Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Åkeriföretag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Åkeriföretag"— Presentationens avskrift:

1

2 Sveriges Åkeriföretag
1917 Gemensamt kansli i Stockholm 12 regioner med 17 kontor 8300 medlemsföretag (hög organisationsgrad) fordon Utbildning/företagsutveckling Certifiering Juridik Lobbying/opinionsbildning Svensk Åkeritidning –

3 Foto Lennart af Petersens
Stockholms stadsmuseum Foto Lindgren, Herbert Stockholms stadsmuseum

4 Foto Herbert Lindgren Stockholms stadsmuseum Foto Lantz Gunnar Stockholms stadsmuseum

5 Foto: Petersens, Lennart af, Stockholms stadsmuseum

6 Photo: lyzadanger

7

8 Stockholms stadsmuseum

9 Foto: Göteborgs Hamn

10 Toyota Åtgärda fel direkt ”Lean” produktion – aldrig mer än nödvändigt
Just-in-time – rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt

11

12

13 Inrikes transporterade godsmängder med svenska lastbilar, 1000tal ton

14 Inrikes godstransporter
efter varukategori fördelade på transportavstånd år 2011 Lastbilar används främst på korta avstånd, inte minst för transport av virke och byggnadsmaterial (jord, sten och sand). Av allt transporterat gods på svenska lastbilar i Sverige, 325 miljoner ton körs endast 9 procent över 30 mil. Det handlar om 29 miljoner ton som teoretiskt är den godsmängd som är utsatt för konkurrens av andra transportslag. Inom denna mängd finns förstås gods till och från orter som saknar såväl järnvägsspår som hamnar, exempelvis transport av livsmedel, distribution av olja med mera och upphämtning av mjölk längs långa stråk i inlandet. Räknas dessa godsvolymer bort, minskar den konkurrensutsatta delen betydligt. De flesta produkter vi dagligen använder eller kommer i kontakt med har transporterats med lastbil i ett eller flera led.

15 Transporterade inrikes godsmängder 2011,
miljoner ton efter transportavstånd på svenska fordon Lastbils- och järnvägstransporter kompletterar varandra i högre utsträckning än de konkurrerar. Det finns konkurrens mellan vissa typer av transporter, men den gemensamma konkurrensytan är liten. Transporter med lastbil kan ske på cirka kilometer vägar och gator. Transporter med järnväg är begränsade till cirka kilometer järnvägsspår. På järnväg transporteras främst skrymmande och tunga godsvolymer över långa avstånd. Cirka 6 miljoner ton (avser 2008) transporteras i kombitrafik – kombinerad lastbils- och järnvägstrafik. Lastbilstransporterna omfattar endast svenskregistrerade lastbilar enligt den officiella statistiken genom en urvalsundersökning. Utländska lastbilars transportarbete på svensk mark ingår inte i den undersökningen. Enligt Trafikanalys transporterade utländska lastbilar 27 miljoner ton i Sverige år 2010.

16 Inrikes transporterad godsmängd,
miljoner ton 2011 transporterades 405 miljoner ton gods i inrikes trafik, varav 325 miljoner ton med lastbil. 80 procent av allt inrikes gods transporterades således med lastbil. Lastbilen har en ledande ställning på transportmarknaden. 1970 nådde mängden transporterat gods i inrikes trafik sin topp 617,5 miljoner ton. En ökad industriproduktion och en omfattande byggverksamhet låg bakom. Mot slutet av 70-talet bromsades den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Bygg- och anläggningsverksamheten minskade liksom industrins efterfrågan på transporter. Den här statistiken omfattar endast svenskregistrerade lastbilar. Utländska lastbilars transportarbete på svensk mark ingår inte.

17 LastbilsSverige I Sverige finns ca åkerier med ca > 3,5 ton De sysselsätter över personer Transporterar den huvudsakliga mängden gods Firmabilar Företag som valt att köra sitt gods i egna transportbilar har ca bilar, varav 93 procent är småbilar < 3,5 ton Därutöver finns närliggande verksamheter som bilindustri, verkstäder, däckfirmor, drivmedelsleverantörer, karossfirmor, speditionsfirmor och terminaler

