Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta och funderingar - invandrarna i Göteborgsdemokratin Augusti 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta och funderingar - invandrarna i Göteborgsdemokratin Augusti 2009"— Presentationens avskrift:

1 Fakta och funderingar - invandrarna i Göteborgsdemokratin Augusti 2009
Gbg Social resursförvaltning PrevU/Mångkulturell utveckling Anders Martinson Tel: 031/

2 Anledningar till att leva i Sverige…och Göteborg
Arbete …och studier Politik Kärlek

3 Göteborgare med “invandrarbakgrund”
1/4 av de som föds 1/3 av de som börjar skolan 1/4 av medlemmarna i LO-Göteborg

4 Göteborgare med “invandrarbakgrund”
Det finns olika sätt att beräkna hur många ”invandrare” som bor i Göteborg Här är två av dem: - Utrikes födda (oavsett medborgarskap): 1985: av = 12,5 % 2008: av = 21,4 % - Utrikes födda + födda i Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands 2008: av = 28,6 %

5 De tjugo största ”invandrargrupperna”i Göteborg 2006/2007
A = utländska och svenska medborgare från respektive land B = de som är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands A B Iran (+) Irak Finland Ex-Jugoslavien Bosnien-Herzegovina Polen Turkiet Norge Somalia Tyskland Libanon Chile Danmark Kina Storbritannien Etiopien Ungern Vietnam Ryssland (inkl Sovjet) Indien Vill man ha med alla grupper som uppgår till minst individer så tillkommer Kroatien, USA, Makedonien, Grekland, Estland och Portugal. Folk från några av alla dessa länder fördelar sig på flera nationaliteter eller etniska grupper – med olika språk, religioner och kultur. Några har sin bakgrund eller hemvist i flera länder, som till exempel kurderna och assyrier/syrianerna.

6 Hemspråk/modersmål hos de 20 största ”invandrargrupperna”i Göteborg- år 2009
Albanska Gujarati Ryska Amarinja Hindi Serbiska Arabiska Kantonesiska Somaliska Armeniska Kroatiska Spanska Assyriska/Arameiska Kurdiska – (Kurmanji, Tamilska Bengali Sorani o Feili) Tigrinja Bosniska Makedonska Turkiska/Turkmenska Dari Mandarin Tyska Engelska Pashto Ungerska Farsi/Persiska Polska Urdu Finska Portugisiska Vietnamesiska Georgiska Romani Östassyriska/Urmiska Antalet grundskoleelever (totalt ) i Göteborg som är berättigade till under- visning i modersmål är knappt Av dem deltar eller ca 60%.

7 Stadsdelsstatistik – 21 st SDN-områden - 2008/2009:
8 stadsdelar med >20% ”invandrare” Bergsjön (56%), Gunnared (50), Lärjedalen (45), Biskopsgården (38), Kortedala (30), Backa (27), Frölunda (23) och Lundby (20) 10 stadsdelar med % Tynnered (19), Tuve-Säve (18), Centrum (16), Högsbo (16), Linnéstaden (13), Härlanda (13), Örgryte (13), Majorna (12), Kärra-Rödbo (12) och Askim (10)

8 Utländska medborgares deltagande i de svenska kommunvalen i %
- Hela Landet: År Män Kvinnor Förstagångsväljare Samtliga - Västra Götalands län: - Lägst deltagande: Norrbottens län 31, Skåne 32 och Kronoberg 34 - Högst deltagande: Kalmar län 41, Örebro län 43 och Upsala Län 44,5

9 Deltagande i % för utländska medborgare i kommunvalen efter medborgarskapsland (hela Sverige) *) Bosnien-Hercegovina Chile Finland Grekland Irak Iran Italien Jugoslavien/fd Jug Polen Somalia Storbritannien Turkiet Tyskland USA Samtliga % *) Från och med valet 2006 finns inte längre statistik per land. Bryter man ned ytterligare på kön finner man för de senaste valen att de som röstar mest är de chilenska kvinnorna (60%). Män från f.d. Jugoslavien röstar minst (20%).

10 ”Invandrare” i Göteborgspolitiken
- Hur många har politiska uppdrag? År aug 2009 Antal ledamöter - Andel förtroendevalda i resp. parti Efter valet Efter valet 2006 Miljöpartiet % 13% Vänsterpartiet % 18% Socialdemokraterna 15 % 20% Folkpartiet 15 % 15% Moderaterna % 8% Kristdemokraterna % 11% Centerpartiet *) % *) C ej representerade i nämnder o styrelser denna period - Representanter i Kommunfullmäktige Totalt ordinarie ledamöter (= 81) + suppleanter (= 50) Efter valet .

11 Personröster på ”invandrarkandidater” i Göteborg - vid de tre senaste kommunvalen
Partier Moderaterna ~ ~ ~570 Socialdemokraterna ~ ~ ~3.940 Folkpartiet ~ ~ ~1.000 Vänsterpartiet ~ ~ ~1.360 Miljöpartiet ~ ~ ~1.550 Kristdemokraterna ~ ~ ~630 Centerpartiet ~ ~ ~650 Totalt: ~ ~ ~9.700

12 ”Röstskolkare/Soffliggare” kommunvalen i Göteborg – alla kategorier
*) *) - Cirka 1/3 eller mer än personer, beräknas vara ”invandrare”, som alltså inte röstar! % av de utländska röstberättigade medborgarna röstar inte ! % av de som blivit svenska medborgare röstar inte !

13 Andra noteringar Begreppet invandrare står för:
* Alltfler nationaliteter - etniska, språkliga och religiösa grupper * Alltfler unga människor Exempel: Kommunens nya – start ungdomsfullmäktige utses varje år vid direkta val på skolorna. Av ledamöterna har cirka 35% varit ”invandrarungdomar”. En tendens som håller i sig även efter 2008 års skolval. * Alltfler svenska medborgare Relationen utländska respektive svenska medborgare har de senaste 20 åren påtagligt förändrats: 1986/87 var 60% utländska medborgare och 40% svenska medborgare 2008/09 var 35% ” ” ” % ” ” Källor: LO/Löne- o välfärdsenheten, och SCB ME 2003

14 Demokratiprojektets syften
* Att öka kunskaperna om svensk demokrati bland invandrare och etniska grupper * Att samla erfarenheter och idéer om möjligheter och hinder för demokratin * Att öka valdeltagandet bland invandrare och etniska grupper


Ladda ner ppt "Fakta och funderingar - invandrarna i Göteborgsdemokratin Augusti 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser