Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADHD problem och åtgärder Vinjett:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADHD problem och åtgärder Vinjett:"— Presentationens avskrift:

1 ADHD problem och åtgärder Vinjett:
föreläsare: Vetenskapsansvarig Fil. Dr. Professor Bo von Schéele kontakt: hemsida: Vinjett: Presentation av föreläsare och föreläsning.

2 Ökad hälsa och funktioner
Behov och problem ADHD Utbildning Egenaktiviteter Ökad hälsa och funktioner Nedan (till höger) visas hur en ADHD elev påverkar sin biologiska stress effektivt Hjärtfrekvensvariabilitet i rött Behov och problem: Längst ner på bilden ses hur autonoma nervsystemet (ANS) fungerar under olika betingelser. De illustrerar hur ett barn själv kan lära sig att påverka ANS-stress (bild två) genom egen träning. Förklara ANS. Det råder en samstämmig uppfattning att ANS funktionalitet är avgörande för relationen hälsa och ohälsa/sjukdom. På bilden syns data hos samma barn i två helt skilda ”lägen”, de röda vågorna är högre och längre i högra bilden vilket är mycket positivt. De gröna vågorna likaså. De relaterar till en positiv förändring i andningsbeteendet som i sin tur påverkar ANS. Genom att andningsträna och biofeedback (även för utvärdering) så kan man (operant) betinga lugn och fokusering till det blir ett vanebeteende. Födan utgör här en avgörande plattform liksom rörelser/motion för att en stabil utveckling skall ske. Socker och liknande är här ytterst destruktivt men samtidigt kan det behövs starkt stöd för att klara av, även för barn, att sluta med det. Socker betraktar vi som ett gift. För mera information om föda, andning, rörelser och tanke- och sociala strategier se …. IBED betyder Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation. Viktigt är att dokumentera förändringar för att kunna förädnra utvecklingen om den inte går i positiv (predicerad) riktning Vårt grundkonceptet * Vad beror biologisk stress på? Företrädesvis livsstilsrelaterade beteenden (faktorer) som varierar inom och mellan individer där föda, motion, andningsbeteendet, psykologiska och sociala processer/vanor utgör de vanligast orsakerna till en destruktiv utveckling. * Vi har observerat hög grad av negativ biologisk stress hos överaktiva barn (t.ex. ADHD). * Förekost av hög grad av biologisk stress får ofta konsekvenser för kognitiva funktioner som bl.a. koncentrationsproblem och hyperaktivitet är uttryck för.

3 Metod stressografi analys utbildning träning evalvering SAUTÉ metoden T.ex. högaktiva barn genomgår Stressprofilanalys där autonoma nervsystemets funktion analyseras dynamiskt. Dessutom testas kapaciteten att slappna av passivt och aktivt. Struktur och innehåll i utbildning och träning skräddarsys utifrån prototyp och därmed individanpassas den. Egenaktiviteter motiveras av handledare och fortlöpande sker IBED – Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation. Hur kan jag förändra min livsstil?: Du kan förändra din livsstil genom att andas rätt, äta rätt, motionera och må psykiskt bra. Det går till genom att följa SAUTÉ – metoden. En metod för att vägleda dig till bättre hälsa. SAUTE-metoden bygger på världsledande forskning inom psykofysiologisk förankrad stress- och livsstilsmedicin och fallbaserat resonerande. Idag blir det mer och mer vedertaget att man genom att synliggöra kroppens hälsotillstånd och egeninsatser kan förbättra kroppens hälsotillstånd och förebygga och behandla allvarliga hälsoproblem och sjukdomar. Stressografi: Ger din psykofysiologiska profil. Det är psykofysiologiska mätningar efter olika protokoll. Finns även för privat bruk (cStressFT). Analys: Data analyseras och en rapport skapas (individanpassade förklaringar). Detta sker med dataprogrammet eftersom det är mycket komplext. Utbildning: Webbutbildning som ger dig grunderna utifrån säkras möjlig kunskapsläge. Träning: Egna insatser och motiverande feedback som kan ske genom egenaktiviteter eller olika former av handledning. Evalvering: Uppföljning av dina insatser som sker med olika protokoll som bygger på Individuell Biologisk Evidens Dokumentation. * Vi vill istället för läkemedel som huvudbehandling utbilda patienter till kompetenta medarbetare som genomför beteendemedicinsk behandling. SAUTE bygger alltså på människans väldokumenterade kunskapsimplementering. * Detta är också bättre därför att det är kostnadseffektiv för alla parter och det bygger på individuellt kompetent (via utbildning) engagemang och personliga insatser! * Vetenskapligt väl förankrad psykofysiologisk Individuellt Biologisk Evidens vägleder förändringsarbetet!

