Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens skola är redan här? Per Jönsson Thomas Lingefjärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens skola är redan här? Per Jönsson Thomas Lingefjärd."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens skola är redan här? Per Jönsson Thomas Lingefjärd

2 Den tekniska utvecklingen Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och majoriteten av vuxna människor använder datorresurser som e-post, Skype, ordbehandlare, kalkylprogram och så kallad cloud computing i sitt dagliga arbete och för sin fritid. Med cloud computing menas när vi människor inte vet eller egentligen bryr oss om var datorresurserna finns. • Facebook, Flickr, Picasa, Skype etc för att kommunicera och organisera delar av vårt vardagliga liv. • Google, Wikipedia och andra databaser för informationssökning. • Google Docs för att skriva tillsammans • WolframAlpha för beräkningar • Internetbanker för ekonomi

3 Den tekniska utvecklingen Datorer, media och informationsteknologi är av stor betydelse för ungdomar, och enligt de senaste rapporterna använder i stort sätt 100 % av eleverna i grundskolans högstadium och i gymnasiet datorer och Internet varje dag. Informationsteknologins värde inom utbildning och undervisning har upprepade gånger lyfts fram, både nationellt och internationellt, och EU har definierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

4 Thomas Lingefjärd Just nu pågår en ny datorisering av svensk skola, men nu personifieras datorerna som elevernas redskap. I Asien, USA, EU och i Sverige finns projekt enligt ”Ge varje elev en egen dator”.

5 Allmänt spritt över Sverige med viss tonvikt i södra delen av landet – händer även i andra länderländer

6 Läsplattor - ipad ersätter skolböcker

7 Från…

8 Till…

9 Vygotsky: Några väsentliga idéer om lärande  Mänskligt beteende och kulturell utveckling äger rum i samklang med andra människor.  Alla aktiviteter medieras genom användning av verktyg, materiella och/eller symboliska.  Språk är ”verktygens verktyg”.  Artefakter fungerar som ”kulturell genes;” genom att behärska de kulturella färdigheter som behövs för användning, så blir individer fullvärdiga medlemmar i en specifik kultur.  Lärande är en aktiv och konstruktiv process; här sammanbinds en tredelad transformation: den lärandes repertoar för aktiviteten; de verktyg som används; och objektet för själva aktiviteten.  Lärande formas, påverkas, styrs genom de begrepp och färdigheter som finns i individens “zone of proximal development” (zpd). ( Mina översättningar från Kap. 6 av Thinking and Speech (Vygotsky 1934/1987)

10 Från…

11 Till…

12 Runt om i världen: Fria datorprogram som GeoGebra, Maxima, WolframAlpha tillsammans med den snabba utvecklingen av mobiltelefoner ändrar förutsättningarna för hur vi kan lära och undervisa i matematik.GeoGebra MaximaWolframAlpha

13 Matematik på olika sätt i en iPhone

14 WolframAlpha i en iPhone visar mer än bara svaret: Lingefjärd & Jönsson

15 WolframAlpha i en iPhone visar mer än bara svaret:

16 Exempel 1a Exempel 1a & Exempel 1bExempel 1b

17 Arkimedes metod Arkimedes metod beskrivs på följande sätt i en av våra äldsta svenska läroböcker i matematik Tillämpning av Arithmetiken, Geometrin och Plana Trigonometrin uti Allmänna Lefvernet, utgiven av Fredric Palmquist år 1750. Om vi föreställa oss en ordentelig mångkant, af ganska många eller små sidor, vara inneskrifven i en sirkel, finnes lätteligen, at hvar och en sida föga skiljer sig från bågen, hon subtenderar, och at den lille skilnaden är mindre, då sidorna äro många, ändå de äro få; följakteligen måste summan av alla dessa sidor föga skilja sig från den omskrefne sirkelens omkrets. Dock, som hvar och en sida i sjelfva verket är mindre än bågen, hon subtenderar, så är och summan av alla dessa sidor, det är, månghörningens omkrets verkeligen mindre, än den omskrefne sirkelens omkrets. Om vi sedan föreställa oss kring samma sirkel en mångkant vara omskrefven, som med den inneskrefne är likformig, så är klart, at i det stället den inneskrefne mångkantens omkrets vara mindre, än sirkelen, är nu den omskrefnas större. Detta är den vägen, som Archimedes, Ludolf från Ceulen, med flera av de forne geometrer fölgt då de upptäkt, att diamatern uti en sirkel förholler sig till omkretsen som 1 til 3,141 592 653 589 793 238 426 433 832 795.

18 Anknyta till omgivningen: Använda fria resurser som och centrala begrepp som area, skala, kartteknik, GIS koordinater, etcetera.

19 Lärare kan lätt ta ett foto från den närliggande omgivningen och ställa frågor Vad är arean av sjön?

20 Lärare kan erbjuda eleverna olika innehåll – Exempel 3Exempel 3

21 Exempel 4

22 Lärandet kan skifta från procedurer till begrepp: Bestäm ett algebraiskt uttryck för en cirkel med mittpunkt på linjen f(x) = 3x och periferipunkt i (0, 2).

23

24 Det finns mängder av undervisningsmaterial och så kallade applets på Internet. http://ikt.ncm.gu.se http://www.malinc.se/math/ www.geogebrainstitut.se http://ikt.ncm.gu.se http://www.malinc.se/math/ www.geogebrainstitut.se

25 GeoGebra kan användas tvärs genom hela ungdomsskolan men även på universitetsnivå Integraler Komplex spiral Komplex Kvadrering Taylor approximation Vektorer


Ladda ner ppt "Framtidens skola är redan här? Per Jönsson Thomas Lingefjärd."

Liknande presentationer


Google-annonser