Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eklunden En ekoby i Skeda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eklunden En ekoby i Skeda"— Presentationens avskrift:

1 Eklunden En ekoby i Skeda
Framtidens boende på landet

2 Eklundens by Byn omfattar tre enplansvillor och två enplans parhus. Invånarna i byn hjälps åt med bland annat vedhuggning och odling. Det är där som är "bytanken” Byn omfattar tre enplansvillor och två enplans parhus. Invånarna i byn kommer att behöva hjälpas åt med bland annat vedhuggning och odling. Det är där som "bytanken" kommer in.

3 Ekologiska grundtankar
Nya lösningar för - Uppvärmning - Fekalier (Kiss & Bajs) - Ventilation - Resursanpassat avlopp - Kooperativt delaktigt arbete Alla hus/lägenheter byggdes som hyresrätter Efter 9 år ville de boende köpa loss husen, så idag är alla husen egna fastigheter + att varje fastighet äger en andel i gemensamhetsanläggningen (värmeproduktion, växthus/jordkällare). Det gemensamma drivs som tidigare med "bytanken” som grund.

4 Exteriör Eklundens hus kommer att upplåtas med hyresrätt. Hyran ska ligga under motsvarande nivå som gäller för nya lägenheter i stan. Eklundens hus kommer att upplåtas med hyresrätt. Hyran ska ligga under motsvarande nivå som gäller för nya lägenheter i stan.

5 Gemensam panncentral Bygga en kretsloppsanpassad by med modern teknik för alldeles vanliga människor. Man använder beprövade tekniska lösningar i modernt utförande för en helhetslösning med högsta boendekomfort. Att bo kretsloppsanpassat ska varken vara dyrare eller innebära uppoffringar jämfört med mera traditionellt boende. Bygga en kretsloppsanpassad by med modern teknik för alldeles vanliga människor. Dvs använda beprövade tekniska lösningar i modernt utförande för en helhetslösning med högsta boendekomfort. Att bo kretsloppsanpassat ska varken vara dyrare eller innebära uppoffringar jämfört med mera traditionellt boende.

6 Burspråk i köket Alla husen kommer att ha stora fönsterpartier i form av burspråk åt söder för att släppa in värme och sol. Burspråk finns även på två sidor i anslutning till köken för att ge fin utsikt över eklandskapet. Inomhus finns det loft. Alla husen kommer att ha stora fönsterpartier i form av burspråk åt söder för att släppa in värme och sol. Burspråk finns även på två sidor i anslutning till köken för att ge fin utsikt över eklandskapet. Inomhus finns det loft.

7 Interiör från kök Husen kommer att få golvvärme. Hela uppvärmningen sker med hjälp av en centralt placerad biobränslepanna (ved) med ackumulatortank. Värme och varmvatten förs ut genomen kulvert till de olika husen, som värms upp via slingor i golven. Husen kommer att få golvvärme. Hela uppvärmningen sker med hjälp av en centralt placerad biobränslepanna (ved) med ackumulatortank. Värme och varmvatten förs ut genomen kulvert till de olika husen, som värms upp via slingor i golven.

8 Skafferiet med svalrör
Energi sparas även genom att ha ett effektivt utnyttjande av boytan. I varje kök finns ett välisolerat skafferi med eget luftintag via ett jordrör. Det ger året runt låg och jämn temperatur. Skafferiet ersätter behovet av elektrisk sval och delvis kylskåp. Jordröret används också som tillopp för friskluft till husets ventilationssystem. Det förvärmer luften vintertid och kyler ner den sommartid. Systemet ger hög komfort till låga energikostnader, enligt Leif Thomsen. Energi sparas även genom att ha ett effektivt utnyttjande av boytan. I varje kök finns ett välisolerat skafferi med eget luftintag via ett jordrör. Det ger året runt låg och jämn temperatur. Skafferiet ersätter behovet av elektrisk sval och delvis kylskåp. Jordröret används också som tillopp för friskluft till husets ventilationssystem. Det förvärmer luften vintertid och kyler ner den sommartid. Systemet ger hög komfort till låga energikostnader, enligt Leif Thomsen.

