Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- av Jón Rúnar Sveinsson -.  Statsministern direkt i TV, nödlagstiftning mitt om natten  Bankerna kollapsar, brittisk terroristlag mot Island  Kronkursen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- av Jón Rúnar Sveinsson -.  Statsministern direkt i TV, nödlagstiftning mitt om natten  Bankerna kollapsar, brittisk terroristlag mot Island  Kronkursen."— Presentationens avskrift:

1 - av Jón Rúnar Sveinsson -

2  Statsministern direkt i TV, nödlagstiftning mitt om natten  Bankerna kollapsar, brittisk terroristlag mot Island  Kronkursen halveras  “Fyrir og eftir hrun”

3

4

5  Proteströrelsen växer, nattkravaller den 22 januari  Regeringsskifte 1 februari, nyval 25 april, Islands första vänstermajoritet  Krisbehandling, EU-ansökan, Icesave  Ökat nationalism, känsla av utsatthet, skepsis mot EU, IMF, EES-fördraget, politiker i förtroendekris  “The Blame Game” - finansmännen trakaseras, presidenten hårt kritiserad  Nästan all offentlig diskurs kretsar fortfarande kring kollapsen och vilka är skyldiga  2009 som det stora krisåret (förhoppningvis…  )

6

7  85-90 procent äger sin bostad  Aktiv fastighetsmarknad (i Reykjavíksregionen)  Ingen krasch i början av 1990-talet  Reala prisökningar sedan 1990-talet var 139 procent, nominellt 281 procent  Prisökningar 1998-2000  Tillbakagång 2001/2002  Prisexplosion 2003-2007, bankernas inträde augusti 2004  Prisfall i reala termer sedan 2007 är redan 30 procent

8

9

10

11

12

13  Befolkningsexplosion på 1900-talet  Kraftigt ökad invandring efter år 2000  Sedan länge ett negativt flyttningsnetto (-0,15 i genomsnitt) för isländska medbogare  Hur stor blir “flykten från Krisland” ?  Landsbygdsflykten minskar – fiskerinäringen viktig igen

14

15

16  Kronans fall leder till inflation, indexlån går upp, “korglånen” fördubblats, samtidigt som marknadspriserna faller  28% av hushållen har större skulder än bostadens värde  Olika skuldaneringsalternativ:  frysning  förlängd löptid  nedskrivning av skuldbelopp  Nya bostadsförtag hyr ut till f d ägare?

17 Årsslutet 2007Årsslutet 2009 (prognos) Grad av förmögen het Antal Hushåll För- mögenhet Antal hushåll För- mögenhet Förlorad för- mögenhet 100%27.00027,0%60027.00026,9%540-60 50-99%35.12135,1%80921.29721,2%471-338 20-49%20.32120,3%16314.61814,6%126-37 0-19%10.05710,1%218.8288,8%20 Mindre än noll 7.4937,5%-2328.48828,4%-183-160 Totalt99.992100,0%1.570100.231100,0%974-596 Källa: Finansiministeriet 2009.

18  Kraftigt ökat utbud efter kraschen, fallande hyror  Sociala hyressektorn ibland dyrare än den allmänna hyresmarkanden  Bankerna/Bostadfonden som hyresvärdar – hyresbostadsbolag kring f d ägarbostäder?  Bostadskooperation attraktivt alternativ?

19  Path dependence, stigberoende,historisk institutionalism  Critical junctures, focal points, formative moments, housing regimes  De bostadspolitiska olikheterna i Norden

20  Staten gynnar egnahemsbyggandet, systematisk kanalisering av självbygget, socialt stöttad ägande  Fokuspunkt 1: ägande av arbetarbostäder  Fokuspunkt 2: Stöd till självbygget på 1950- talet  Fokuspunkt 3: korporatismen, 1960-talets arbetsmarknadsuppgörelser, vänsterns påverkan genom fackföreningsrörelsen,juni 1964, juli 1965, pensionsfonderna 1969

21  Fokuspunkt 4: Bostadskrisen på 1980-talet. Två “nya lånesystem” ökad långivning, ökad socialt bostadsbyggande  Fokspunkt 5: Omstrukturering 1995-2004.  Fokuspunkt 6: Vad blir följderna av bankkollapsen?

22  Bankernas anseende totalt ruinerat, Bostadsfonden däremot populär  Andelen ägare kommer med stor sannolikhet att minska, som i Finland på 1990-talet  Viljan att äga kan komma att försvagas  Egnahem för låginkomsttagare – bostadspolitiskt mål eller bostadspolitiskt problem?  Bostadskrisen på Island kallar på nya forskningsinsatser


Ladda ner ppt "- av Jón Rúnar Sveinsson -.  Statsministern direkt i TV, nödlagstiftning mitt om natten  Bankerna kollapsar, brittisk terroristlag mot Island  Kronkursen."

Liknande presentationer


Google-annonser