gränser för ansvar och befogenheter går. 8. H1En Dag när du svarar i din egen telefon h ör du en upprörd röst. Personen säger att han har ringt fem gånger förut för att få veta en viss sak. Han har inte fått svar alternativt blivit bortkopplad. Du jobbar inte själv med denna fråga. Personen har hamnat hos dig av”misstag”. Vad gör du ?

8 www.sodertalje.se 8 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande samvetsfrågor där gruppen ger sig själva låga värden 1. S18 På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi............... frågor som berör mångfald. 2. S6På våra arbetsplatsträffar vi............ frågor som berör bemötande och tillgänglighet. 3. S20Vi följer.......... återkommande under året upp våra prioriterade mål. 4. S4Vi använder......... resultaten från medborgar- och brukarundersökningarna för att utveckla vår verksamhet. 5. S24Vi känner........... stor delaktighet i utvecklingen av vår verksamhet.

9 www.sodertalje.se 9 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Frågor där grupperna inte håller med ledningen 1. H17I förtroende får du av en kvinnlig nära kollega höra följande: ”När jag hade medarbetarsamtal med min chef senast, sa han att om jag piffade till mig och visade lite mer ben och hud så kanske han kunde börja tänka på en lönehöjning. 2. H5 Du är lärare och en av dina elever, en flicka, umgås ibland med en pojkkompis i klassen. En dag blir du uppvaktad av flickans föräldrar 3. H1 En dag när du svarar i din egen telefon hör du en upprörd röst. Personen säger att han har ringt fem gånger förut för att få veta en viss sak. 4. H19 Du tycker inte att du får den förståelse och respons från din närmaste chef som du borde. 6. H12 Det finns en person i din arbetsgrupp som ständigt maskar och försöker göra så lite som möjligt. 7. H6 En av dina arbetskamrater har under en tid haft upprepad korttidsfrånvaro. På plats verkar kollegan fåordig och nedstämd. 7. H7 Under den senast månaden har du fått flera samtal från kunder som har service från sin enhet.

10 www.sodertalje.se 10 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande samvetsfrågor där gruppen ger sig själva låga värden (forts.) 6. S12Vi är............ bra på att samarbeta och hantera konflikter på vår arbetsplats. 7. S1Om vi märker att någon i arbetsgruppen har problem, tar vi............ upp det direkt med honom / henne. 8. S9Vi är.............. bra på att samarbeta med andra utanför vår egen arbetsgrupp. 9. S10Vi som arbetskamrater är........... raka och öppna i kommunikationen med varandra. 10. S22Vi är............ bra på att hantera och dokumentera klagomål från kunderna / brukarna.

11 www.sodertalje.se 11 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande faktafrågor med 0 poäng 1. F6År 2000 var kvinnornas lönenivå 91% av männens i Södertälje kommun. Vad är målet för 2008? 2. F26Södertälje kommun har beslutat att utvecklings- och förbättringsarbetet av verksamheterna ska bygga på en återkommande fråga. Vilken? 2. F40Hur stor andel av Södertälje kommuns invånare har en positiv uppfattning om framtiden enligt Statistiska Centralbyråns mätning? 3. F24Vad är kostnaderna för arbetsgivaren när en medarbetare är sjuk i 2 veckor? Räknat som schablon for hela kommunen och utan vikariekostnader. 4. F32Hur ska ledarskapet konkret synliggöras enligt Södertälje kommuns ledarskapspolicy?

12 www.sodertalje.se 12 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Flest förekommande faktafrågor med 0 poäng(forts.) 5. F39Det grundläggande klassiska receptet på Södertäljekringlan innehåller jäst, socker och ägg. Vilken kombination av ingredienser behövs ytterligare? 6. F37Hur placerar sig Södertälje kommun när det gäller antalet friskolor i relation till antalet barn om man jämför med alla andra kommuner i Sverige? 7. F18Det finns olika skäl till att medarbetare inte engagerar sig i förändringsarbete. Vilket är vanligast enligt forskningen? 8. F8Hur många människor pendlar ut ur / in i Södertälje kommun varje arbetsdag? 9. F11Södertälje är en stad med gamla anor och kan faktiskt kallas Stockholms storasyster. I skriften ”De Hamburgska ärkebiskoparnas stora gärning” nämner Adam av Bremen att Ansgar passerade Telge på väg till Birka. Vilket år skedde detta?


Ladda ner ppt "Www.sodertalje.se 1 BOHICA – RESULTAT FÖR HELA KOMMUNEN Deltagande – Hela kommunen •Antal grupper: 560 •Antal deltagare: 4187 •Av alla anställda har 82%"

Liknande presentationer


Google-annonser