4 MAT/MAT Fyra grundpelare för livsstilsmedicinen M som i motion/rörelser A som i andningsträning T som i tankar och bilder MAT som i föda MAT/MAT: Stressmedicinska metoder bygger på MAT/MAT konceptet: M – står för motion/rörelser/aktiviteter – tror alla numera vet att vi är “skapta” för att röra på oss och att inte gör detta är destruktivt på många sätt – dagliga fysiska aktiviteter som rubriceras som motion eller ej är viktiga för vår hälsoutveckling. Detta är speciellt viktig för att som lider av stressrelaterade sjukdomar/problem. Men aktiviteterna bör anpassas till individuella förutsättningar. A – står för andningsträning – korrekt andningsbeteendet är avgörande för många processer/funktioner i hjärnan och kroppen, bl.a. autonoma nervsystemet och även syretillförseln till cellerna. Klinisk andningsträning bör genomföras under kontrollerade förhållanden vilket innebär mätningar av respiratorisk sinus arytmi och utandningskoldioxid, m.fl. parametrar (se stressmätsystem fliken). Vid kapacitetsmätningar kan fingertemperatur vara adekvat mätverktyg. T – står för tankar, verbala och icke-verbala. Det finns många olika metoder som man kan lära sig, allt från mycket lätta, t.ex. meditation till mer komplexa (vi tillhandahåller utbildningar inom detta liksom övriga områden inom MAT/MAT konceptet) MAT- står för föda. Individuellt korrekt föda utgör en plattform för livet (liksom biologisk korrekt andningsbeteende). Även om forskning kring ADHD och föda genomförts först under senaste åren så klarnar nu snabbt bilden av hur destruktivt mycket av den föda som vi alla äter. I korthet här (mer på annat håll och i utbildningar) så är socker och snabba kolhydrater ytterst destruktivt, felaktigt fett, liksom snabbmat generellt (sker dock en förändring på sista tiden där man försöker finna vettigare snabbmat) och även hur maten tillagas är för många avgörande för utveckling av, inte bara det vi idag uppfattar som stressrelaterade sjukdomar/problem utan också autoimmuna sjukdomar, troligen även de flesta cancerformer. Ett komplext samband mellan destruktiv föda och biopsykosocial stress utgör ett av de sannolikt viktigaste skälen till att ADHD-beteende utvecklas – alltså livsstilsrelaterade problem där många faktorer påverkar. Genetiska faktorer har framhållits som skäl för ADHD men det kan endast tas numera på allvar om man ser detta som möjliga dispositioner till utveckling av ADHD. Kunskapsutvecklingen inom biologisk systemkunskap visar att oftast är det just livsstilsrelaterade faktorer som är avgörande, d.v.s. vad vi äter, gör, hur vi andas, psykosocialt utvecklas, strukturerar vår tillvaro, .. .  är avgörande. Dagens kulturella “normal” beteenden kanske också bör “synas i sömmarna” i ljuset av människans utveckling under årmiljonerna (mer om detta nedan) Sammanfattning: Genom att lära sig och vidareutveckla individuell/familjemässigt om konstruktiv föda och hantering av biopsykosocial stress kan vi förebygga och åtgärda negativa ADHD-beteenden. Avgörande är ofta inte att lära sig om korrekt kunskap (även om det förekommer stor förvirring inom vad som är t.ex. korrekt föda och hur man hanterar negativ biopsykosocial stress) utan hur man praktiskt skall förändra successivt förändra så förändringarna blir till VANOR! Det är vad våra utbildningar strävar efter – inte bara åstadkomma en förändring utan att den dokumenterade konstruktiva förändringen blir till ett vanebeteende.

