Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk dagkirurgi vad gör vi? Vart är vi på väg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk dagkirurgi vad gör vi? Vart är vi på väg?"— Presentationens avskrift:

1 Svensk dagkirurgi vad gör vi? Vart är vi på väg?
Jan Jakobsson Ordförande

2 ..ett stort tack till Örebro
Ett tack till Anil Gupta & Gunnel Marcusson och all personal på Dagkirurgen vid Universitetssjukhuset i Örebro

3 Socialstyrelsens statistik

4 Socialstyrelsens statistik

5 Det vi alla brottas med procedure Postoperative pain patient Volume of
procedures procedure Risk of postop bleed Duration of surgery Postoperative pain Anaesthesia Age ASA 1-3 Family/social situation patient 5 5

6 Metha Brattwall, Margareta Warren-Stomber, Jan Jakobsson
Dagkirurgi rutiner Metha Brattwall, Margareta Warren-Stomber, Jan Jakobsson Här också ett extra välkommen till representater från Danmark, Finland och Norge

7 Hur jobbar vi idag

8 Perop bedömning

9 Gränser eller gränslöst

10 Premedicinering

11 PONV

12 Narkosen

13

14 Postop

15 Postop Smärta

16 Postop Smärta

17 Gå hem

18 Oplanerad inläggning

19

20 Information and proper planing
20

21 Less complication following enhanced discharge
21

22 Day Surgery in the Elderly
Outpatient total hip arthroplasty. Dorr LD, Thomas DJ, Zhu J, Dastane M, Chao L, Long WT. J Arthroplasty Jun;25(4):501-6. The Arthritis Institute at Good Samaritan Hospital, Los Angeles, CA 90017, USA. Abstract Patients younger than 65 years were studied to determine what percentage of patients would enroll in a study of outpatient total hip arthroplasty, its safety, and benefits of the program. Of 192 eligible patients, 69 (36%) enrolled, and 53 (77%) of these went home the same day of surgery. Of 53, 44 maintained a diary for the first 3, weeks and 52 completed a satisfaction questionnaire at 6 weeks. Patients were followed for 6 months for occurrence of complications. There were no medical readmissions. Of 52 patients who completed a 6 week questionnaire, 50 (96%) were satisfied with the decision to have outpatient total hip arthroplasty. There were no objective physical benefits identified. This study reports the distribution of acceptance and completion of same day discharge for patients with total hip arthroplasty in a metropolitan population. It confirms safety in selected patients.

23 Anaesthetic service The perioperative multi-modal approach
Ad modum Kehlet

24 Styrelse ledamöter 110901 Jan Jakobsson (ordf) Metha Brattwall
Metha Brattwall Gunnel Marcusson (sekr) - avgår Bengt AnderssonLotta Hessén-Söderman Anil Gupta Eva Fornell - Passiv Marianne Halvarsson Lotta Hessen-Söderman avgått

25 Eva i Jönköping Hej! Jag måste tyvärr meddela at jag inte kan komma till Örebro ”heller”. Vi har en uppstart av ett kvalitetsregister om förlossningsskador som jag leder och jag kan inte komma ifrån. Min sked rör i lite för många grytor. Vi här på KK i Linköping tuffar vidare med vår dagkirurgiska veksamhet med ca 800 operationer per år i procedurrelaterad djup sedering och patientkontrollerad sedering på mottagningen. Den preoperativa bedömningen av att patienten är operabel utan direkt tillgång till anestesiläkarkompetens görs av mottagningsgynekologerna själva. De är drillade att ”inte sätta upp någon Du inte själv skulle hålla fri luftväg på”. Nästa kontrollstation är operationsplanerande sköterska och till slut den gynläkare som ska operera patienten och ansvara för anestesin. Våra anestesisjuksköterskor är mycket kompetenta och vi har under 5 år inte haft någon incident som krävt narkosläkarinsats. Våra BRIVAläkare som är i beredskap ifall att tenderar att glömma att vi opererar. Patienter med kraftig övervikt, neurologiska sjukdomar eller andningsbesvär opereras alltid på C-op ” som vanligt ” vid behov av sedering. Det är färre än 2% av vårt patientklientel. Jag brinner verkligen för dagkirurgi med minimal störning av patientens liv, minimal exponering för sjukhusbakterier och maximal mobilisering i och med optimerad analgesi och anestesi. Det kräver mycket av organisationen men ger oerhörda vinster i arbetsglädje och ekonomi. Hej hopp Eva

26 Ulrika Nilsson - Örebro Katarina Berg - Lindköping
Nytt blod Nya engagerade till styrelsen Föreslagna namn Ulrika Nilsson - Örebro Katarina Berg - Lindköping Ragnar Bäckström - Örebro …det finns plats för fler som vill vara aktiva

27 På G Nästa Möte VÄSTERÅS Fint program
Posters deadline för abstracts 1:a december 2012

28 På G Möte 2014 ??? Möte 2015 Hemsidan Andra aktiviteter Newsletter
IAAS Ny webmaster Ulrika Johansson

29

30 Dear Colleagues,   This year we start the annual member benefit  from AMBULATORY SURGERY.   Each society that submitted 2 articles from January 1 - December 31,  2011 will get 10% reduction in their annual IAAS membership fee. I am delighted to be able to ask you: please send me the names of the articles (by author or title) submitted from your country last year, and we will authorize the benefit in Porto. Best, Beverly

31 Volume 17.3 January 2012 Day Case Shoulder Surgery: Anaesthetic Challenges Kathryn E. McGoldrick Meta-analysis, reviews, Consensus documents, and Guidelines; there are numerous sources aiming at supporting clinicians to provide best practice Jan Jakobsson Fasting Policy: What’s New? Ian Smith Day Surgery Activities 2009: International Survey on Ambulatory Surgery conducted 2011 Claus Toftgaard Download the full Journal

32 Volume 17.2 September 2011Contents                         
Developments in non-anesthesiologist administered sedation in endoscopic procedures in the Netherlands Jan H. Eshuis Minimal flow anaesthesia for short elective day case surgery; high vaporiser settings are needed but still cost-effective M. Lindqvist, J. Jakobson

33 Vi behöver fler som är aktiva
Föreslagna namn Ulrika Nilsson - Örebro Katarina Berg - Lindköping Ragnar Bäckström - Örebro …det finns plats för fler som vill vara aktiva


Ladda ner ppt "Svensk dagkirurgi vad gör vi? Vart är vi på väg?"

Liknande presentationer


Google-annonser