Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtpotential bland aktivitetsföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under mars –juni 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtpotential bland aktivitetsföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under mars –juni 2011."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtpotential bland aktivitetsföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under mars –juni 2011

2 22/06/2014www.vastsverige.com2 BAKGRUND Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet ”Destinationsutveckling Bohuslän”. Telefon samt personliga intervjuer med 36 aktivitetsföretag i Bohuslän*. Källa för val av företag: Av 153 företag i Basetool valdes 95 för vidare bearbetning. Av dessa 95 blev 36 aktivitetsföretag intervjuade. Observera att shoppingen ingår inte i analysen. *Observera att antal företag i varje diagram kan variera. Detta på grund av att alla företag inte har besvarat samtliga frågor.

3 22/06/2014www.vastsverige.com3 DELTAGANDE FÖRETAG PER KOMMUN

4 FÖRETAGSFAKTA Antal anställda Nästan hälften av företagen (47,2%) anger att de har inga anställda alls utan företaget består endast av ägare. Det finns inga aktivitetsföretag som har fler än 14 anställda. En fjärde del av företagen har mellan 1-4 anställda. En positiv tendens är att antalet företag med endast ägare minskar och antalet företag som anställer ökar. 22/06/2014www.vastsverige.com4

5 FÖRETAGSFAKTA Omsättning På frågan om vad man hade för omsättning 2009/2010 var det 27 företag av 36 som svarade. Både omsättningen och genomförda/planerade investeringar varierar kraftigt beroende på företagens storlek. Omsättningen varierar mellan 200 000 och 9 miljoner kronor år 2010. Investeringar På frågan om genomförda och planerade investeringar valde 31 företag att svara. 10 av 31 företag som gjorde investeringar mellan 2008-2010 valde att inte investera något under 2011-2013. Även skillnader i investeringar är ganska stora. Investeringsnivåerna varierar mellan 20 000 och 3 miljoner kronor. Investeringarna avsåg framför allt inköp av tillbehör och utrustning till båtar, inköp av båtar/kajaker, inköp av annan utrustning och maskiner, i en viss utsträckning även marknadsföring. 22/06/2014www.vastsverige.com5

6 FÖRETAGSFAKTA Verksamhet året runt? Av 36 företag säger 26 (72%) att företaget är deras huvudsyssla under året. Fler än 31 företag är verksamma under maj – oktober. Nästan hälften har öppet även i januari, februari och december. Det är mycket positiva resultat och ger möjligheter för produktutveckling tillsammans med boendeföretag i Bohuslän. 22/06/2014www.vastsverige.com6

7 22/06/2014www.vastsverige.com7 Befintliga och potentiella målgrupper Samtliga företag i undersökningen säger att de jobbar både mot privata resenärer (individuella turister) och mot affärsresenärer (konferenser, möten, incentive samt kick- off). Andra målgrupper som nämns är privata grupper, utbildning, researrangörer, skolor, bröllopsresor, och pensionärsgrupper. Av 32 företag anger 21 (66%) att deras kunder är främst privatresenärer (70% eller fler). 2 företag har jämn fördelning mellan privat- och affärsresenärer. Endast 1 företag av 32 anger att deras kundkrets består till 90% av affärsresenärer. MÅLGRUPPER

8 22/06/2014www.vastsverige.com8 Marknader Företagen satsar främst på närmarknader dvs. Sverige, Norge och Danmark. Några få företag får kunder även från Holland, Ryssland och Polen. MÅLGRUPPER

9 22/06/2014www.vastsverige.com9 FÖRSÄLJNING OCH AFFÄRSUTVECKLING Hälften av de 32 företagen är bokningsbara online, 11 via egen hemsida, 8 via www.vastsverige.com (Citybreak).www.vastsverige.com När det gäller försäljningskanaler svarar 29 av 32 att de använder Internet. 24 företag säljer sina produkter via olika återförsäljare (t.ex. boendeanläggningar, researrangörer) och nästan lika många via de lokala turistorganisationerna. Samtliga använder sig av en mix av olika kanaler. På frågan om vad skulle kunna öka försäljning och tillväxt svarade företagen enligt följande. Det man är mest i behov av är nya samarbetspartners och mer kunskap om olika marknader. Mer kunskap om paketering, produktutveckling och prissättning hamnar på tredje plats. I de flesta fallen är det en kombination av dessa tre svar.