5 Hälsosammare framtid Bättre liv utanför skolan
Fördelar med cStressFT Lugnare klasser Lugnare barn i hemmet Bättre resultat i skolan Skolan sparar pengar Bättre liv utanför skolan Hälsosammare framtid Ett barn som mår bra och kan lära sig på samma villkor som de flesta andra Fördelar med cStress FT biofeedback strategier*: Lugnare klasser och lugnare barn i hemmet Bättre liv utanför skolan Bättre resultat (verksamheten fungerar bättre) Skolan sparar pengar Kontentan = ett barn som mår bra och kan lära sig på samma vilkor som de andra! * cStress FT biofeedback strategier innebär att träningsstrategier utvärderas biologiskt (Sympatiska nervsystemets beteende i ANS där vi kan se om avslappning sker eller ej. När vi presterar skall vi inte ha ”gasen i botten”. Vi kan med cSTress Ft se om man kan aktivt (med olika strategier) och passivt slappna av.

6 Bevis Här kan vi infoga data från dig Lotten om du vill, t.ex. EEG graf före och efter hos någon av dina elever – något typiskt. Kritiskt med denna bild – jobbar på den …. ÅTERKOMMER HÄR! Exempel på lyckade fall? Annan satistik eller data som visar på positivt resultat? Graf som visar minskad stress över tid? (föda, motion, andning, tankar)

7 RITALIN Ofta saknas korrekt utredning Sannolikt beroendeframkallande
Problemen med piller Ofta saknas korrekt utredning Sannolikt beroendeframkallande Påverkar normala system destruktivt Läkemedel ingen lösning på livsstilsrelaterade problem RITALIN Ritalin: Risker och nackdelar med läkemedel, t.ex. Ritalin är många. När kunskapsläget beträffande mekanismer som utvecklar och vidmakthåller ADHD-beteenden liksom hur läkemedelgriper in, speciellt i ungdomar och barn hjärnor som inte är färdig utvecklade så borde extrem försiktighet råda om läkemedels tillfälligt övervägs. Samtidigt så rör ADHD-beteenden inte bara individen själv utan hela omgivningen. Därför behövs ett samlat livsstilsmedicinskt grepp utvecklas. Eftersom läkemedelsdominansen även för livsstilsrelaterade sjukdomar/problem (dit ADHD-beteende absolut bör räknas) så har ingen egentlig livsstilsmedicinsk satsning skett (vetenskapsteoretiskt, metodologiskt och praktiskt) Fler än vi arbetar optimalt för att ändra på detta – ideellt tills vidare eftersom det är svårt med finansieringar till projekt som inte är kommersiellt intressanta. (se för mer info)

8 Paketerbjudande – SAUTÉ för ADHD
Vårt erbjudande Paketerbjudande – SAUTÉ för ADHD Stressografi för att identifiera förekomst av biologisk stress Rapport med förslag till åtgärder Utbildning och kunskapsimplementering via internet Feedback under kunskapsimplementeringen Utvärdering av resultatet efteråt För att uppnå optimalt reslutat föreslår vi att SAUTÉ-paketet används i grupper och att lärare först genomgår en 2 x 4 timmar workshop innan SAUTÉ för elever genomförs. Då kan lärares specialutbildning användas för kommande grupper. Workshop för lärare: :- (exklusive resor och moms) SAUTÉ för elevgrupp: 2.500:- per elev. cStress FT: 1.500:- per mätsystem (är exklusive priserna ovan) Mätning med cStressFT (vi kan se om barn har för hög grad av stress) Enkel förklaring och bild på utrustning Upplägg (alltså paketet) d.v.s. vad ingår, vilka steg? ”Med cStressFT kan ni minska den negativa stressen hos barnen” Paketen/paketet presenteras (testpaket). Måste utformas. Konkret, vad får man. Utbildning, mätning, analys, rekommendationer, uppföljning Vad ingår (hårdvara, mjukvara och utbildning) och vad kostar det? Vanliga frågor? (vid missnöje, om utbildade lärare slutar, ska vi ta upp problematiken med hur man ”väljer” vilka barn som ska testas?) Hur kan man beställa? (kontaktuppgifter)

9 Tack för er uppmärksamhet!
Pröva ni med och SE förändringen! För mer information och beställning av cStress lösning, besök vår hemsida! föreläsare: Vetenskapsansvarig Fil. Dr. Professor Bo von Schéele kontakt: hemsida: Hur får man ett testpaket … hur kan man visa det animerat på hemsidan????? Massih: Jag tror att det är lättast att visa med ett foto på de delar (komponenter) som ingår. Kontakt:


Ladda ner ppt "ADHD problem och åtgärder Vinjett:"

Liknande presentationer


Google-annonser