Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

inUse AB Vi gör IT enkelt: Effektstyrning® & Användbarhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "inUse AB Vi gör IT enkelt: Effektstyrning® & Användbarhet"— Presentationens avskrift:

1 Gör rätt från början Så säkerställer du kostnadseffektivt kvaliteten i dina IT-lösningar

2 inUse AB Vi gör IT enkelt: Effektstyrning® & Användbarhet
Aktiebolag bildat 2002 Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö 22 konsulter med lång erfarenhet Några kunder: Stockholm Stad Försäkringkassan Verva

3 Något av vad vi gör just nu
Försäkringskassan – Effektkartläggning Stockholm.se – Målgruppsanalys/Personas Scania – Interaktionsdesign Skatteverket - Målgruppsanalys I november och december var vi fullt upptagna med dessa projekt. Nu arbetar vi med: Stockholms skolwebb, där vi utbildar en grupp i hur man skriver för webben så att de sedan ska kunna utbilda alla lärare i detta SOS alarm, där vi under sommaren och hösten åkte ut till dem och observerade hur det ser ut när de arbetar. Då stötte vi dock aldrig på någon riktigt stressad situation. Det har vi däremot chans att göra nu när stormen löpt över syd-Sverige. Vi följer därför upp vår studie med nya observationer på deras arbetsplatser. Verva, där deras arbete med Vägledningen 24timmars-webben snart ska övergå i förvaltning och där vi hjälper dem att ta fram en effektkarta för detta ändamål. Vad en effektkarta är ska ni få lära er idag.

4 Vi gör Effektkartläggning Effektstyrning® Användbarhetstjänster
Målgruppsanalyser Interaktionsdesign Användningstester Expertutvärderingar

5 Del1: En sedlärande historia

6 Stressade Stina Tycker att poängen med att gå till biblioteket är att få botanisera Älskar att läsa men hinner (numera) sällan Köper oftast böcker på Åhléns, Akademibokhandeln eller Amazon Inspireras av kulturdelen i morgontidningarna ”Jag minns biblioteket i Munksund…”

7 Stressade Stina Vill bli inspirerad
Vill förmedla biblioteksvana till sina barn Har ont om tid, blir lätt otålig ”Jag minns biblioteket i Munksund…”

8

9 Läste om Winton i SvD… Varför fick jag denna träff?
Oklart vad som skiljer böckerna åt… Inte den bok jag vill ha, testar nästa…

10 Går inte att hitta fler böcker?!

11 …går tillbaka…

12 I jakt på alternativ inspiration…

13 …går till en bekant sajt
Just den jag var ute efter!

14 …som visar förslag

15 …och vad andra tycker

16 …och låter mig bläddra i boken!

17 Bibliotekens uppdrag är…
”…alla medborgare [ska] ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. ...folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. …Biblioteket ska vara en plats för rekreation och möten, inspiration och fördjupning.”

18 Lärdomar Syftet bör styra designen Användarnas drivkrafter spelar stor roll Syftet med investeringen – de effekter beställaren vill ha ut – styr designen Utformning som fokuserar på att hitta till varuhusen lika bra som en reklambroschyr full av färglada inspirationsbilder trots att de stödjer helt olika mål

19 Del2: Ett lärorikt exempel

20 Exemplet ”Mina Arbetsordrar”
Förberedelser för underhållsarbete medförde onödigt merarbete Återrapportering som kunde tydliggöra erfarenheter och därmed spara tid i framtiden, gjordes inte. Komplicerad användning resulterade ofta i att expertanvändare plockade fram underlag och avrapporterade åt andra

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bilden visar hur det ser ut i SAP R/3 idag när man ska avrapportera ett arbete. Avrapportering i SAP R/3 kräver att användaren går in på 4 olika bilder . Största problemet är att HITTA till dessa 4 bilder och att sedan HITTA vilka fält som ska fyllas i. Detta sammantaget skapar tveksamheter för sällananvändaren och kräver ofta hjälp av kollegor som får ta sin tid i anspråk.

