Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varianter på rening av förorenat vatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varianter på rening av förorenat vatten"— Presentationens avskrift:

1 Varianter på rening av förorenat vatten
Grundtekniken: Basprodukten i samtliga presenterade vattenreningstekniker är ett eller flera varianter av processad och modifierad naturlig furubark. Varierande vattenproblem: Petroleumprodukter i vattenfas – filter av modifierad furubark anpassat för petroleum i vatten. Tungmetaller i vattenfas – filter av modifierad furubark anpassat för adsorbering av tungmetaller i vatten. Kombination av petroleum och tungmetallproblem i vattenfas – kombinationsfilter av de två ovanstående. Återanvändning: Filter av naturlig furubark går att förbränna och på så sätt återgå i kretsloppet. Service: Standardiserade moduler medger enkel hantering vid filterbyte.

2 Varianter på rening av förorenat vatten
Vattenreningstekniken bygger på standardiserade moduler - en enklare hantering och en positivare ekonomi för slutkunden. Med filter av processad och modifierad furubark som basprodukt, kan detta filter applicerat tillsammans med andra kända och naturliga reningsmetoder, bli till olika spetsprodukter inom vattenrening.

3 Varianter på rening av förorenat vatten
Processad och modifierat barkfilter för tungmetaller i vattenfas Processad och modifierat barkfilter för petroleumprodukter i vattenfas

4 Varianter på rening av förorenat vatten
Till: Dricksvatten för enskilda hushåll Dricksvatten för mindre samhällen Acceptabel vattenkvalitet av processvatten för industrin Acceptabel vattenkvalitet av avloppsvatten från hushåll eller industri. ………..

5 1. Dricksvatten för enskilda hushåll
Råvatten Förfiltrering av olja/metaller Polering till dricksvatten

6 2. Dricksvatten för mindre samhällen
Råvatten Förfiltrering av olja/metaller Polering till dricksvatten

7 3. Acceptabel vattenkvalitet av processvatten för industrin
Råvatten Filtrering av olja/metaller Option Polering av processvatten

8 4. Acceptabel vattenkvalitet av avloppsvatten från hushåll eller industri.
Förorenat vatten från hushåll/industri Filtrering av olja/metaller Renat processvatten för recipient alt. bevattning

9 Andra applikationer… …där vattenfilter av processad och modifierad furubark passar som alternativ till traditionell kemisk fällning och flockningsteknik, eller som tillägg till befintlig reningsanläggning: Bil- och tungtvättsanläggningar Processvatten inom industri Stål- och ytbehandlingsindustri Färgindustri Petroleumindustri Energisektorn Gruvnäring


Ladda ner ppt "Varianter på rening av förorenat vatten"

Liknande presentationer


Google-annonser