Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildningen i samhället och Vårdförbundet Historik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildningen i samhället och Vårdförbundet Historik."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildningen i samhället och Vårdförbundet Historik

2 Lönebildningen - makroekonomiska förutsättningar •1950-talet präglades av att fredsekonomin återställdes i Europa - Svensk ekonomi synnerligen god. •1960-tal tillkom en liberalisering av internationella handeln - Ytterligare en stark tillväxtfaktor - Frihandelsavtalen EEC och EFTA bildas. •Under 1950- och 1960-talen var lönebildningen starkt centraliserad. - Stark produktivitetstillväxt bidrog till ”problemfri” lönebildning. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

3 Vårdförbundet 1960-tal •1965 Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) grundas av: - Svensk sjuksköterskeförening (SSF), - Svenska laboratorieassistentföreningen (SLF) - Medicinsk-tekniska assistentföreningen (MAF) •1965 Fick offentligt anställda full förhandlingsrätt dvs. även strejkrätt. •1966 blev Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) en förhandlingskartell. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

4 1970-talet – Kostnadskrisens decennium •Den internationella kapitalmarknaden var hårt reglerad inom ramen för det s.k. Bretton Woods-systemet. - Växelkurserna fasta mellan de flesta länder. •Oljekrisen 1973–1974 •”Överbryggningspolitiken”. - Lönekostnaderna steg mycket snabbare än i omvärlden. - Fast växelkurs försvagade näringslivets internationella konkurrenskraft kraftigt. •Lönekrav som innefattade kompensation för prishöjningarna. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

5 Vårdförbundet 1970-tal •1972 inledde Svenska Barnmorskeförbundet sitt samarbete med SHTSF. •1977 Vårdförbundet bildades. •1977 års avtalsrörelse = - Krav på 40% lönelyft… - Strejk nekades av KTK ( Kommunaltjänstemannakartellen ung. OFR ) - Utfallet blev till sist 17,7%. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

6 1980-talet – Överhettningens decennium •Högkonjunktur! - Hela 1980-talet - lönekostnaderna steg betydligt mer än i de viktiga konkurrentländerna. •Lönerna och priserna ökade snabbare än i omvärlden. - Lade grunden för det tidiga 1990-talets mycket stora sysselsättningsminskning. •I slutet av 1980-talet → uppenbart att lönebildningen orsakade samhälls- ekonomisk obalans. - Ex. prisutvecklings-, löneutvecklings- och förtjänstutvecklingsgarantier, etc, etc. Priser och löner jagade varandra i en uppåtgående spiral. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

7 Vårdförbundet 1980-tal •1986 - Vårdförbundet kräver 30% höjning till en medellön på 11 500kr/mån. ”11500 annars går vi hem” - Inger Ohlsson väljs till förbundsordförande och deklarerar detta som orealistiskt. •Första avtalet med lokal lönebildning. - Utfallet blev till sist 9,5 %. •1988 - Lönegraderna avskaffas helt. - 1,5% i lägsta garanterade utrymme. - Förändring saknar lokal förankring? Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

8 1990-talet – Systemskiftets decennium •Krisen 1991–1992 kom att bli en avgörande vändpunkt för den svenska ekonomiska politiken. - Riksbanken fick som sin huvuduppgift att begränsa inflationen. •1992 kronan släpptes att flyta fritt på valutamarknaderna. - Räntan höjdes med 500%. •Rehnbergkommissionens stabiliseringsavtal - Löneökningstakten föll från cirka 10 % 1990 till 3 - 4 % per år 1992–1993. •Svenskt medlemskap i EU. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

9 1990-talet, fortsättning •Riksbanken -Penningpolitiken syftar till en inflation på 2 %, med en högsta avvikelse på 1 procentenhet uppåt och nedåt. •Mars 1997 träffade parterna inom industrin ett samarbetsavtal, det så kallade Industriavtalet. - En ram för en ansvarsfull lönebildning med bl.a. - ett gemensamt ekonomiskt råd. - regler som siktar till att få till stånd nya avtal innan föregående avtalsperiod löper ut. - regler för medling. - Industriavtalet har fått efterföljare på flera områden. Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

10 Vårdförbundet 1990-tal •Ädelreformen 1992 - Innan främst förhandlat med landsting. •1993 - Lönepolitiskt dokument – varje medlems ansvar - ”Guld värd” •1995 - Kräver 5 000 kr/mån - 7 000 medlemmar strejkar i 7 veckor. •Regeringen hotar att avbryta strejken med tvångslag… - 5-årigt avtal - ”Kork” på 0,5% över SKTF och Kommunal (1998-99) Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

11 2000-talet •2000 Medlingsinstitutet bildas. •2000–2002 ”Dot.com-döden” (IT- bubblan spricker). •2007 får LO-samordningen ett stort genomslag. - Kvinnolönepotter m m •2008 Finanskrisen •2010 Arbetsgivarorganisationerna svarar på LO-samordningen genom egen samordning. - Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket & SKL Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11

12 Pusslet för lönenormeringen är lagt Lönebildning i samhället/VF historik Riksbankens uppdrag & Inflationsmål Rhenbergskommissionen Industriavtalet Medlingsinstitutet 2011-11-11

13 Vårdförbundet 2000-tal •2000 - Nytt 5-årsavtal - Garanterade 2% (kollektivt) •2005 - Första tillsvidareavtalet - Garanterade 2% (kollektivt) - FAS •2008 - Strejk - Märkessättande 2 %? Lönebildning i samhället/VF historik2011-11-11


Ladda ner ppt "Lönebildningen i samhället och Vårdförbundet Historik."

Liknande presentationer


Google-annonser