Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och så något att sova på …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och så något att sova på …"— Presentationens avskrift:

1 Och så något att sova på …
Må bra utan piller Jönköping Värnamo Eksjö

2 Drömmen om det perfekta sömpillret
Bromid * † 19?? Kloralhydrat * † 1994 Barbiturat * † 1985 Meprobamat * 1960-talet - † 1985 Metakvalon * 1960-talet - † 1985 Bensodiazepin * Bensodiazepinbesläktade medel * 1991- Melatonin *

3 Ska det vara något att sova på?

4 5 % av befolkningen tar dagligen en sömntablett, bland de allra äldsta upp till var tredje.
Var fjärde bensodiazepinanvändare har medicinerat i minst 13 år. På sjukhus får drygt var fjärde sänggäst en sömnmedicin. Varannan, som upplever sig vara beroende, har börjat sin medicinering på sjukhus

5

6

7

8

9

10

11 Angiven begränsning i behandlingstidens längd i relation till hur det används som stående dos inom ApoDos i F-län (07 – 08) SAKNAS Klometiazol – 70,4 % Propiomazin – 96,1 % Valeriana (Neurol och Valerecen) – 100 % FÖRELIGGER Nitrazepam – 96,1 % Flunitrazepam – 93,5 % Triazolam – 96,2 % Zopiklon – 92,3 % Zolpidem – 91,2 % Zaleplon – 74,0 % Valeriana (Baldrian-Dispert) – 100 %

12 Så mycket längre sömn ger kortverkande bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel jämfört med placebo! 25 minuter

13 Andel stående av N05CD+CF i ApoDos i relation till åldersgrupp

14 Grad av skadlighet enligt engelsk forskargrupp
1 Heroin 2 Kokain 3 Barbiturater 4 Metadon 5 Etylalkohol 6 Ketamin 7 Bensodiazepiner 8 Amfetamin 9 Tobak 10 Bufrenorfin – Subutex 11 Cannabis 12 Lösningsmedel 13 4-metyltioamfetamin 14 LSD 15 Metylfenidat – Ritalina 16 Anabola steroider GNB Ectasy 19 Amylnitrat - Poppers 20 Khat

15 Ett pris på den svarta marknaden är ett kvitto på att ett läkemedlet är beroendeframkallande!

16 Att ta sömnmedicin innebär
Ökad risk att dö i förtid. (Dagligt intag av sömnpiller under mer än 5 år motsvarar risken av att dagligen röka mellan ett och två paket cigarretter.) Försämrad sömnkvalité med minskad REM-sömn (trots subjektiv känsla av god sömn) Risk för att utveckla ett beroende (>50% upplever ett beroende när de löser ut ett itererat recept) Försämrad balans och förlångsammad reaktionsförmåga med åtföljande ökad frakturrisk Nedsatt kognitiv förmåga Försämrat minne Aggressivitet som tilltar med behandlingens längd

17

18 Detta bör undvikas till äldre enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
Bensodiazepiner med lång halveringstid Sömnmedel varje kväll under mer än en månad utan omprövning Oxazepam i en dygnsdos > 30 mg Klometiazol som sömnmedel > 600 mg/dygn Zopiklon > 7,5 mg/dygn Fler än två psykofarmaka

19 Bensodiazepiner och äldre
Med tilltagande ålder ökar hjärnans känslighet - ungefär en fördubbling hos en 70-åring jämfört med en 20-åring. Med tilltagande ålder försämras förmåga att göra sig av med substansen – ungefär fördubblad halveringstid hos en 70-åring jämfört med en 20-åring.

20 Beroende Betingad reflex – ett inlärt beteende att somna när tabletten är intagen. Receptoradaptation – den sömngivande effekten avtar och substansbrist ger sömnlöshet. Belöning av lustcentrum – substansen ger lust som förvänds i olust vid brist.

21 Beroende (minst tre av nedanstående kritier)
1. Personen känner ett starkt sug eller tvång att ta drogen 2. Kontrollförlust av mängd, varaktighet och tidpunkt 3. Abstinensbesvär och återställarbehov 4. Ökad tolerans 5. Ett alltmer drogcentrerat liv, viktiga sociala aktiviteter ges upp, avsevärd tid går åt för att skaffa, inta eller återhämta sig från effekterna av drogen. 6. Fortsatt användning trots medvetenhet om negativa fysiska och psykiska konsekvenser.

22 Orsaken till förnyelse av recept på sömnläkemedel patienten begär – inte att doktorn föreslår.

23 Det är tråkigt men ofarligt att ligga vaken (förutsatt att det inte beror på bakomliggande sjukdom)!

24 De allra flesta sover betydligt mer än de själva tror!

25 Alternativ till sömnläkemedel
God sömnhygien Kognitiv beteendeterapi

26 God sömnhygien Regelbunden rytm årets alla dagar Varva ner på kvällen
Goda sovförhållanden – mörkt, tyst, svalt och skön säng Undvik sömnperioder under dagen Undvik koffeinhaltiga drycker och alkohol Undvik tung måltid på kvällen och att somna hungrig Lär in avslappningsteknik

27 Egenvård vid tillfälliga insomnings- och sömnsvårigheter.
Ligg inte kvar i sängen Liten måltid Undvik starkt ljus när du vaknar på natten Avskärma störande ljus och ljud Sömnbok Varmt bad Använd ett avslappningsprogram Receptfritt läkemedel

28 Egenvård Ring vårdcentralen Om du har sömnproblem som har förelegat under minst tre veckor trots egenvård och om de kännetecknas av: Uttalad dagtrötthet Tidigt morgonuppvaknande Upprepade uppvaknanden med svårighet att somna om (fler än tre gånger per natt) Snarkningar med långa andningsuppehåll Du utöver sömnproblemen, har psykiska eller kroppsliga besvär, som tillkommit eller förvärrats

29 KBT Initialt lika god effekt som sömn-läkemedel.
Till skillnad från sömnläkemedel oförändrad kvarstår effekten under 8 – 12 månader. Ger bättre sömnkvalitet än behandling med zopiklon och placebo. Fungerar även som egenstudier och via internet.

30

31 Sömnskola i 5 steg Skriv sömndagbok
Stämmer känsla och faktiskt förhållande? Vad har utlöst sömnproblemet? Vad gör att problemet kvarstår? Vad kan du själv påverka? Sömnrestriktion och stimuluskontroll Regelbundenhet Undvik att sova dagtid Träna avslappning Tankarnas betydelse Man måste inte få 8 timmars sömn Man behöver inte sova igen tidigare vakenhet Prestationsnedsättningen sjunker obetydligt efter några nätters dålig sömn Man sover objektivt mer än man tror sig göra Gå igenom de olika stegen på nytt

32 Gå in på! www.lj.se Må bra utan piller eller Intranätet Hälsa och vård Läkemedel Må bra utan piller

33 Gå även in på www.sjukvardsradgivning.se – sömn
– sömnproblem – hälsa och vård/sömn

34


Ladda ner ppt "Och så något att sova på …"

Liknande presentationer


Google-annonser