Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIGITALT INNEHÅLL TILL DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN Biblioteksdirektör Leif Storbjörk FSBF:s årskonferens i Helsingfors 15.8.2012 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIGITALT INNEHÅLL TILL DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN Biblioteksdirektör Leif Storbjörk FSBF:s årskonferens i Helsingfors 15.8.2012 1."— Presentationens avskrift:

1 DIGITALT INNEHÅLL TILL DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN Biblioteksdirektör Leif Storbjörk FSBF:s årskonferens i Helsingfors 15.8.2012 1

2 SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN SSYK -arbetsgruppens uppdrag: E-strategier för digitalt innehåll till Finlands allmänna bibliotek 2

3 BAKGRUND •Mobila tjänster och nätuppkoppling har lett till förändrad användningen av kunskap och kultur. •Det digitala har kommit in i vardagen och konsumenterna söker de platser där man enklast och snabbast får de efterfrågade tjänsterna. •Vad är bibliotekets roll? (Bibliotekslag 4.12.1998/904 § 2 ) 3

4 E-RESURSER OCH BIBLIOTEK •En gemensam strategi för e-material på allmänna bibliotek verkar behövas •Viktigt att föra fram och göra biblioteken synliga på marknaden för elektroniska media •Bibliotekens behov av infrastruktur bör utredas, och samarbetet med andra aktörer, både nationellt och internationellt, bör ökas 4

5 PROJEKTET (SSYK) •Är ett av Undervisnings- och kulturministeriet understött projekt. •Har fokus på de allmänna bibliotekens e- material. Bibliotekens utbud av e-material bör utvecklas och breddas. •Man vill öka den allmänna kunskapen om e- medier och stärka personalens kunnande. 5

6 Yleisten kirjastojen neuvosto / Rådet för de allmänna biblioteken 6

7 STYRNING VIA RÅDET •Projektet igångsattes våren 2011 av Rådet för de allmänna biblioteken. •Rådets arbetsutskott utsåg i juni 2011 en arbetsgrupp som i februari 2012 utökades med två personer till. •Arbetsgruppen sammankommer regelbundet och har en egen webbplats för att sprida information och ta emot utvecklingsförslag. 7

8 SSYK – VIA HELSINGFORS STADSBIBLIOTEK •Det UKM-understödda projektet handhas av Helsingfors stadsbibliotek, Centralbibliotek för de allmänna biblioteken. •http://hankkeet.kirjastot.fi/node/185http://hankkeet.kirjastot.fi/node/185 •SSYK-ordförande är Virva Nousiainen-Hiiri •Planerare på heltid är Aija Laine 8

9 SSYK - ARBETSGRUPPEN •Kirjastonhoitaja Arja Kuisma, Kouvolan kaupunginkirjasto •Kirjastonhoitaja Aija Laine, Turun kaupunginkirjasto •Viestinn ä n suunnittelija P ä ivi Litmanen-Peitsala, Kirjastot.fi •Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori, Keskuskirjasto •Toimistop ää llikk ö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto •Kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara, Helsingin kaupunginkirjasto •Kirjastotoimenjohtaja Leif Storbj ö rk, Pietarsaaren kaupunginkirjasto •Johtava informaatikko Varpu Vallbacka, H ä meenlinnan kaupunginkirjasto •Kirjastonhoitaja Soile Hirvasniemi, Oulun kaupunginkirjasto •Suunnittelija Jonas Tana, Kirjastot.fi 9

10 10

11 SSYK - WEBBPLATSEN •http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/ •Arbetsgruppen har tagit fram en grund för de allmänna bibliotekens e-strategi. •Utkastet förevisades på Rådet för de allmänna bibliotekens möte 19.4.2012. •Finns på webbplatsen http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/E-aineistostrategia.versio1.pdf http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/E-aineistostrategia.versio1.pdf 11

12 E-DEBATTEN ÖPPNADES 2011 •28.10.2011 på biblioteksföreningarnas initiativ (Suomen tieteellinen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening, Suomen kirjastoseura) •Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e- kirjakannanotto / Ett ställningstagande för e-böcker från biblioteksföreningarnas samarbetsorgan. (på finska och på svenska) •www.stks.fi/asiakirjat/koulutustenmateriaalit/materiaalit-kirjastojuridiikkawww.stks.fi/asiakirjat/koulutustenmateriaalit/materiaalit-kirjastojuridiikka 12

13 NÅGRA FÖRSÖK MED E-MATERIAL PÅ ALLMÄNNA BIBLIOTEK •Ellibs, digitala böcker på exemplarsbunden nivå i ganska vanliga och begränsande lånerutiner. •Helsingfors och Åbo stadsbiblioteks försök (UKM-understött) med digital text och läsplattor, förlagskontakter och kartläggningar. •Svenska e-böcker från Elib. Jakobstads bibliotek (start 2006), Fredrikabiblioteken, och andra, främst finlandssvenska bibliotek. Allt tillgängligt för alla kunder samtidigt, lån är en tidsbegränsad digital nedladdning ( innehåll även för läsplattor). 13

14 NYA FÖRSÖK MED E-MATERIAL PÅ ALLMÄNNA BIBLIOTEK •Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla håller på att införa en ny modell för e-böcker. OverDrive kommer under hösten 2012. Försöket är en del av ett e-Reading projekt. •”Osana eReading –hanketta Helmet –kirjastot pilotoivat syksyllä 2012 kotimaisten e-kirjojen kirjastojakelukäytäntöjä. Tämän pilotoinnin tulosten jälkeen on odotettavissa, että suomalaista e-kirjallisuutta tulee myös laajemmin kirjastojakeluun.” •enligt luonnos19.4.2012. Yleisten kirjastojen e-aineistostrategian pohja Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä, sid 8. 14

15 LICENSER? ELLER UNDANTAG OCH INSKRIVNINGAR I LAGSTIFTNINGEN? •Är båda vägarna möjliga att gå? •Eller måste vi välja? Vad vill vi egentligen? •Nu är det viktigt att alla som arbetar på bibliotek tar del av och tar ställning till SSYK-arbetsgruppens utkast till e-strategier, för att säkerställa ett digitalt innehåll till de allmänna biblioteken. •http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/ Utkastet finns på webbplatsen http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/E-aineistostrategia.versio1.pdfhttp://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/ http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/E-aineistostrategia.versio1.pdf •Hur man ordnar med tillgången på svenskspråkigt e-material i Finlands allmänna bibliotek är det dessutom skäl att titta extra noga på! 15


Ladda ner ppt "DIGITALT INNEHÅLL TILL DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN Biblioteksdirektör Leif Storbjörk FSBF:s årskonferens i Helsingfors 15.8.2012 1."

Liknande presentationer


Google-annonser