18 Försäljningen av transporter
Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler Större åkeriföretag åkerier Försäljningen av transporter Alla åkeriföretag säljer inte sina tjänster direkt till slutkund. Många av åkerinäringens företag samverkar inom gemensamt ägda transportföretag såsom åkeri- eller lastbilscentraler som ombesörjer marknadsföring, kundkontakt, transportplanering och administration. Det finns också specialföretag som samlar åkerier som kör en viss typ av transporter, tex skogstransporter. VSV Frakt och Skogsåkarna är exempel på sådana företag. Därutöver finns större självrådande åkeriföretag som själva har kontakt med kund, egen marknadsföring, transportplanering osv. Många åkerier har avtal med transportförmedlingsföretag/speditionsföretag och får sina uppdrag genom dessa. Schenker och DHL är de två dominerande företagen för transportförmedling i Sverige vilka även ingår i stora internationella koncerner. De har till viss del skaffat sig egna fordonsflottor genom köp av åkerier. Schenker bedriver på så sätt det egna åkeriet Schenker Åkeri AB. Transport-förmedlingsföretag, speditionsföretag Specialtransport- företag

19 Lastbilstransporternas betydelse
Lastbilstransporter utför en stor del av det lokala transportarbetet, både inom orter och som en del i längre transportkedjor. Lastbilstransporter kan ersätta de flesta andra transportslag, men få andra transportslag kan ersätta lastbilstransporter. Verksamheter strävar idag efter små lager och förlitar sig på löpande leveranser av insatsvaror.

20 En vecka utan lastbilar

21 Bakgrund 1982 studerade Ove Krafft företags beroende av lastbilstransporter i Alingsås. Professor Alan McKinnon vid Heriot Watt University genomförde 2004 en studie om vilka konsekvenser det får om alla tunga lastbilar stannar i Storbritannien Krisberedskapsmyndigheten studerade samhällskritiska beroenden och åtgärder. Bedömde att det tar en vecka innan störningar i transportsystemet blir samhällskritiska. Men vad händer under den veckan …. ? MSB genomför studier och workshops som visar på lastbilstransporternas betydelse i krissituationer I Storbritannien genomförde professor Alan McKinnon vid Heriot Watt University en studie av vilka konsekvenser det får om alla tunga lastbilar i Storbritannien stannar. Rapporten från studien redovisade tydligt hur beroende samhället är av lastbilstransporter. I Sverige saknas tyvärr liknande studier över lastbilstransporter. Krisberedskapsmyndigheten har inom ramen för Samverkansområdet Transporter genomfört tre övningar där de diskuterat de hypotetiska följderna kring tre scenarion; influensapandemi, kraftigt snöoväder och terrorattentat. Myndigheten har också i flera sektorstudier tittat på hur olika delar av samhället drabbas vid olika scenarion. Flera av de senare studierna pekar på samhällets behov av väl fungerande transporter.

22 Inledning Vad händer om alla transporter med tunga lastbilar upphör?
Hur påverkar det vardagen? Syftet är att visa vilken betydelse lastbilstransporter har samt olika verksamheters uthållighet Denna rapport handlar om vad som händer om alla transporter med tunga lastbilar stannar. Syftet är att visa vilken betydelse lastbilstransporter har för vårt sätt att leva och vår livskvalitet. Sannolikheten för att alla lastbilstransporter oväntat ska upphöra är liten, men scenariot visar tydligt vilket arbete lastbilstransporter utför idag. På lokal nivå kan mer sannolika händelser, som till exempel kraftiga oväder, få lika allvarliga konsekvenser. Slutsatserna i denna rapport grundar sig i huvudsak på intervjuer med nyckelpersoner i lokala verksamheter. Dessa verksamheter täcker bara in en del av alla de områden i samhället som är beroende av transporter. Intervjuerna indikerar ändå att det finns kritiska samhällsfunktioner som snabbt drabbas om lastbilarna slutar att rulla.

23 Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med nyckelpersoner i lokala verksamheter Ett 20-tal verksamheter har kontaktats

24 Scenario och förutsättningar
Scenariot är att alla transporter med tunga lastbilar upphör under en vecka. Att detta skulle inträffa bör ses som ett tankeexperiment i syfte att tydligt belysa lastbilstransporternas betydelse. Vid midnatt natten mellan söndag och måndag slutar alla tunga lastbilar att rulla. Stoppet omfattar bara tunga lastbilar (över 3,5 ton). Viss omfördelning till mindre bilar är möjlig, men detta kan bara kompensera en mycket liten del av bortfallet. Ingen varning om stoppet har tidigare gått ut. Det finns därför ingen möjlighet att förbereda sig, lägga upp lager eller ändra rutiner. Stoppet är tillfälligt. Information går ut om att stoppet är tillfälligt och att det inte finns något behov av att hamstra varor. Studien bygger på antagandet att åtgången av varor sker i normal takt.

