Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5,"— Presentationens avskrift:

1 Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5,
, FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

2 Vad är Gustav? Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa
Verksamhetssystem , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

3 Organisation Gustavgrupp Datadelegation Gustavansvariga
Arbetsgrupper, utbildare, tekniker, supportfolk, externa konsulter Gustavgrupp Gustavansvariga , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

4 Gustavgrupp, FBF Maria Olsson, IT-chef Jonas Boman, mjukvaruarkitekt
Gustavgrupp, FBF Maria Olsson, IT-chef Jonas Boman, mjukvaruarkitekt Pelle Falk, programmerare Inka Hiltunen, systemutvecklare Olof Nilsson, programmerare Christian Kihlstrand, webbprogrammerare FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

5 Datadelegation Magnus Nordholm, Sensus Öivind Henriksson, ABF
Datadelegation Magnus Nordholm, Sensus Öivind Henriksson, ABF Jan Lundeen, Medborgarskolan Lena Nilsson, Bilda Kenneth Lundmark, Kulturens Lennart Lundin, NBV Ulrika Tellander, SV Vakant, Ibn Rushd Maria Olsson, FBF Karl-Arne Eriksson, FBF FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

6 Finansiering FBF äger rättigheter till Gustav (källkod)
Studieförbunden avsätter en del av statsbidraget för förvaltning och vidareutveckling av Gustav Gustavekonomin är skild från FBF , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

7 Gustavgruppens uppdrag
Förvaltning – underhåll av befintlig funktionalitet Vidareutveckling - nya versioner och ny funktionalitet varje år Framtidsbevakning - konvertering och uppgradering till nya tekniker och miljöer Att ge stöd, support och utbildning , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

8 Utveckling och leveranser
Utveckling och leveranser Utveckling sker i samarbete med Gustavansvariga på studieförbunden Arbetsgrupper tillsätts efter behov för att sammanställa kravspecifikationer Gustavansvariga insamlar önskemålen samt prioriterar bland ärendena DD beslutar om större utvecklingsinsatser Två officiella versioner släpps årligen Ev uppdateringar och rättningar skickas löpande vid behov FBF/Gustavgruppen, Inka Hiltunen , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

9 Teknisk plattform Visual StudioTeam Foundation Server (versions-, ärende- och dokumenthantering, kompilering, kvalitetssäkring mm) MS Windows (operativsystem) MS SQL-server (databashanterare) Crystal Reports (rapporter) List & Label (blanketter) MS .NET, C# (programmering) MS Exchange (mejlsystem) MS Office (för sedvanliga kontorsrutiner) FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

10 Synergieffekter Personnummertillsättning (FBR, Spar)
Postnummeruppdatering (Posten) Gemensamma driftsavtal (Appnet) Gemensamma licensavtal (MS, Adobe) Export av data till olika webblösningar och olika ekonomi- och lönesystem Gemensamma lösningar kring E-brev, E-lista Support och utbildningar , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

11 Hur vill användarna ha sitt datasystem?
Enkelt att lära Lätt att hitta i Rätt funktionalitet för respektive yrkesgrupp Innehålla all viktig information för arbetsprocessen Ge god överblick över informationen Underlätta den verkliga arbetsuppgiften (fältarbete) Stödja samarbete och extern kommunikation Vara snabbt och driftsäkert , FBF, Gustavgruppen, Maria Olsson

12 Gustav NarvaroService WCF service 28
Active Directory Gustav ArkivDB Gustav NarvaroService WCF service 28 Gustav windowsapplikation 1 27 Gustav AdminDB Gustav NarvaroClient webbapplikation 2 15 16 25 3 Gustav ArrViaWebbService WCF service GustavAdmin windowsapplikation 4 17 26 5 GustavDB Gustav ArrViaWebbClient webbapplikation 18 Gustav RegistrationService WCF service 6 19 GustavEkonomiExport windowsapplikation 7 20 8 Gustav SecurityDB 9 21 GustavSpar windowsapplikation 22 Div. fristående Gustav komponenter 10 23 Gustav ExportService WCF service 12 11 ExportGUI windowsapplikation WebbDB 13 29 24 ImportExport windowsapplikation 28 GustavInvoiceService schemalagd windowsapplikation 14 Externa system 30 Lönrapport windowsapplikation


Ladda ner ppt "Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5,"

Liknande presentationer


Google-annonser