Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan av fritidspedagogik ?!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan av fritidspedagogik ?!"— Presentationens avskrift:

1 Nyttan av fritidspedagogik ?!
Annika Kraft Monika Kristiansson Lärarutbildningen, Malmö Högskola

2 Fritidspedagogisk historik
Hierta och hennes filantropiska vänner Barns Fritid – 74 SIA Samverkan Nu – SBO och skola i en modern - men haltande) fusion

3 Modern grundskola 1 - 6 Undersökande arbetssätt Tema och ämnesfusioner
Konkret arbetsmaterial Socialt samspel Lärande miljöer Barnkultur - barnfokus Föräldrainflytande

4 Vem behöver fritidspedagogik ?
Specifik fritidspedagogisk kompetens – finns den ? Kan fritidspedagogisk verksamhet legitimeras med hjälp av läroplaner och kompensatoriska insatser?

5 En profession utan tydligt arbetsfält
Legitimeras genom läroplan för grundskolan Avstannad verksamhets-utveckling Otydligt ansvarsområde Otydlig profession Låg status DET GUNGAR !

6 Växande arenor för lärande i modern tid
Formellt lärande Informellt lärande Gränsland Läsa mer?: Carlgren, Trondman, Tiller, Drottner, Bauman mfl

7 Lärandets synergi och energi
Informellt lärande – hög angelägenhetsgrad för den enskilde – oförutsägbart – i nuet Lärandets synergi och energi Att lära sig att veta Att lära sig att göra Att lära sig att vara Att lära sig att leva (Tom Tiller – 03)

8 Den fria tidens lärande – fusion av fritidsvetenskap och utbildningsvetenskap
Lärandet – en ständigt pågående process inom varje människa Lärandet – starkt förknippat med identitetsskapande och socialisation Lärandet – i direkt kontakt med de ungas vardagsliv. Både i skola, fritid och fri tid

9 Den fria tidens lärande - förutsättningar
Det lärande som sker utanför skolan är likvärdigt med det som sker utanför FtL-läraren skapar möten i syfte att synliggöra de ungas tankar och idéer FtL-läraren erbjuder de unga redskap att synliggöra idéer och tankar, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt FtL-lärarens uppgift är att underlätta lärande och att stödja socialt och kulturellt skapande. Det kan involvera andra än skola

10 Hur arbetar en FtL-lärare ?
Arbeta på uppdrag av förvaltningar, skolledare, projektledare etc, i syfte att tillvarata de ungas behov i läroprocesser och i identitetsskapande Söka upp, identifiera och fånga de ungas behov i deras läroprocesser och identitetsskapande

11 Ett nytt och bredare uppdrag för fritidspedagogiken!
Modern skolutveckling för åldern 6 – 18 år Förvalta och ackumulera lärande och kunskapande både formellt och informellt Underlätta ungas identitetsskapande och socialisation

12 Ny utbildning ht 07 140p och 180p Utbildningsvetenskap och Fritidsvetenskap Innehåll: Barn och ungas livs- och lärande miljöer Kommunikation, språk och interaktion Fria tidens arenor och rum Kulturprojekt och kulturproduktion

13 www.mah.se Vill du veta mer ? Annika.Kraft@lut.mah.se
Monika.


Ladda ner ppt "Nyttan av fritidspedagogik ?!"

Liknande presentationer


Google-annonser