25 2 1 4 3 5 Brev och paket kan inte skickas Inga morgontidningar
TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 Brev och paket kan inte skickas Ingen ny post kan delas ut Inga morgontidningar Många blir utan morgontidning Störningar i industriproduktionen Brist på insatsvaror samt produkter kan inte skickas till kund Anläggningsarbeten stoppar Transport av material som behövs eller ska bort kan inte utföras Äldreomsorgen får problem med maten Den ordinarie maten kan inte distribueras. Personalen får handla mat på stan

26 2 1 4 3 5 Mjölk och färskt bröd tar slut
TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 Mjölk och färskt bröd tar slut Redan efter några timmar tar mjölk och färskt bröd slut. Mejerierna får stänga produktionen. Avfall problem inom sjukvården Sopor staplas, riskavfall kan inte hanteras Brist på vissa läkemedel på apoteket Vissa mediciner/antibiotika tar slut Värmeproduktionen upphör Kritiskt beroende på årstid och region Varor på systemet tar slut Mycket i systembolaget sortiment tar slut

27 2 1 4 3 5 Apoteket stänger Restaurangernas soprum fulla
TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 Apoteket stänger Apotekets system bygger på leveranser varje dag. Restaurangernas soprum fulla Restaurangernas saknar råvaror och de får ställa soporna på gatan Färskvaror tar slut Färskvaror i livsmedelsbutikerna tar slut under dagen Risk för störningar i kollektivtrafiken Brist på reservdelar kan medföra störningar i trafiken Brist på diesel

28 TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 » Mjölken kan inte tas om hand ute på gårdarna Mjölken får hällas ut Brist på drivmedel märks på tankstationer De flesta tankstationer får normalt leveranser 2-3 gånger i veckan Skollunchen består av rester Råvarorna är slut Brist på textilier i sjukvården Operationer får ställas in Hotellen har brist på rena lakan Restaurangerna begränsar menyn Avloppsslam blir ett problem

29 TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 Drivmedlen är slut Drivmedlen är slut på tankstationerna. Allt fler tvingas ställa bilen Busstrafiken ställs in pga av drivmedelsbrist Matförsörjningen kritisk I butiker, på sjukhus, i skolor och i äldrevården saknas mat. Restauranger stänger Sopor staplas på gatan Sopor från flerfamiljshus måste nu staplas på gatan Flygtrafiken ställs in pga av drivmedelsbrist

30 2 1 4 3 5 Dricksvatten kan inte levereras Brist på livsmedel
TISDAG 2 MÅNDAG 1 TORSDAG 4 ONSDAG 3 FREDAG 5 Dricksvatten kan inte levereras Invånarna blir utan tjänligt dricksvatten, avloppsvatten kan inte renas Brist på livsmedel Det råder brist på livsmedel i flera butiker Hotellen stänger Hotellen stänger i brist på insatsvaror och kunder Industrier lägger ner produktionen Verksamheter som är beroende av insatsvaror får lägga ner produktionen Soptunnor i villakvarter överfulla Nu får villaägare börja ställa sopor bredvid soptunnan

31 Umeå avvikelser Tryckeriet har järnvägsförbindelse
Mindre fjärrvärmeanläggningar påverkas, de större klarar en vecka Vattenförsörjningen klarar en vecka

32 Slutsats Om lastbilstransporterna upphör får det konsekvenser i nästan alla delar av samhället. Ett avbrott i lastbilstransporter får redan efter ett par timmar allvarliga konsekvenser för vissa samhällsfunktioner. Bland de verksamheter som drabbas tidigt utmärker sig sjukvården, livsmedelsförsörjningen, sophanteringen och stora arbetsplatser. De flesta verksamheter är idag så slimmade att det inte finns lager eller överkapacitet att ta till i extrema lägen. Dagens produktionssystem – just-in-time – gör oss mycket beroende av varandra.

33 Lastbilstransporternas beroenden
Personal Drivmedel El Kommunikation

34

35

36


Ladda ner ppt "Sveriges Åkeriföretag"

Liknande presentationer


Google-annonser