Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från revisionen i mars – april 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från revisionen i mars – april 2014"— Presentationens avskrift:

1 Från revisionen i mars – april 2014
EIO Q erfarenheter Från revisionen i mars – april 2014 Klicka på högtaleren för att lyssna på kommentarer till bilderna. Byt bild med piltangenterna

2 Hantera EIO Q erfarenheter

3 Positiva iakttagelser
De interna revisorerna håller mycket hög nivå. C2 är mycket mer implementerat i ledningssystemet och hos företagen. Årsplaner har vidareutvecklats och används flitigt. Det uppdaterade Kemikalieregistret är använt på korrekt sätt och har medfört en rejäl utfasning av kemikalier i verksamheten.

4 Sammanfattning från revisionen
Uppföljande revision 7 företag Utökning 3 nya företag 10 revisionsdagar 14 avvikelser Flertalet positiva iakttagelser

5 Avvikelser inom 11 områden
1. Kundtillfredsställelse 2. Kalibrering 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. Kemikaliehantering 6. Nulägesanslys arbetsmiljö 7. Avfallshantering 8. Mål 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

6 Avvikelser inom 11 områden
1. Nöjd kundmätning Följ årsplan! 2. Kalibrering 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. Kemikaliehantering Gör riskbedömning och följ årsplan! 6. Nulägesanalys arbetsmiljö Checklista Arbetsmiljö - allmän del 7. Avfallshantering 8. Mål Arbetssätt för aktiv målstyrning! 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

7 Avvikelser inom 11 områden
1. Kundtillfredsställelse 2. Kalibrering 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. Kemikaliehantering 6. Nulägesanslys arbetsmiljö 7. Avfallshantering 8. Mål 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

8 Uppföljning av lagefterlevnad
Problem Lösning Laglistor ej signerade Alt.1) Signera på papper Alt.2) I datormiljö: Den ansvariga klarrapporterar och bifogar laglistorna i C2. Flera lagar/föreskrifter har ej ansetts vara relevanta trots att de har varit tillämpliga (ex.vis minderåriga i arbetslivet, gäller vid praktik) Kommentera varför ej tillämplig. Bättre kunskap i arbetsmiljöfrågor.

9 Egen skyddsrond Problem Lösning Brister i arbetsmiljöarbetet hos byggföretaget som har det övergripande arbetsmiljöansvaret Egna skyddsronder! ”Lita” inte på byggaren p.g.a. lättja eller okunskap. Ökad medvetenhet <=> ökad samverkan

10 Avfallshantering Problem Lösning Avfallskärl saknar märkning. Felsorterat avfall. Tydlig skyltning! Finns på EIO Q hemsidan q.se/EIOQHandboken/2/Sidor/Avfallshantering.aspx Kontakta er avfallsentreprenör

11 Nödlägesberedskap Problem Lösning Brandfarlig vara under trappa som utgör utrymningsväg. Ökad medvetenhet vid arbetsmiljöanalyser och skyddsronder. Ej tillräckligt med utrymningsskyltar Utrymningsskyltar ska placeras så att de är lätta att se oavsett var i lokalen man befinner sig. Brandslangen ej besiktigad Checklista Arbetsmiljö – allmän del fråga 37.

12 Riskbedömning maskiner
Problem Lösning Det saknas dokumenterade riskbedömningar för icke CE- märkta arbetsmaskiner. Genomför en dokumenterad riskbedömning i förekommande fall. Vidta nödvändiga åtgärder: Skyddsåtgärder Skrotning Skyltning saknas för föreskriven skyddsutrustning. Tydlig skyltning! Skyddsutrustning vid maskinen.

13 Arbetsmiljöpolicy Problem Lösning
Åtagande om att följa lagkrav finns inte med i vägvisaren för arbetsmiljö. Vid egen anpassning av vägvisaren kom ihåg de tre inledande punkterna som gäller inom alla områden: Vi ska arbeta med ständiga förbättringar ... Vi följer lagar och våra kunders krav. Kompetensutveckling ...

14 Många avvikelser gäller arbetsmiljö ”Kvalitet är man bra på ”
Sammanfattning Många avvikelser gäller arbetsmiljö ”Kvalitet är man bra på ” ”Miljön inget större problem – inga tunga miljöfrågor”

15 Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö?

16 Vad är viktigast att ta tag i?
Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö?

17 Vad är viktigast att ta tag i?
Behöver mer och bättre kunskaper inom arbetsmiljö Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö?

18 Arbetsmiljöutbildningar Flyt i arbetet EIO Q dagar
Nyttig information Höstens revisioner Arbetsmiljöutbildningar Flyt i arbetet EIO Q dagar Systemadministratör i C2 Vårens nyheter och tips i C2

19 Höstens revisioner – datum
Uppföljande revision 15 – 26 september Förfrågan till berörda företag om möjliga datum Utökningsrevision för nya företag 3 – 7 november

20 Höstens revisioner – fokusområden
Mål, aktiviteter, uppföljning. Kompetensen av arbetsmiljölagar. Skyddsronder – planering och genomförande. Intyg för användning av mobila lyftanordningar. Delegering inhyrd personal. Anmälan/tillstånd transport av farligt avfall.

21 Arbetsmiljöutbildningar
EUU ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL – 3 dagar ELBAM uppdatering – 1 dag BAS-P och BAS-U – 1 dag Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – 1 dag

22 Arbetsmiljöutbildningar
Arbetsmiljöverkets webbutbildningar

23 Skapa en effektivare och bättre arbetsplats med 5S
Bättre ordning och reda Förbättringsarbete – för både kvalitet och arbetsmiljö Stärker säkerhetskulturen Ökad samverkan

24 Flyt i arbetet Mäta för att förbättra
Post-it för ”Flyt i arbetet” Fäst på varje arbetsorder eller eget block i bilen Enkel sammanställning Visualisera på väggen Fiskben – Varför har vi inte bättre flyt i arbetet? Flyt i arbetet Mäta för att förbättra

25 Systemadministratör i C2
Webbutbildning – tillfällen: 30 april, kl. 09:00 – 11:00 5 juni, kl. 13:00 – 15:00 23 juni, kl. 13:00 – 15:00

26 Systemadministratör i C2
Systemadministratörer kan: Lägga till och ta bort användare. Hantera grupper. Hantera sändlistor. Hantera frasminnen. Definiera vissa förvalslistor.

27 Hösten 2014 8 – 9 oktober Stockholm 14 – 15 oktober Göteborg
EIO Q dagar Hösten 2014 8 – 9 oktober Stockholm 14 – 15 oktober Göteborg

28 Vårens nyheter och tips i C2
Skyddsrond – ny enkät Olycka/tillbud – ny ärendetyp Multiinlämning av redan beslutad aktivitet Lista med leverantörer C2 i mobilen

29 Enkät för skyddsrond

30 Utredning Olycka/Tillbud

31 Multiinlämning av redan beslutad Aktivitet
Ärendetyp: Aktivitet Välj flera namn att trycka Ctrl eller Shift

32 Lista med leverantörer
Ärendetyp: Lev.avvikelse Välj era vanligaste leverantörer direkt i listan.

33 C2 på mobilen


Ladda ner ppt "Från revisionen i mars – april 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser