Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?"— Presentationens avskrift:

1 BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?

2 GRUNDTANKAR ETT BYARÅD SKALL KUNNA:  Stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna  Uppmuntra enskilda byar och sockenråd att arbeta för sin bys/sockendels utveckling  Stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden  Samarbeta nära kommunledningen med planerings- och utvecklingsfrågor  Stimulera enskilda människors, byars och sockenråds engagemang

3 IDÉER & ÖNSKEMÅL  I följande bildspel finns konkreta exempel på vad man kan och i en del fall bör arbeta för.  Då varje by är unik så är inte alla exempel tillämpliga för alla.  Det finns säkert mycket annat som kan göras till nytta och glädje för boende och besökare. Engagera byborna och uppmana dem att komma med önskemål och idéer!  Låt andra byar få del av goda idéer och angelägna önskemål!

4 SAMHÄLLSSERVICE  Kommunikationer mellan byar och tätort  Äldres behov av särskild hjälp  Hur utnyttjas rut-avdraget för hushållsnära tjänster – behövs information  Stadsnätet i Noret anslutet till byarna med fiberbredband

5 INFLYTTNING  Vad kan vi göra/erbjuda för att locka folk att flytta till vår bygd?

6 Sysselsättning  Behövs aktiviteter för barn och ungdom?  Kan och behöver vi ordna sammankomster/aktiviteter för äldre?  Utveckla samarbete mellan byarna och byskolorna?

7 ÖVERSIKTSPLANER  Kommunen upprättar regelbundet nya översiktsplaner och det är viktigt att vi är med och bevakar våra intressen.  Granska och för fram ev. synpunkter!

8 NÄRVÄRME  Gemensam värmeanläggning – kan det vara något att fundera över?  Två eller flera fastigheter kan t.ex. satsa på en gemensam värmecentral som via kulvertsystem ansluts till fastigheterna.

9 BYSTUGOR ◦Byar som har egen bystuga kan fundera på om verksamheten i fastigheten kan utökas till gagn för byborna. ◦Finns utrymme för att anordna hobbyverk- samheter? ◦Behöver stugan upprustas?

10 GRANNSAMVERKAN  Tillsyn av grannes bostad då denne är bortrest  Reagera då okända ”figurer” snokar i byn – notera bilnummer och andra iakttagelser

11 ÖPPNA LANDSKAP  Vad gör vi för att förhindra förbuskning?  Skall vi ta till röjsågar och yxor?  Eller skall vi ta hjälp av djuren?  Vill någon idka fårskötsel och kan denne då tillåtas fårbete på allmänna och förbuskade områden?

12 LOKALPRODUCERAD MAT  Under vilka förutsättningar verkar våra jordbrukare?  Kan vi göra något åt dessa förutsättningar i syfte att göra jordbruksverksamheten lönsam?  Vad kan göras för att öka intresset för lokalt producerade livsmedel?

13 TURISTVERKSAMHET  Locka turister till byn genom tillgång till:  Camping  Fiske  Vandringsleder

14 EKONOMI  För vad kan vi få ekonomiska bidrag?  Kontakta landsbygdsutvecklaren för besked innan projekt påbörjas!

15 Byorganisationer Byinvånarna ByalagetByamännen Bystuge- förening Områdes- förening

16 Byarådsorganisationen Alla Leksands byar 9 st byaråd Kommunbygderådet Landsbygdsutvecklaren

17 SAMRÅDSFÖRFARANDE  Kommunledningen vill ha ett samråds- förfarande med kommunbygderådet med 8-9 träffar per år.

18 Organisationen på riksnivå


Ladda ner ppt "BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?"

Liknande presentationer


Google-annonser