Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på! En introduktion i bedömning av truppgymnastik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på! En introduktion i bedömning av truppgymnastik."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på! En introduktion i bedömning av truppgymnastik

2 INNEHÅLL Gymnastikförbundet Truppgymnastikens historik Tävlingsform
Tävlingssystem Tävlingsgrenar Tävlingspärm trupp Tekniskt reglemente Tävlingsbestämmelser Arrangörsreglemente Redskapsreglemente Bedömningsreglemente TeamGym Hur bedöms trampett Hur bedöms tumbling Hur bedöms fristående

3 Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med: ca föreningar 8 regioner ca medlemmar ca licensierade tävlingsgymnaster var av ca är truppgymnaster Förbundsstyrelsen utgör det beslutande organet i organisationen På Idrottens Hus i Stockholm finns Gymnastikförbundets centrala kansli

4 TTK =Trupp Tekniska Kommittén
TTK består av en ordförande och ett antal ledarmöten Stöd av Truppansvarig på centrala kansliet Referensgrupper Projektgrupper

5 Truppgymnastikens historik
De första officiella SM-tävlingarna i trupp genomfördes 1980. Sedan dess har truppgymnastiken utvecklats i snabb takt och idag finns det ca licensierade trupptävlingsgymnaster. De första officiella NM tävlingarna genomfördes 1986 i Köpenhamn. Tio år senare arrangerades de första officiella EM-tävlingarna i Jyväskylä, Finland. Sverige tog guld i såväl dam- som herrklassen.

6 Tävlingsformer I truppgymnastik tävlar man i tre olika klasser: manlig, kvinnlig och mixed. Varje trupp består av 6-12 eller 8-20 gymnaster. På riksplanet arrangeras tävlingar i åldrar från 10 år och upp till seniorer (16+). En mängd olika trupptävlingar genomförs även av Gymnastikförbundets regioner.

7 Tävlingssystem För att föreningarna ska kunna hitta tävlingar som passar truppens gymnastiska nivå och träningsmängd, finns det idag tre stegar att välja mellan: UT-stegen riktar sig främst till breddgymnaster som tävlar på gymnastikens grundövningar. RM-stegen riktar sig till gymnaster som har kommit lite längre. SM-stegen, här tävlar de främsta lagen i sina respektive åldersklasser.

8 Tävlingsgrenar Fristående Tumbling Trampett
Ett program till musik på en golvyta av 14x20 m. Ett fristående kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar. Tumbling Här genomförs tre voltserier på ett sviktande golv. Golvet är 15 meter långt och 2 meter brett. Trampett I denna gren genomförs volter med trampett. Trupperna ska visa upp tre olika varv.

9 Tävlingsgrenar Plint Matta 6-7 trädelar Används istället för hoppbord
Används främst på regionala tävlingar Här utövas gymnastikens grundövningar så som ljushopp, kullerbytta, katthopp m.m. Matta Några centimeter tjock avlång matta Används istället för tumbling Här utövas gymnastikens grundövningar såsom kullerbyttor, handstående, hjulningar m.m.

10 Tävlingspärm trupp innehåll:
Tekniskt reglemente Berör samtliga 7 tävlingsdiscipliner och innehåller bla: Klädbestämmelser för domare Regler för protester Reklamregler Tävlingsbestämmelser Innehåller allmänna bestämmelser och övningskrav för respektive tävling Arrangörsreglemente Nyckeldokument för arrangörer Redskapsreglemente Beskriver allt som berör redskapen ex. måttangivelser. Bedömningsreglemente Beskriver allt som berör bedömningen av tävlingarna.

11 BEDÖMINGSREGLEMENTE TeamGym

12 GYLLENE REGLER Övningsvalet och kompositionen i ett
program får aldrig försvåras på bekostnad av det stilmässiga och tekniska utförandet. Programmet skall alltid vara anpassat till gymnasternas kunnande och mognadsgrad.

13 Syfte och mål med Bedömningsreglementet
Att garantera en så objektiv och enhetlig bedömning som möjligt Att öka domarnas kunskaper Att vara till hjälp för gymnaster och ledare

14 Domarnas arbetsgång Alla domare skall utvärdera truppernas program med stor sakkunskap Alla domare avger sina siffror oberoende av varandra Domaren lämnar in ett poängblad, för kontroll och beräkning av slutpoängen

15 Domarnas arbetsgång Till varje tävling krävs 4-8 domare per gren
A-panelen (Svårighet) Kontrollräknar svårighetsvärde i aktuell gren. B-panelen (Utförande) Under tävlingen observeras felen, värderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta. Avdragen görs från 10,00 poäng. C-panelen (Komposition) Under tävlingen görs avdrag för programmets sammansättning.

16 Poängfördelning Panel Fristående Tumbling & Trampett
Svårighet (A-panel) Obegränsad Obegränsad (Fast värde på en del tävlingar) Utförande (B-panel) 10, ,00 Komposition (C-panel) 4,00 2,00

17 A+B+C = slutpoängen i respektive gren
Uträkning av slutpoäng A-panel = Svårighet Medelvärdet av de två siffrorna utgör A-poängen B-panelen = Utförande Den högsta och lägsta siffran (av fyra domare) räknas ej in i slutpoängen Medelvärdet av de två ”mellersta” siffrorna utgör B-poängen C-panel = Komposition Medelvärdet av de två siffrorna utgör C-poängen A+B+C = slutpoängen i respektive gren

18 Hur bedöms TRAMPETT?

19 Svårighet och Komposition (AC-panel)
A-poängen är svårighetsvärdet som beräknas utifrån vad varje gymnast utför på respektive varv C-poängen innefattar: Tidtagning Musik Vad som sker mellan varven Varvkrav: Alla-lika varv Stegring Variation Repetition av övning Hoppredskap Skruv Dubbel

20 UTFÖRANDE (B-panel) Voltfasen bedöms på varje gymnast enligt:
Optimal höjd och längd Kroppsposition Skruvteknik Definierade skruvar Landningsfasen fas bedöms på varje gymnast enligt: Avvikelse från mittlinje Landningsposition Kontrollerad landning eller fall Övriga avdrag som kan ges är bla: Tränarens agerande Ström

21 Hur bedöms TUMBLING?

22 Svårighet och Komposition (AC-panel)
A-poängen är svårighetsvärdet som beräknas utifrån vad varje gymnast utför på respektive varv C-poängen innefattar: Tidtagning Musik Vad som sker mellan varven Varvkrav: Alla-lika varv Stegring Variation Repetition av serie Framåt – Bakåt Skruv

23 UTFÖRANDE (B-panel) Voltfasen bedöms på varje enskild gymnast enligt:
Optimal höjd och längd Kroppsposition Skruvteknik Definierade skruvar Förlust av rörelsemängd/kraft Landningsfasen bedöms på varje enskild gymnast enligt: Avvikelse från mittlinje Landningsposition Kontrollerad landning eller fall Övriga avdrag som kan ges är bla: Tränarens agerande Ström

24 Hur bedöms FRISTÅENDE?

25 Svårigheter (A-panel)
2 olika Piruetter 2 olika Hopp 2 olika Balans/Kraftmoment 2 Obligatoriska moment (våg, sving eller par) 2 olika Akrobatiska moment 1 Kombination

26 UTFÖRANDE (B-panel) Precision i formationer Samtidighet
Utanför tävlingsytan God teknik i svårighetsmomenten Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet Dynamiskt utförande Amplitud och utsträckning/omfång Balans och kontrollerat utförande Artistiskt presentation

27 KOMPOSITION (C-panel)
Tid Musik Övningsval Begränsning av akrobatiska moment Formationer Förflyttningar Smidighet i förbindelser Användande av fristående ytan, nivåer, riktningar, fronter Onödiga upprepningar av övningar/rörelser Effektivt trupparbete Överensstämmelse musik - rörelse Tempoväxlingar

28 Utbildningsutbud för Truppdomare
TruppIntro – för dig som vill veta mer och vad domarna tittar på! Föreningsdomarkurs, steg 1 Regiondomarkurs, steg 2 Förbundsdomarkurs, steg 3 Internationell domarkurs som arrangeras av det Europeiska Gymnastikförbundet

29 TruppIntro - En introduktion i bedömning av truppgymnastik
TÄVLINGSSYSTEM TRÄNARUTBILDNING DOMARUTBILDNING TruppIntro - En introduktion i bedömning av truppgymnastik UT-Stegen och Region-tävlingar RM-Stegen SM-Stegen EM/JEM NM/JNM Förenings- tävlingar Steg 1-2 2-4 3-4 1 Regiondomare Steg 2 Förbundsdomare Steg 3 Internationell domare Föreningsdomare Steg 1

30 Detta var lite om truppgymnastik detaljerad information kring bedömning av Truppgymnastik finns på:

31 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på! En introduktion i bedömning av truppgymnastik."

Liknande presentationer


Google-annonser