9 Utan centralt reningsverk
Inte en helt vanlig toa……

10 Urinseparering Det sanitära avfallet, kiss och bajs, tas omhand var för sig i separerande toaletter. Urinen leds till två urintankar för senare spridning på närliggande jordbruksmark. Tankarna är byggda för att kunna färdiglagra urinen i upp till ett halvår. Det sanitära avfallet, kiss och bajs, tas omhand var för sig i separerande toaletter. Urinen leds till två urintankar för senare spridning på närliggande jordbruksmark. Tankarna är byggda för att kunna färdiglagra urinen i upp till ett halvår.

11 Bajs i påse De komposterbara fekalierna, bajset, samlas i ett kärl för vidare torkning. (Det blir cirka 15 kg per kvartal.) Efter torkningen blir det förbränning i pannan alternativt lokal kompostering för senare bruk som jordförbättring. Vedaskan används för gödsling av grödor. De komposterbara fekalierna, bajset, samlas i ett kärl för vidare torkning. (Det blir cirka 15 kg per kvartal.) Efter torkningen blir det förbränning i pannan alternativt lokal kompostering för senare bruk som jordförbättring. Vedaskan används för gödsling av grödor.

12 Infiltrationsbädd Avloppsvatten från bad, disk och tvätt (BDT-vatten) går via en slamavskiljare till ett sandfilter med en så kallad biohud som neutraliserar farliga bakterier. Det renade vattnet kan användas i det egna åretruntväxthuset. Avloppsvatten från bad, disk och tvätt (BDT-vatten) går via en slamavskiljare till ett sandfilter med en så kallad biohud som neutraliserar farliga bakterier. Det renade vattnet kan användas i det egna åretruntväxthuset.

13 Solfångare 60 m2 Under tiden april-oktober kommer uppvärmning via direktverkande solvärme. Via kulvert i marken får man behaglig golvvärme. Mellan april och oktober klarar solfångaren på cirka 50 kvm huvuddelen av uppvärmningen.

14 Extravärme Vill man ha det extra mysigt en fredagskväll, finns en gjutjärnsspis där man kan se lågorna genom glaset.

15 Polsk Vedpanna, med minimala utstläpp, lätt att sota
I pannrummet ska finnas en modern vedpanna. Vedbehovet för hela byn är beräknat till omkring 70 kbm om året eller 10 kbm per hushåll. "Bytanken" är då att alla ska hjälpa till med att kapa och klyva ved. Med enmetersved minimeras arbetet med bränslet. I pannrummet ska finnas en modern vedpanna. Vedbehovet för hela byn är beräknat till omkring 70 kbm om året eller 10 kbm per hushåll. "Bytanken" är då att alla ska hjälpa till med att kapa och klyva ved.

16 Meterved i häckar Här finns "bytanken" igen. Om någon inte gillar att hugga ved kan den personen ta över odlingen från en annan eller tvärtom. Det är byborna som bestämmer detta själva, berättar Leif Thomsen. -- Här finns "bytanken" igen. Om någon inte gillar att hugga ved kan den personen ta över odlingen från en annan eller tvärtom. Det är byborna som bestämmer detta själva, berättar Leif Thomsen.

17 Köksavdelning Våra loft kan användas både som sovplats eller förråd. Loften gör att det blir högt i tak i köken och vardagsrummen. På så sätt får Eklundens hyresgäster en känsla av luft och rymd, enligt Leif Thomsen. -- Våra loft kan användas både som sovplats eller förråd. Loften gör att det blir högt i tak i köken och vardagsrummen. På så sätt får Eklundens hyresgäster en känsla av luft och rymd, enligt Leif Thomsen.

18 Mannen bakom Eklunden Byggherre för Eklunden är Leif Thomsen. Han var i början av 90-talet verksam inom Lita och Näckrobuss och var även ett tag VD för Kolmårdens djurpark. Sedan januari 1995 har Leif Thomsen varit egen företagare och konsult, främst i företagsekonomiska frågor. Nästa projekt är att till våren marknadsföra ett nytt flyttbart minihus, med ekologiska lösningar och mycket energisnålt. Helt enkelt grönt "compact living". Byggherren för Eklunden är Leif Thomsen. Han var i början av 90-talet verksam inom Lita och Näckrobuss och var även ett tag VD för Kolmårdens djurpark. Sedan januari 1995 har Leif Thomsen varit egen företagare och konsult, främst i företagsekonomiska frågor.


Ladda ner ppt "Eklunden En ekoby i Skeda"

Liknande presentationer


Google-annonser