Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANALYSBOKEN Cancer i sydöstra Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANALYSBOKEN Cancer i sydöstra Sverige"— Presentationens avskrift:

1 ANALYSBOKEN Cancer i sydöstra Sverige
Åldersrelaterade skillnader i cancervården     Januari 2013

2 Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret

3 Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

4 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling). Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

5 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling). Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

6 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling). Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

7 Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

8 Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

9 Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

10 Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

11 Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011 Kompletterande bröstoperation i en andra seans p.g.a. tumördata. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

12 Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården BRÖSTCANCER Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011 Kompletterande bröstoperation i en andra seans p.g.a. tumördata. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

13 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret

14 Stadium vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Stadium vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

15 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

16 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

17 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

18 Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

19 Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården HUVUD- och HALSCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

20 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret

21 Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

22 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Akuta operationer exkluderades i analysen. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

23 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Akuta operationer exkluderades i analysen. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

24 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling). Akuta operationer exkluderades i analysen. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

25 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens (akuta operationer exkluderades i analysen) diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

26 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER Preoperativ multidisciplinär konferens (akuta operationer exkluderades i analysen) diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

27 Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

28 Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Postoperativ multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

29 Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården KOLOREKTALCANCER Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011 Död inom 30 dagar efter operation. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

30 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011 Död inom 30 dagar efter operation. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

31 Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret

32 Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

33 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

34 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

35 Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011 Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut. Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

36 Multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

37 Multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården LUNGCANCER Multidisciplinär konferens diagnosperioden 2009 – 2011 Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA


Ladda ner ppt "ANALYSBOKEN Cancer i sydöstra Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser