Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Lönnemark och Håkan Pettersson Institutionen för ORKI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Lönnemark och Håkan Pettersson Institutionen för ORKI"— Presentationens avskrift:

1 DIGITALISERING OCH WEBB-BASERING AV UNDERVISNINGEN I RADIOLOGI PÅ LÄKARPROGRAMMET
Maria Lönnemark och Håkan Pettersson Institutionen för ORKI Enheten för Radiologi

2 Syfte att skapa digitala undervisningsmaterial för radiologiundervisningen att genom Ping-Pong göra materialet tillgängligt över nätet för samtliga studenter att underlätta inlärningen genom bl.a. själv-rättande tester att skapa länkar till existerande undervisnings-material på nätet att skapa en helhet av en fragmenterad under-visning

3 Introduktion Den senaste tioårsperioden har inneburit en dramatisk förändring av radiologin och under-visningen i detta ämne. Tidigare granskades och förevisades röntgenfilmer på ljusskåp. Stora delar av undervisningen måste med nöd-vändighet ske på röntgenavdelningen framför ett ljusskåp. Idag finns inga filmer kvar.

4 Röntgenundervisning dåtid

5 Introduktion (forts) Alla röntgenbilder är nu digitala och ljusskåpen har ersatts av datorer. Förändringen av ”röntgenmiljön” har nödvändiggjort en omvandling även av undervisningen. Den största förändringen av radiologin har dock varit ett omfattande metodskifte. Konventionella röntgenbilder har ersatts av olika skikt-röntgenmetoder, som datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökning.

6 Röntgenundervisning nutid

7 Digitaliserat undervisningsmaterial
Då undervisningsmaterialet skulle digitaliseras var det inte meningsfullt att överföra befintligt material till den nya tekniken eftersom den radiologiska verkligheten i snabb takt hade förändrats under samma period.

8

9

10

11

12 Digitaliserat undervisningsmaterial (forts)
Ett helt nytt undervisningsmaterial har därför skapats, till stora delar baserat på de nya skiktröntgenmetoderna.

13

14 Ökad tillgänglighet Det ökade studentantalet har nödvändiggjort en utlokalisering av studenter till andra sjukhus för klinisk praktik. För att dessa utlokaliserade studenter ska få samma undervisning i radiologi, som de som är placerade vid Akademiska sjukhuset, är Ping-Pong ett utmärkt verktyg.

15

16 Självrättande tester Studentkommentarer: ”Det är bara så kul!!!”
”Man lär sig bäst av frågor!” ”Verklighetsanpassade frågor som stämmer väl med livet som AT-läkare.”

17

18 Självrättande tester (forts)
Det finns många inlärningsstilar men gemensamt är att om kunskapsinhämtande görs ”roligt” (=stimulerande, intressant) så får man en stark drivkraft till inlärning. Vi har funnit att Ping-Pong erbjuder ett utmärkt, interaktivt redskap i detta sammanhang.

19 Hjälp på nätet Det heter alltid att ”det går väl att hitta på nätet”. Men om man Googlar ”radiology” så får man över 25 miljoner träffar och försöker man snäva in och lägger till ”education” så kvarstår ändå 1,8 miljoner träffar. Hur ska studenten kunna hitta fram till lämpliga webbsidor i denna djungel?

20 Hjälp på nätet (forts) Genom spaning i röntgenvärlden har vi kunnat identifiera ett antal användbara utbildningssajter och länkar till dessa förmedlas till studenterna via Ping-Pong.

21

22 Skapa helhet Radiologin spelar en väsentlig roll inom flertalet specialiteter. Ämnet är väl integrerat i andra kurser, som t.ex. anatomi och kirurgi. Samtidigt är bildtolkningen svår och skild från övrig inlärning. Många studenter upplever radiologiundervisningen som fragmentarisk.

23 Skapa helhet (forts) Genom att kontinuerligt samla olika radiologiska undervisningsmoment, som studenten varit med om, i en ”röntgenportfölj” i Ping-Pong kan man skapa en radiologisk helhet. Det blir då lätt att hitta tillbaka och repetera röntgenanatomi inför t.ex. kirurgi/ortopedikursen eller inför den stundande AT-tjänstgöringen.

24

25 Diskussion Allt är inte lovsång över det nya!
Nackdelen med den digitala undervisning är att det interaktiva i rummet mellan studenterna och mellan student och lärare lätt försvinner när kursdeltagarna avskärmar sig i dunklet bakom en dator. Undervisning vid ett bildskåp är ljusare (!) och det uppstår lättare diskussioner kring röntgen-bilderna när man samlas närmare varandra och då man har ögonkontakt.

26 Diskussion (forts) Fördelarna överväger dock.
Alla studenter får med den nya tekniken tillgång till undervisningsmaterial oavsett var i världen de befinner sig och de hittar lätt tillbaka till material de kan ha nytta av på senare nivåer i studierna. Och studenterna tycker att det är roligt!!


Ladda ner ppt "Maria Lönnemark och Håkan Pettersson Institutionen för ORKI"

Liknande presentationer


Google-annonser