Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt
Malin Ackermann Projektledare

2 Lycksele kommun i Västerbotten
Folkmängd 12 366   jmf

3 Samordna kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken
Försörjning Utbildning/Gymn Tillväxt ResursCentrum Second Chance School AC- Lyftet

4 Målgrupper, Projektidé & Mål
Att ta fram effektivare metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, anpassad sysselsättning och utslussning parallellt i tre enheter Rehabilitering Sysselsättning Utslussning Alla målgrupper i Programområde Genom samorganisering av redan befintliga aktörer väsentligt öka arbetskraftsutbudet och minska samhällets kostnader för utanförskap, arbetslöshet och ohälsa

5 Organisationskiss ResursCentrum
Egen försörjning

6 Utökade insatser utifrån uppföljning av resultat och behoven hos deltagare. Målgruppen stod längre bort från arbetsmarknaden än vi förutsåg i förstudien 2010 saknade 80 % av deltagarna under 25 år gymnasiekompetens ! Svårt att få ut deltagare på praktik ! Vad gör vi åt det? Stor andel riskerar fastna i försörjningsstödsberoende som antingen har ohälsa eller är anställningsbara ! För att nå rätt insatser krävs rätt ersättningsform!

7 Second Chance School & AC Lyftet PO 2 PO 1 Mål & syfte
Att ta fram nya modeller och metoder för anpassade studier, exempelvis att kombinera teoretiska studier med praktik. Andra exempel är utvecklande insatser i form av arbetsplatsförlagd utbildning och validering av kompetenser. Utbilda företag och arbetsgivare i tre moduler: Fler möjligheter att tillvara och utveckla kompetenser i företaget/organisationen? Tillgänglighet o Jämställdhet som medel för regional tillväxt Ledarskap & hälsosamma arbetsplatser för att motverka sjukskrivning o öka attraktiviteten som arbetsgivare

8 Ett exempel Man 24 år Misslyckad skolgång direkt till Offentligt skyddat arbete Arbetslös - Försörjningsstöd - Psykiatrin RC – utredning Aktivitetsersättning FK Förlängd studiegång upp till 29 år – studier i Second Chance School Arbetsplatsförlagd utbildning inom vård o omsorg – SCS & AC Lyftet Mannen går med rak rygg, konsumerar mindre medicin, älskar skolan o har en ljus tro på framtiden.

9 AC- Lyftet Jämställdhet & Tillgänglighet för tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad För anställda i privat och offentlig sektor, 8 Inlandskommuner

10 Upplägg på utbildningsinsatsen:
Utbildningar utifrån företagens behov i 3 moduler med direkt koppling till PO1:s programmål Hur tar man tillvara och utvecklar kompetenser i företaget/organisationen? Tillgänglighet & Företagande Ledarskap & Arbetsmiljö för hälsosamma arbetsplatser

11 Handikappsekreterare med koppling till de lokala handikappförbunden
Bredd i styr och referensgrupp kopplat till näringsliv och med sakkunniga. Hänsyn har även tagits till branscher med störst behov Referensgrupp: Industri Handel & Turism Vård & Omsorg Handikappsekreterare med koppling till de lokala handikappförbunden Second Chance School & Resurscentrum

12 Exempel på utbildningar
Arbetsplatslärande med Per-Erik Ellström Kompetenskartläggningsverktyget Valiwebb Alla gemensamma utbildningar i 8 kommuner hade inslag av diskussioner kring fortsatt samarbete kring kompetensförsörjning Ledarskaps utbildning i flera steg Medarbetarskap Samtalsmetodik - Motiverande samtal Grupprocesser & mellanmänskliga relationer Konflikthantering Stresshantering Ergonomi Bildskärmsarbete Praktikplatser - Handledarutbildning Marknadsföring & Storytelling med tillgänglighetspersektiv Att leva med Asperger Att leva med psykisk ohälsa Hållbart med arbetarskap Tillgänglighet i arbetslivet

13 Integrerat jämställdhets och tillgänglighets perspektiv
Ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Krav i upphandling Inbjudan med fokus på tillgänglighet Integrerat i alla utbildningsinsatser Fokus på arbetsledning och arbetsmiljöfrågor Löpande utvärderingar

14 AC Lyftet i siffror (AC = Västerbottens länsbokstäver)
833 deltagare kr till utbildning 24 % privat sektor 76 % offentlig sektor

15 Några av samhällsaktörernas incitament för en
Jämställd och tillgänglig arbetsmarknad Arbetskrafts- och Kompetensbrist En åldrande befolkning - Förändrat kundunderlag Ökad globalisering vilket lockar de unga och påverkar företag och organisationer

16 Tillgänglighet en tillväxtfråga
Trösklarna till arbetsmarknaden är för höga vilket missgynnar både arbetstagare o arbetsgivare Ett tillgängligt arbetsliv ökar köpkraften och arbetskraftsunderlaget En öppen arbetsplats med ökad mångfald ökar kundunderlaget och ger friskare medarbetare

17 Påverkan på individnivå
Anpassning av metoder för kvinnor o män som inte behärskar svenska språket Anpassning av instruktioner t ex bilder eller lättläst Stöttat individer till att nå Arbetsförmedlingens resurser Utvärdering har visat på att målgrupperna uppskattar mångfalden dvs att alla är välkomna till ResursCentrum Vi gör ingen skillnad

18 Projektnivå och Strukturnivå
Utbildning i projektorganisationen Tillgänglighet o Jämställdhet är en röd tråd i organisationen vilket också sprider sig till samverkande aktörer Krav i upphandling på regional nivå Upplyst företag, organisationer och myndigheter om att tillgänglighet o mångfald är en viktig samhällsfråga och ett sätt att utveckla företaget/organisationen Spridit resultat och lärdomar till alla nivåer

19 Framgångsfaktorer Processtöd i Tillgänglighet o Jämställdhet
Jobba med insatser ur både PO 1 & PO 2 Gärna flera projekt/insatser under samma organisation för att bredda intresset och öka chanserna att nå både individuell o strukturell förändring Utgå från målgruppernas behov men med ett helikopterperspektiv ! Ta in personer med genuint intresse och engagemang i projektorganisationen


Ladda ner ppt "Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser