Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka ”Til kildene” Nordisk konferanse om kirkelig arbeidsveiledning. 13-16 september 2010 Reykjavik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka ”Til kildene” Nordisk konferanse om kirkelig arbeidsveiledning. 13-16 september 2010 Reykjavik."— Presentationens avskrift:

1 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka ”Til kildene” Nordisk konferanse om kirkelig arbeidsveiledning. 13-16 september 2010 Reykjavik

2 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka Ideologisk/teoretisk bas Så har det varit: De teoretiska referensramarna för arbetshandledarkurserna inom själavård i stort från terapins och själavårdens värd. Arbete och arbetsrelaterade problem betraktas både ur grupp- och individperspektiv. På arbetshandledarkurserna inom allmänt församlingsarbete har tyngdpunkten däremot kraftigt flyttats i riktning mot arbetslaget och en systemteoretisk syn utgör basen.

3 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka Så här tänker man nu: ► Utbildningen omfattar 60 studiepoäng. ► Den gamla uppdelningen är inte längre ändamålsenlig ► Den nya utbildingen blir gemensam till vissa delar med möjlighet att välja inriktning för fördjupade studier. ► Från individuell till grupphandledning. ”Vill stöda en kultur av samhörighet och gemensamt ansvar i församlingarna”

4 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka ► Många utbildningsproducenter. ► Gemensamt mål att samordna och standardisera utbildningens innehåll => legitimerad arbetshandledare.

5 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka Ideologisk/teoretisk bas I Borgå stift vill vi gärna ta in ett ► narrativt, ► lösningscentrerat och ► dynamiskt perspektiv i den teoretiska basen ”Varje människa är en berättelse”

6 Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka/Borgå stift Utbildningens filosofi (2008-10) ► Utbildningen är förankrad i resursinriktning ► arbetshandledning ses som inriktad på människans resurser framom de svårigheter eller problem som hon kämpar med ► resursinriktningen handlar om ett sätt att arbeta på som stöder sig på kontextualitet, konstruktionism och narrativ tradition med lösningsinrikting, reflektion, dialog och kollaborativitet ► människan ses i de sociala och kulturella sammanhang hennes liv är förankrat i då hennes egen individuella livsberättelse vävs samman med kollektivets berättelser, de sociala och de kulturella berättelserna och den Stora Berättelse som kyrkan lever av ► människan ses i ett nätverk av relationer där behovet av tillhörighet, gemenskap och delaktighet är resurs och möjlighet ► arbetshandledning ses som en process som knyter an till språk, samtal, samarbete och möjligheter


Ladda ner ppt "Arbetshandledning i Finlands ev-luth. kyrka ”Til kildene” Nordisk konferanse om kirkelig arbeidsveiledning. 13-16 september 2010 Reykjavik."

Liknande presentationer


Google-annonser