22 Fältstudier, målgruppsanalys

23 Effektkarta® Finns det ingen effektkarta så måste du ta fram en
IT-investeringen görs enbart för detta syfte... Effektkartan kopplar samman verksamhetsmål med målgrupper, deras behov och mål, Finns det ingen effektkarta så måste en tas fram Endast när sambanden mellan effekt och design blir synliga Kan designdiskussioner baseras i vilken effekt de bidrar till Kan vi minimera designbeslut som enbart baserar sig på ”tyck” Endast med hjälp av denna typ av sambandsresonemang kan interaktionsdesign bli något annat än något som alla kan ”tycka” något om Varför skall vi göra detta? Den förbättring eller förändring av verksamheten man vill skapa. De effekter på investeringen man vill nå. Vilka är det som ska/kan skapa effekterna? De grupper av människor som berörs och som har liknande behov och förväntningar. Vad behöver målgrupperna? Behov, förväntningar och värderingar hos målgrupperna. Hur skall då produkten/verksamheten utformas? Utformning som gör att målgrupperna lyckas. Finns det ingen effektkarta så måste du ta fram en

24 Lösningsförslag

25

26

27

28 Användningstest

29 Gör rätt från början! Beskriv syfte som en förändring
Kartlägg målgruppernas behov Skapa lösningsförslag Testa i användning Styr mot effekt

30 Om du vill veta mer… ”Effektstyrning av IT” av Ingrid Ottersten & Mijo Balic Liber Ekonomi 2004 ”Användbarhet i praktiken” av Ingrid Ottersten & Johan Berndtsson Studentlitteratur Riktlinjer för gränssnitts-design, artiklar, smakprov ur böckerna mm. ”Användbarhet i praktiken” film av inUse och Microsoft sverige/msdn/msdntv/

31 Nästa seminarium 19 april
God och dålig design – vad utmärker en lösning med hög användbarhet? Anmäl er på Välkomna! Det största arbetet med en IT-lösning inleds i samband med lanseringen av lösningen. Efter en lång utvecklingstid ska nu IT-lösningen föras in i verksamheten och förhoppningsvis bidra till en positiv förändring hos såväl organisationen som hos användarna. Under seminariet tittar vi på vilka aspekter och beteenden som styr användningen av webbplatsen, intranätet eller verksamhetssystemet. Vi går igenom de verktyg och metoder som finns för kvalitetssäkring. När de kan användas och vilka tester du själv kan utföra för att kontrollera att ni tar fram lösningar som användarna vill och kan använda.

32 Skandinaviens största användbarhetsevent 2007
350 deltagare, framstående talare från USA och Europa Seminarier och workshops Strategic Experience Design: Beyond Customer Satisfaction Playful Interaction Designs Designing for the segment of one Creating and using effect maps Konferensen äger rum i Malmö och ger ett unikt tillfälle att träffa och lyssna till världsledande personer inom användbarhet, design och systemutvecklingsområdet. Målet med konferensen är att skapa en givande mötesplats för ledande företag inom IT-branschen. Vi vill stärka vår yrkesstolthet och relationerna inom branschen och mellan kontinenterna. Konferensen ger möjlighet att ta del av de metoder, erfarenheter och praktiska arbetssätt som är nyckeln till ett lyckat IT-projekt. Konferensdeltagare kommer att erbjudas: -Intressanta förebilder, företag och utbildningar -Nya spännande och inspirerande projekt som förmedlar både framgång och misslyckanden -Seminarier och workshops i effektstyrning, design och kravanalyser. Deltagarantalet beräknas till 350 personer. Målgruppen för konferensen är IT-chefer, marknadschefer, interaktionsdesigners, grafiska formgivare, användbarhetsspecialister och produktchefer. Framstående talare: Dan Saffer, Brandon Schauer från Adaptive Path, Cooper ej spikat Seminarier och workshops: endast ett urval ovan, totalt 9 seminarier och 6 workshops. Anmälan: möjlighet att anmäla sig till en eller två dagar!


Ladda ner ppt "inUse AB Vi gör IT enkelt: Effektstyrning® & Användbarhet"

Liknande presentationer


Google-annonser