Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Servage AB (publ) april 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Servage AB (publ) april 2008"— Presentationens avskrift:

1 Servage AB (publ) april 2008
Ari Liukko,VD

2 Servage i korthet Hostar över 160 000 webbsidor
Global ”market pull” (>170 länder) Servage erbjuder unika tjänstepaket - mjukvara som tjänst Minskar kostnaderna med 30-50% samtidigt som funktionalitet, tillgänglighet och flexibilitet ökar Utbud Servage One Solution “Allt-ingår-plattform” IT-hotell Outsourcing (TSEK) Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal neg neg 16% Market cap (msek) 60 Antal anställda 33 Största ägare Ari Liukko ca 15% Per Bergström ca 13% Sten K Johnson ca 13%

3

4 Produkter / Tjänster Servages tjänsteområden inkluderar:
One Solution - Webbhotell IT hotel (SaaS, ASP) Helhetsåtganden eller så kallad Outsourcing

5 One Solution One Solution är en virtuell, komplett IT-struktur med ytterst hög prestanda. Användaren erbjuds en paket lösning, en hel affärsplattform med en samling kraftfulla komponenter. One Solution innehåller mängder av funktioner och användarens nyttjande avgörs av det egna behovet. Funktionalitet Administreras via webben 510 gigabyte lagringsutrymme Webbdrive – Lagringsdisk på Internet 5010 gigabyte trafik per månad Obegränsat antal e-postkonton Obegränsat antal FTP-konton Webbshop Pushmail (IMAP i mobilen) mm

6 IT-hotell Premium Webbhosting Kontorsprogram Fjärrskrivbord
Hosted Microsoft SharePoint Hosted Microsoft Exchange Pushmail (Outlook i mobilen) Telefonist/Växel Fax Disk på nätet Dedikerad server Co-location

7 Outsourcing Servage Outsourcing erbjuder IT som tjänst, vilket inkluderar många olika alternativ eftersom tjänsten anpassas efter respektive kund. En förhållandevis vanlig grundprincip är dock att kunden hyr serverkapacitet och mjukvara av Servage, som också ansvarar för drift, användarsupport, Internet och backup.

8 Outsourcing

9 Marknaden Gartner Group.  Software as a Service (SaaS) växer med 17 procent fram till och med 2011 för små- och medelstora företag. Tillväxttakten för Software as a Service är den dubbla i jämförelse med mjukvarumarknaden i sin helhet. Världsmarknaden för SaaS nådde en storlek om 6,3 miljarder USD 2006. Gartner Group anser att denna marknadsandel kommer att växa till 25 procent i slutet av 2011 vilket motsvarar ett globalt värde om 19,3 miljarder USD.

10 Stabil tillväxt “Market pull” – växer av sig själv
Servage hostade webbsidor, “Market pull” – växer av sig själv Möjliggör bättre prognoser Kunder i 170 länder

11 Fördelning antalet kunder per geografisk marknad
Integrerat tre datorhallar

12 Kundutveckling i Sverige vid introduktionen av Servage.se
Integrerat tre datorhallar

13 Affärsmodell Prenumeration av mjukvara (SaaS) Skalbart
Hög bruttomarginal 50-90% Internationellt gångbara tjänster Låg konjukturrisk Låg försäljningskostnad – liten risk Web ÅF Merförsäljning/korsförsäljning

14 Bolagsstruktur Integrerat tre datorhallar

15 Förvärvsstrategi PE 3-6,5 finansiellt värdeskapande
~ 50% vid tillträdet ~ 50% cash / 50% aktier (12-18 mån lock up) Alltid lägre PE än Servage Bolag som tillför kundbas och nya tjänster (stora kostnads- och intäktssynergier) Bolag som tillför fler språkområden Synergier skall inte behövas för att räkna hem affären

16 Genomförda förvärv Aphone (säljavdelning) – nov 2005
Utmärkt IT (IT-hotell) – apr 2006 Levonline (Webbhotell) – aug 2006 Servage (“One Solution” web hosting ) – maj 2007

17 Vad är nästa steg? Internationalisering – kraftig tillväxt
Introducera Servage One Solution på fler lokala språk Sälja fler produkter internationellt Fokusering på egna produkter med internationell potential Omsättningen minskar, vinsten ökar Markant ökade marginaler (Förlustbolaget Aphone avvecklat - 5MSEK ) Ger betydligt bättre cash flow Ta fler större affärer Aktieägarperspektiv, bättre rapportering Namnbyte till Servage Domänen Tele5 kan inte registreras internationellt Servage har redan kunder i 170 länder Fler förvärv

18 Sammanfattning Internationell kundbas/marknad (kunder i >170 länder) Stor prenumerationsbaserad kundbas som kan expanderas med fler tjänster (SaaS) Internetbaserad skalbar affärsmodell med god lönsamhet Stark marknadstillväxt (+17% per år) Fler förvärvsdiskussioner pågår Målmedveten balans mellan tillväxt, marginal och risk


Ladda ner ppt "Servage AB (publ) april 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser