Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.MINTC.FI 10.06.2008 1 NVF – VIA NORDICA 2008 Session 4: Samhällsekonomi – vad är alternativet Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.MINTC.FI 10.06.2008 1 NVF – VIA NORDICA 2008 Session 4: Samhällsekonomi – vad är alternativet Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget."— Presentationens avskrift:

1 WWW.MINTC.FI 10.06.2008 1 NVF – VIA NORDICA 2008 Session 4: Samhällsekonomi – vad är alternativet Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget Eeva Linkama

2 WWW.MINTC.FI 2 10.06.2008 Beslutsunderlaget är ett viktigt verktyg  Beslutsunderlaget ska klart anknytas till samhälls- och trafikpolitiska målsättningar och utmaningar  Beslutsfattare ska veta hur deras beslut påverkar transportsystemet och övriga samhällssektorer  Fördelning av effekter är viktig  ”vinnare” och ”förlorare”…  …. enligt kön, inkomstgrupp, geografi…  vad består nyttorna/kostnaderna av i kalkylen?  Kvalitetskrav för beslutsunderlaget  monetära/icke monetära effekter  mångsidigt, objektivt, genomskinligt, lätt och förstå

3 WWW.MINTC.FI 3 10.06.2008 Finska trafikpolitikens centrala mål  Medborgarnas goda vardag  smidiga, trygga dagliga resor  Näringslivets konkurrenskraft  fungerande, kostnadseffektiv logistik och transporter  Regionernas livskraft  Minska vägtrafikens CO2-utsläpp  Förbättra trafiksäkerheten

4 WWW.MINTC.FI 4 10.06.2008 Fyrstegsprincipen: maximal nytta för resurserna? Effektivisera användningen av trafiknätet Små förbättringsåtgärder Stora investeringar Påverka markanvändningen/ trafikbehovet samt valet av färd- och transportsätt Åtgärder Målet är att säkerställa den överenskomna servicenivån på lång sikt. Lösningen består av en utvecklingsstrategi som kombinerar olika åtgärder.

5 WWW.MINTC.FI 5 10.06.2008 Transportsystemets utvecklingsåtgärder, t.ex Trafikleder Utveckla nationellt viktiga nätverk Utveckla övriga trafikleder Samlade s.k. temaåtgärder för trafikleder Stadsregionernas transportsystem Trafiktjänster Utveckla kollektivtrafiken och -tjänster Utveckla trafikstyrning och informationstjänster Samlade s.k. temaåtgärder för trafiktjänster FoU och kunskapsbildning Forskning och utveckling Kunskapsbildning inom transportsektorn Utveckla datanätverk för trafiktjänster Utveckla verktyg för styrning av transportefterfrågan Utveckla samhällsstrukturen, förbättra kvaliteten av kollektivtrafik, bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, trängselavgifter… Förutsättningar för framtiden

6 WWW.MINTC.FI 6 10.06.2008 Nya frågor - krav på bättre beslutsunderlag för Strategiska beslut  samhällsffekter av strategiska riktlinjer och långsiktiga utvecklingsprogram Systemeffekter  hur ska olika typ av utvecklingsåtgärder kombineras för att säkerställa en överenskommen servicenivå och kvalitet över hela transportsystemet på kort och lång sikt Effektivare resursanvändning  hur ska resurserna allokeras för att samhället får ”maximum nytta för pengarna” Riskhantering  med hurdan utvecklingsstrategi kan man säkerställa transportsystemets överenskommen servicenivå och kvalitet och samtidigt minimera risken för felinvesteringar på lång sikt


Ladda ner ppt "WWW.MINTC.FI 10.06.2008 1 NVF – VIA NORDICA 2008 Session 4: Samhällsekonomi – vad är alternativet Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget."

Liknande presentationer


Google-annonser