Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure
© Intergraph Sverige AB

2 GeoBas 3.0 – Största nyheter
Ny teckenförklaring Metadata om kartskikt Ny Online-hjälp Ny GeoBas Link

3 Teckenförklaringen Två flikar Legend Gruppval

4 Fliken Legend Motsvarar GeoMedias Legend Två flikar nertill
Display order Groups

5 Fliken Gruppval Special för GeoBas
Fördefinierade grupper (görs i GeoBas Admin) Släcka/tända, lokaliserbarhet av/på Ett kartskikt kan förekomma i flera grupper

6 Metadata om kartskikt Metadata = Data om data
Exponeras i objektkatalogen Behöriga användare kan uppdatera metadata Katalog Metadata

7 Ny Online-hjälp Omarbetad Uppdaterad Kontext-känslig
Sammanställning tangentkommandon

8 Ny GeoBas Link Bättre integrerat med GeoMedia Snabbare
Söka på metadata

9 Nya Funktioner i GeoBas Pro
Nya ångrafunktioner Sätt Z-värde Kopiera textobjekt Slå samman och radera Kopiera och flytta objekt två olika funktioner Nya sökfunktioner (egendefinierade) Placera rektangel Lokalisera objekt Standard-attributformulär Lokal transformation

10 Nya ångrafunktioner Redigera>Ångra geometriändring
Formuläret redovisar alla geometriska förändringar som har skett på kartobjekt inom jobbet under den aktuella sessionen.

11 Sätt Z-värde Redigera>Sätt Z-värde
Genom att ange ett numeriskt värde och trycka OK uppdateras Z-koordinaten i varje punkt på alla markerade objekt till detta värde.

12 Kopiera textobjekt Redigera>Kopiera textobjekt
Med detta verktyg kan man kopiera ett eller flera markerade textobjekt till objekt av den objekttyp som man anger i formuläret. De kopierade textobjekten blir RTF-texter.

13 Slå samman och radera Redigera>Slå samman och radera
Genom att markera två eller flera objekt och välja detta alternativ så får ursprungliga objekten status=ska raderas.

14 Kopiera och Flytta objekt
Kopiera och flytta objekt är nu två olika funktioner

15 Placera rektangel Konstruera>Placera rektangel Använd så här:
Välj objekttyp och placeringstyp och fyll eventuellt i måttuppgifter (bredd och höjd). Tryck sedan på Digitalisera-knappen och placera rektangeln. När du är klar visas attributformuläret för den valda objekttypen för eventuell ifyllnad.

16 Lokalisera objekt Visa markerad i teckenförklaringen
Zooma till markerade

17 Standard attributformulär

18 Lokal transformation Konstruera>Lokal transformation
Med detta verktyg kan man transformera (inpassa) ett valfritt antal redigerbara objekt. Genom att ange passpunkter för kända punkter (Från och Till) definieras ett transformationssamband som med Transformera-knappen används för att transformera markerade objekt.

19 Nya sökfunktioner (egendefinierade)
Skapar kartskikt med ett eller flera objekt

20 GeoBas Pro – Förbättringar
Objektkatalogen förändrad Placera objekt Skriva in koordinater Kopiera uppgifter från markerat objekt Redigera objekt Alt Gr snappar till näraliggande punkter Parallellkopiera förblir aktivt Stöd för Z i geodesi/konstruktionsfunktionerna Posta objekt på högerklick Kopplade objekt (relation – förälder/barn) stödjer även linjer och ytor. Mätarkiv Redigera linjenummer, kod och nummer XYZ exponeras i beräkningsformuläret Z-interpolering ger punkter på rätt ekvidistans

21 Objektkatalogen förändrad
Sökning av metadata Visa kartskikt baserade på olika kriterier Grupperad Ämnesorienteriad Sökresultat Behöriga användare kan uppdatera metadata

22 Placera objekt Skriva in koordinater
Kopiera uppgifter från markerat objekt

23 Redigera objekt Alt Gr snappar till näraliggande punkter

24 Funktioner förblir aktiva
Parallellkopiering Trimma objekt

25 Geodesifunktioner Stöd för Z i flera funktioner

26 Diverse förbättringar
Högerklick Posta objekt Kopplade objekt (relation – förälder/barn) stödjer även linjer och ytor. Mätarkiv Redigera linjenummer, kod och nummer XYZ exponeras i beräkningsformuläret Z-interpolering ger punkter på rätt ekvidistans Förenklat språkstöd Styrs från ini-fil

27 På gång...

28 Nyheter i GeoBas 3.1 Förlänga/avkorta linje Förbättringar Mätarkiv
Bättre presentation i legenden vid kodad visning av objekt som ej kunnat avkodas (fältkodlista saknas eller koden saknas i fältkodlistan) Objekt visas snyggare i statusfält vid highlight och i objektvallistan Stöd för linjekodning vid export till Fältdatafil Placera punktobjekt med koppling till andra objekt (förälder/barn-relation) förändrad Placera roterad punkt (3 klick)  Egendefinerad orientering Placera icke roterad punkt (2 klick)  Orienterad längs linje (om förälderobjekt är en linje) annars ingen rotation.

29 Nyheter i GeoBas 3.1 Standard attributformulär (endast läsning). Bra för de som normalt använder externa formulär (t ex VA-banken) Radera geografisk filter borttagen som verktygsknapp. Finns kvar under rullgardinsmeny. Export. Underliggande förbättringar Ändrad licenskontroll. Sker efter inloggning. Ändringar av indikeringsfärgerna för lokaliserbara och markerade objekt bibehålls mellan sessioner.

30 Nyheter i GeoBas 3.1 Ändringar i menyer.
Vissa funktioner har fått nya namn. Vissa funktioner har flyttats (även till andra menyer)

31 GeoAdmin 3.1 Kompletteringar i systemtabeller (sql-script uppdaterar).
Långa kodlistor stöder alfanumeriska koder. Detta kräver ändring av SQL-syntax. xxx Exportparametrar- och Schema-ändringar. Språk (decimalsymbol) spelar ej roll längre vid sparande och uppläsning av stilar (manér).


Ladda ner ppt "Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure"

Liknande presentationer


Google-annonser