Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 1 KLUBBENS PRESIDENT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 1 KLUBBENS PRESIDENT."— Presentationens avskrift:

1 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 1 KLUBBENS PRESIDENT

2 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 2 SKOLNINGENS SYFTE: • Du är medveten om uppdragets betydelse • Du är medveten om ”byråkratin” som hör ihop med det • Du förbinder dig att utföra uppdraget

3 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 3 Presidentens uppgifter SOM PRESIDENT STÅR DU INFÖR ETT AV DE RIKASTE ÅREN I DITT LIV (utnyttja detta) VAD FÖRVÄNTAR DU DIG AV DIN PERIOD? Fundera senast nu, vad du förväntar dig av din period och håll det i minnet i alla skeden under perioden. Anteckna sedan målen; Mentala och funktionella. Gör upp din verksamhetsplan. Instruera även din efterföljare att göra så – genast i mars.

4 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 4 Presidentens uppgifter FÖRBERED DIG ORDENTLIGT INFÖR VARJE KLUBBAFTON/MÖTE Gå i genom ärenden, som kommer upp på mötet. Försäkra dig om att nödvändiga dokument finns nära dig, även klubbens stadgar. MINNS MOTIVATIONEN – ÄVEN ATT MOTIVERA DIG SJÄLV Ta fram och poängtera positiva saker, prestationer. Uppmuntra även de blygsamma. UTDELA BERÖM OCH BELÖNINGAR Men med efteranke: Glöm dock inte gärningar och personer, som gjort dem. Det finns många sätt att belöna: Offentligt tack, presidentens diplom, minnessak, vandringspokal, (officiell) medalj Varje lionsklubb i världen är en egen enhet och världens lionism är det som klubbarna står för.

5 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 5 Att sätta sig in i presidentens uppgifter För din verksamhet har du möjlighet att få information åtminstone från följande källor: - Handboken för klubbtjänstemän - Lions-årsboken - The Lion/Lejiona-tidningen - Förbundets hemsida - Zonens och regionens ordföranden, uppgifter finns i årsboken - Distriktsguvernören och vice distriktsguvernören - Övriga medlemmar i distriktsstyrelsen - Tidigare funktionärer inom distriktet/förbundet/organisationen - PNAT/DRK-mötena - Skolningsevenemang - Klubb-besök, distriktens hemsidor - Distriktets årsmöte - Förbundets årsmöte - Finlands Lionsförbunds kansli - Det internationella kontoret

6 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 6 Presidentens uppgifter Bekanta dig med Lions-årsboken och handboken för klubbtjänstemän. 1.Du är klubbens högsta administrativa funktionär 2.Du leder styrelsen och klubben 3.Du gör inte allt själv, du delegerar 4.Du övervakar kommittéerna du utnämnt och även andra ”arbetsgrupper” – utnyttja vice presidenterna 5.Du övervakar, att klubbens stadgar och Lions-andan efterföljs 6.Du förbereder varje ärende omsorgsfullt 7.Du är aktiv medlem i PNAT/DRK 8.Du deltar i distriktets och förbundets årsmöten 9.Du ansvarar för klubbandan och etiken

7 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 7 Presidentens ställning och ansvar 1.Klubbpresidenten har en viktig och central ställning i Lions- organisationen. 2.Han leder en självständig, registrerad förening, som bestämmer om sin verksamhet helt självständigt. 3.Personer i högre ställning i organisationen har inte bestämmanderätt i klubben eller över dess president. 4.Presidentens närmaste rådgivare är zonordföranden. 5.Men du ansvarar ändå för att - årsmötets och distriktsmötets beslut efterföljs i klubben - Lions-etiken uppfylls i klubben - det internationella kontoret får sina rapporter i tid - skyldigheter sköts inom utsatt tid (medlemsavgifter etc.) - Lionismens anda bevaras och utvecklas under din period

8 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 8 Presidentens ställning och roll som ledare LEADER – LEDARE/MANAGER – LEDARE Ett förslag, som det lönar sig att tänka på då du funderar på din egen ställning och roll som president: VAR EN LEADER D.V.S. MÄNNISKOLEDARE Leadership = Att leda människor ANSVAR FÖR MÄNNISKORNA • Då du leder en klubbafton och/eller möten • Då du leder större grupper, anger riktlinjer, skapar visioner • Då du leder styrelsens arbete • Då du leder mindre grupper • Då du leder situationer med växelverkan (situationsstyrning) • Då du leder människor. Ge alltid utrymme för växelverkan och sätt värde på olika åsikter. Att lyssna är guld. • Då du leder människor, glöm inte att engagera dem i gemensamt överenskomna mål.

9 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 9 Presidentens ställning och roll som ledare LEADER – LEDARE/MANAGER – LEDARE (forts.) VAR EN MANAGER D.V.S. LEDARE FÖR ÄRENDEN Management = Att leda ärenden ANSVAR FÖR ÄRENDEN • Planera, förbered ärendena omsorgsfullt. • Du ansvarar för budgeteringen. • Fatta beslut, skriv ner dem och övervaka att de efterföljs. • Ett beslut är ett beslut först när det medför resultat. • Minns ändå, att för mycket ledande gör slut på kreativiteten.