10 22/06/2014www.vastsverige.com10 TILLGÄNGLIGHETSDATABASEN Tillgänglighetsdatabasen är inte känd bland de aktivitetsföretagen i Bohuslän som intervjuades. Av 32 företag är bara 4 TD – inventerade. Den främsta anledningen är att man inte känner till databasen (53% av svaren). Även tidsbrist anges som orsak. KVALITET

11 22/06/2014www.vastsverige.com11 BRANSCHORGANISATION 20 av 32 företag anger att de är anslutna till någon branschorganisation. De organisationer som nämns oftast är Svenska Ekoturismföreningen med kvalitetsmärkningen ”Naturens Bästa”. Förklaringen till varför man inte är medlem i någon branschorganisation är t.ex. inga behov, ingen efterfrågan från kunderna samt tidsbrist. KVALITET

12 22/06/2014www.vastsverige.com12 MILJÖARBETE Av 32 företag har 8 ett miljöcertifikat. Det vanligaste är Naturens Bästa. Det man gör på egen hand är t.ex. sopsortering, inköp av KRAV-märkta produkter. KVALITET

13 22/06/2014www.vastsverige.com13 KVALITETSSÄKRING Det är färre företag som har kvalitetscertifikat än miljöcertifikat. Naturens Bästa är den mest förekommande certifieringen. Ingen efterfrågan från marknaden samt tids- och resursbrist är de vanligaste orsakerna till varför företagen inte är kvalitetssäkrade. KVALITET

14 22/06/2014www.vastsverige.com14 KONKURRENTBILD Vem är företagens i Bohuslän främsta konkurrenter? Drygt hälften av 27 svarande företag säger att de konkurrerar med företag som driver liknande verksamhet. När det gäller konkurrerande destinationer uppfattar de flesta företag som svarade på denna fråga, att de konkurrerar med någon destination/ort inom Bohuslän. De konkurrenter man nämner är bl.a. Göteborg, Marstrand, Smögen, Lysekil, Tjörn, Uddevalla) men även Stockholm, Gotland och utlandet.

15 FRAMTIDSTRO 26 av de intervjuade företag berättade för oss hur de skulle vilja utveckla sina verksamheter. Några exempel på utvecklingsområdena är ökad omsättning och bättre kostnadseffektivitet, samverkan och paketering samt bättre marknadsföring. Några företag vill gärna satsa mer på kulturen, duktiga ”ekoguider” och självklart säsongförlängning. På frågan om vem/vilka kommer att påverka affärsmöjligheterna gavs en blandning av svar. Det som dyker upp ganska ofta är kommunen och det offentliga. Några säger att det är de själva som kommer att påverka sina affärsmöjligheten, utvecklingen och konjukturen på marknaden i övrigt samt bankerna. 22/06/2014www.vastsverige.com15

16 FRAMTIDSTRO I frågan om vad blir mest avgörande för verksamheten fick man ranka svaren från 1 till 8. 32 företag svarade, men man valde inte alla siffror från skala 1-8. Diagrammet nedan visar snittvärde för varje faktor. Det som bedöms som mest avgörande för företagen är nya paket/samarbetspartners, förlängning av säsong samt marknadsföring. På fjärde plats finns bra kvalificerad personal. 22/06/2014www.vastsverige.com16

17 SLUTSATSER Följande kommer att vara avgörande: -Utvecklingen av reseanledningar -Samverkan mellan olika aktörer -Gemensam marknadsföring av Bohuslän. 22/06/2014www.vastsverige.com17


Ladda ner ppt "Tillväxtpotential bland aktivitetsföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under mars –juni 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser