Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013
Högskolan för lärande och kommunikation, HLK Högskolan i Jönköping

2 Forskningsmiljön Skolnära forskning Leds av professor Elsie Anderberg Plattform Hållbar utveckling och naturvetenskapens didaktik

3 Plattform Hållbar utveckling och naturvetenskapens didaktik
Grön flagg och påverkanshandlingar: ANDREA MARTINSSON & EMY ASK ANNA LINDQVIST & OLOF LAAGO PERNILLA HOLMQVIST & SARA SILLANPÄÄ CARITA JOHANSSON & MIA EKBLOM ULRICA STAGELL, doktorand Ekosystemtjänster i undervisningen: ELLEN SKOGLUND ELAINE DRAPER & FRIDA BRINK ELIN VLIANDER & LINDA STENHOLM ANDREAS MAGNUSSON, doktorand

4 Det viktigaste för att vilja
agera eller göra något? Upplevd kompetens (perceived competence)

5 En förutsättning för upplevd kompetens
Handlingserfarenhet

6 Grön flagg och påverkanshandlingar
Per Askerlund Magnus Apelqvist Ellen Almers Ulrica Stagell HLK

7 Utgångspunkter Grön flagg betonar betydelsen av handlingsorientering och handlingskompetens i sin policy Handlingskompetens som teoretisk modell Betydelsen av handlingserfarenhet – att få öva på och reflektera över påverkanshandlingar

8 Forskningsfrågor: Vilka påverkanshandlingar för hållbar utveckling behandlar Grön flagg-lärare i undervisningen/verksamheten? Vilka påverkanshandlingar anser Grön flagg lärare vara lämpliga att behandla i undervisningen? Varför? Vi vill: tillsammans med lärare reflektera över och undersöka vad utbildning för handlingskompetens kan vara i praktiken och hur den kan fördjupas och stärkas.

9 Metod: Enkät & intervju
Grön flagg lärare (n=24) Grön flagg instruktörer (n=9) 16 olika påverkanshandlingar, graderas1-6 (1=väldigt olämplig; 6=väldigt lämplig) Vilka påverkanshandlingar uppger de intervjuade att de behandlar i sin undervisning I vilken grad anser de att olika påverkanshandlingar är lämpliga att behandla i undervisningen?

10 Olika typer av handlingar
Privata - publika sfären Direkta - indirekta Individ - kollektiv

11 Val av exempel på handlingar till enkäten:
Betydelsefulla för hållbar utveckling mot bakgrund av forskning och vetenskap. t ex. FAO, 2006 Handlingar som ofta nämns av studenter och lärare när handlingar för hållbar utveckling diskuteras i olika kurser.

12 Konsekvenser av livsstilshandlingar i Sverige: koldioxid/år
Alla hushåll byter 15 glödlampor mot lågenergilampor: ton Alla hushåll har Reklam nej tack! på brevlådan: ton Minska klädkonsumtion motsvarande 500 kr/år: ton Flygresor till Thailand och Kanarieöarna byts mot tåg till Kroatien: ton Genomsnittssvensken minskar köttkonsumtionen med 40 %: ton Källa: Naturskyddsföreningens Tänk om…

13 Sammanfattning I botten när det gäller behandlat i undervisningen: möjligheten att engagera sig i politiska partier (9%), att engagera sig i organisation (17%), att minska köttkonsumtionen (26 %). Majoriteten av handlingarna ansågs lämpliga att behandla. Lärare skattade direkta handlingar som viktigare än indirekta. Motiveringarna speglar en stor variation i uppfattningar om vad som är lämpligt.

14

15 Sammanfattningsvis Överväganden om undervisning och metod dominerar – Vad fungerar bra? Vad kan jag? Vad är lätt? Roligt? Elevernas ålder och mognad. Påverka vanor snarare än träning i att kritiskt granska olika handlingsalternativ Stor spännvidd i synen på om hållbarhetsfrågor är politiska frågor eller inte. Privatliv eller samhällsliv? Privatliv stark dominans. Öppenhet Traditioner, normer och etablerade tankemönster styrande; när dessa utmanas under intervjuerna tenderar många att öppna för andra perspektiv på påverkanshandlingar i undervisningen.