10 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 10 Presidentens ställning och roll som ledare LEADER – LEDARE/ MANAGER – LEDARE (forts.) Att leda ärenden (management) och att leda människor (leadership) växlar skarvlöst. Det förutsätts att en Lions-ledare har båda färdigheterna.

11 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 11 Råd till att bli en god ledare • Utveckla en inspirerande vision. • Styr med dig själv som exempel. • Styr synligt. • Observera, visa uppmärksamhet, lyssna. • Var flexibel. • Delegera. • Sporra, ge stöd, belöna. • Skapa samarbetsanda. FRAMFÖR ALLT – VAR DIG SJÄLV

12 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 12 Planera verksamheten på förhand 1.Börja med att definiera målen för klubbens verksamhet under ditt år. 2.Bekanta dig med dina uppgifter, Lions-årsboken och handboken för klubbtjänstemän. 3.Ta reda på saker av din företrädare. 4.Gör upp en verksamhetsplan i god tid. 5.Gör upp en kommittéindelning i god tid. 6.Bli speciellt förtrogen med momenten medlemskap, ärendenas behandlingsordning, förfaringssätt och parlamentarismen, distriktsorganisationen, klubbens skyldigheter samt namn, emblem och övriga symboler i de internationella stadgarna. 7.Sätt dig in i klubbens stadgar. 8.Läs The Lion/Leijona-tidningen och DG:s bulletiner.

13 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 13 Klubbens verksamhet 1.Förbered mötena omsorgsfullt. 2.Speciellt års- och valmötet bör följa stadgarna. 3.Minns kontinuiteten. 4.Hedra klubbens traditioner, men fundera över vad som kanske kunde göras på ett annat sätt. 5.Var jämlik. 6.Se till att alla medlemmarna är med i verksamheten. 7.Beakta medlemmarnas personliga egenskaper (aktiviteterna). 8.Lägg även märke till de fåordiga i klubben. 9.Ett telefonsamtal till en frånvarande kan hindra ett utträde ur klubben. 10.Minns att tacka, belöna och gratulera. 11.Övervaka funktionärernas och kommittéernas verksamhet. 12.Minns Lions-etiken (ett Lions-inspirerat föredrag kan göra gott). 13.Bistå med att utveckla partnerverksamheten. 14.Visa exempel med din precision.

14 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 14 Klubbens verksamhet 15.Fråga om råd och hjälp vid behov. 16.Ordna en gemytlig, festlig mottagning för de nya medlemmarna (med familj). 17.Se till att de nya medlemmarna genast rotar sig i klubben - nya medlemmens folder - fadderfamilj - partnern med på gemensamma möten och utfärder - ge en lämplig uppgift och ansvar - ge en möjlighet till att bekanta sig med klubbens arkiv 18.Sträva efter intressanta och omväxlande möten - ta hjälp av klubbmästaren och tail twistern 19.Observera människorelationerna i din klubb och öka på medlemskännedomen under din period. 20.Uppmuntra medlemmarna till att besöka andra klubbar. 21.Förverkliga ditt eget tema under verksamhetsperioden. 22. Var öppen och sporra andra.

15 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 15 Förutsättningar till klubbverksamhet 1.God gemenskap 2.Goda PR-relationer 3.Meningsfull serviceaktiviet 4.Förträffligt insamlingsjippo 5.Omsorgsfull förberedelse 6.Ordentligt klubbarkiv 7.Fungerande byråkrati 8.Bra mötesplats och goda möten 9.Man är mån om sina medlemmar (orientering)

16 6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 16 Belöningar Endast under sin egen period kan presidenten enligt eget gottfinnande belöna medlemmar, som fungerat väl. 1. Sekreterarens medalj Club Officer Award (G 125 S) 2. Kassörens medalj Club Officer Award (G 125 T) 3. Kommittéordförandens medalj Club Officer Award (G 125 C) 4. Medalj åt klubb-bulletinens redaktör Emblem for Bulletin Editor (G 149 C) 5. Medalj åt lion för förtjänstfullt arbete President's Appreciation Award (G 168) 6. Speciell utmärkelse (skriftlig anhållan) Medal of Merit (G 452 M) 7. Medaljband för medaljerna ovan (G 203) 8. Finlands Lionsförbunds förtjänsttecken (anvisningar i Lions-årsboken) Medaljerna fås från Lionsförbundets kansli. Fundera om någon av klubbmedlemmarna kunde belönas med ett ridderskap i Arne Ritari–stiftelsen eller ett Melvin Jones–medlemskap.


Ladda ner ppt "6.4.2006Finlands Lionsförbund r.f./Presidenten 2006/HP/MF/sg 1 KLUBBENS PRESIDENT."

Liknande presentationer


Google-annonser