16 Implikationer för fortbildning?
Mer explicit problematisering av val av möjliga påverkanshandlingar i undervisningen/utbildningen? Lärarnas ställningstagande till handlingar i privatlivet? Lärarnas ställningstagande till att behandla handlingar i förskolan/skolan?

17 Diskussion om Normteori:
Wickenberg, 2004: Norm supporting structures Norm hindering structures Normkritik som viktigt inslag i fortbildning?

18 Handlingskompetens för att påverka:
Teknik: använd den mest hållbara tekniken, hållbara innovationer Ekonomiska strukturer Sociala strukturer Livsstil och välbefinnande

19 Öva i att kritiskt granska olika handlingsalternativ utifrån olika perspektiv

20 Möjliga påverkanshandlingar för minskad klimatpåverkan/hållbar utveckling
Vilka handlingar anser du har stor potential i arbetet för hållbar utveckling? (-3 till 3, -3=mkt liten potential, 3=mkt stor potential) Hur gärna tillämpar du handlingen i ditt liv? (-3 till 3, -3=mycket ogärna; 3=mycket gärna) Gå med i en miljöorganisation som passiv medlem Gå med i en miljöorganisation som aktiv medlem Undvika att torktumla – hängtorka istället Rösta på partier som vill ha höga energiskatter Ringa/skriva till kommunpolitiker och påverka för hållbar trafikplanering. Välja kranvatten på restaurang trots att flaskvatten/läsk/öl ingår i priset Fråga efter klimatsmart mat när du är på restaurang Tågluffa istället för flygsemester Ta nattåget till skidsemestern istället för bilen/flyget Avstå helt från flygresor Påverka politiker att införa obligatorisk klimatkompensation för flygresor Delta i en demonstration för en global klimatöverenskommelse Delta i Earth Hour

21 Cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen
Gräva ned biokol i marken som klimatkompensation Klimatkompensera för utsläpp av klimatpåverkande gaser som du orsakar Äta mindre kött (eller om du inte äter något kött, fortsätta med att inte äta kött) Skriva på en namnlista för klimatskatt på kött Avstå från att byta mobil/dator så länge den du har håller Minska ostkonsumtionen Minska klädkonsumtionen Aktivt söka kunskap om klimatfrågan och olika lösningar Prata med mina vänner och försöka påverka dem i synen på samhällsfrågor (trafikpolitik, energipolitik etc) Prata med mina vänner och försöka påverka deras vanor i vardagen Driva miljöarbete på arbetsplatsen Ringa kommunpolitiker inför valet och sätta press i klimatfrågan Önska dig regnskogsadoption istället för blommor/godis/kläder/prylar i julklapp och födelsedagspresent (t ex genom Miljöförbundet Jordens vänner) Ställa upp i val till kommun/landsting/riksdag Källsortera avfall för återvinning: plast, metall, tidningspapper, kartong, organiskt avfall (till biogas) Jobba mindre och konsumera mindre Påverka för globala klimatöverenskommelser genom aktioner med till exempel AVAAZ, 350.org, FN-förening Vara förebild genom resurssnål/koldioxidneutral livsstil vid internationella kontakter Lobba för slopade subventioner av fossila bränslen i andra länder Indirekt eller direkt handling – vad väljer du helst? Vad är det som gör en handling svår eller obekväm?

22

23 Tre strategier i förändringsarbete för hållbarhet
Beteendemodifikation Beteendereglering Handlingskompetens Tre strategier i förändringsarbete för hållbarhet

24 Vad händer i Jönköping län? +E - tidning om miljö, klimat och energi
Gratis! Alla hushåll i länet! Camilla Zilo Informatör Naturavdelningen Länsstyrelsen i Jönköpings län Jönköping Telefon:


Ladda ner ppt "Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser