Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Representativa urval från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Representativa urval från."— Presentationens avskrift:

1 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Representativa urval från 31 europeiska medlemsländer för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

2 2 http://osha.europa.eu Utformning av opinionsundersökningen Omfattning:: Heltidsarbetande, deltidsarbetande och egenföretagande arbetstagare som är 18 eller äldre enligt ordinarie bosättningsland och på respektive språk Urval: Representativt urval i vart och ett av de 31 europeiska länder som deltar Viktning: Informationen är viktad för att avspegla den arbetande befolkningen när det gäller ålder, kön och region. Där information för flera länder visas har informationen viktats för att avspegla befolkningsstorleken för varje land Metod för datainsamling: CATI (datorassisterat telefonintervjuande) i 26 länder. I Bulgarien, Tjeckien, Malta, Rumänien och Slovakien utfördes intervjuerna ansikte mot ansikte Urvalets storlek: 16 622 intervjuer för hela Europa (cirka 500 per land, utom Liechtenstein med 200 genomförda intervjuer) Urvalets storlek (Sverige): 550 intervjuer Fältarbete, tidsperiod (Sverige): 14-25 januari 2013 Tolkning av informationen: Där procenttalen inte totalt uppgår till 100 %, eller vid aggregerade poäng (t.ex. "väldigt sannolikt" plus "ganska sannolikt"), kan detta vara på grund av datoriserad avrundning

3 3 http://osha.europa.eu Urvalens storlek Storlek på urvalen som ingår i den här rapporten Totalt antal arbetstagare som är 18 eller äldre 550 0-9 andra arbetstagare på arbetsplatsen 157 Man 277 10--49 andra arbetstagare på arbetsplatsen 197 Kvinna 273 50-249 andra arbetstagare på arbetsplatsen 141 18-34 år 109 250+ andra arbetstagare på arbetsplatsen 48 35-54 år 267 Heltid418 55 år och äldre 174 Deltid77 Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats för att hjälpa äldre arbetstagare 439 Felmarginal (på grund av urvalet arbetstagare som intervjuas) Totalt urval ±0,5 till 0,8 procentpunkter (för hela Europa) ±2,5 till 4,2 procentpunkter (urval för varje land) Mellan undergrupper t.ex. Man / Kvinna ±5,0 till 8,4 procentpunkter Heltid/deltid ±7,3 till 12,2 procentpunkter

4 4 http://osha.europa.eu Översikt över frågeformuläret - 1 Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? Följande frågor använder begreppet "äldre arbetstagare". Med äldre arbetstagare menar vi arbetande över 60. Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att … än andra arbetstagare? Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? Vänligen uppge om sådana program eller föreskrifter redan finns på din arbetsplats. (Väldigt sannolikt | Ganska sannolikt | Ganska osannolikt | Väldigt osannolikt | Vet inte | Finns inga personer över 60 på arbetsplatsen nu och väntar mig inte att det kommer att finnas det år 2020. ) (Ja | Nej | Ingen skillnad | Vet inte) A. Vara borta från arbetet mer på grund av sjukdom B. Drabbas av fler olyckor på arbetet C. Vara mindre produktiva på arbetet D. Vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet E. Lida mer av arbetsrelaterad stress (Ja | Nej | Program och föreskrifter finns redan på din arbetsplats | Vet inte)

5 5 http://osha.europa.eu Översikt över frågeformuläret - 2 Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? Nu några frågor om alla arbetstagare oavsett ålder. Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? A. Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning B. Begränsad möjlighet att själv styra över egna arbetsmönster C. Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden D. Att man utsätts för oacceptabelt beteende såsom mobbning eller trakasserier E. Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning F. Brist på stöd från kollegor eller chefer för att kunna utföra ditt arbete (Väldigt vanligt | Ganska vanligt | Ganska ovanligt | Väldigt ovanligt | Det finns inga fall av arbetsrelaterad stress | Vet inte) (Väldigt väl | Ganska väl | Inte särskilt väl | Inte alls väl | Vet inte)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here Landsförkortningar i diagram BokstäverLandBokstäverLandBokstäverLand ATÖsterrikeFIFinlandNLNederländerna BEBelgienFRFrankrikeNONorge BGBulgarienHUUngernPLPolen CHSchweizIEIrlandPTPortugal CYCypernISIslandRORumänien CZTjeckienITItalienSESverige DETysklandLILiechtensteinSISlovenien DKDanmarkLTLitauenSKSlovakien EEEstlandLULuxemburgUKStorbritannien ELGreklandLVLettlandALLAlla länder ESSpanienMTMalta

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Landsgrupper som används i den här rapporten GruppLänder EU27De 27 länder som för närvarande utgör den Europeiska Unionen EU15De 15 länder som utgjorde den Europeiska Unionen fram till den 1 maj 2004 Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien NMS12De 12 länderna som blev medlemmar i Europeiska Unionen 2004 och 2007 Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien EFTANorge, Island, Liechtenstein, Schweiz

8 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Andel arbetstagare över 60 år under 2020 Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

9 9 http://osha.europa.eu Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Andel arbetstagare över 60 år under 2020 (Sverige) Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? (%) Väldigt sannolikt Ganska sannolikt Ganska osannolikt Väldigt osannolikt Vet inte Inga arbetstagare över 60 år nu eller förväntade under 2020

10 10 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Andel arbetstagare över 60 år under 2020 (Sverige) Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? (%) KÖN ÅLDER Skillnad mot 100% på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

11 11 http://osha.europa.eu Andel arbetstagare över 60 år under 2020 (Sverige) Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid Skillnad mot 100% på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

12 12 http://osha.europa.eu Andel arbetstagare över 60 år under 2020 Skillnad mot 100% på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? (%)

13 13 http://osha.europa.eu Andel arbetstagare över 60 år under 2020 Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

14 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Uppfattningar om äldre arbetstagare Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

15 15 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare (Sverige) Vara borta från arbetet mer på grund av sjukdom Drabbas av fler olyckor på arbetet Vara mindre produktiva på arbetet Vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet Lida mer av arbetsrelaterad stress Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att … än andra arbetstagare? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

16 16 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Uppfattningar om äldre arbetstagare - Mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet (Sverige) Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet än andra arbetstagare? (%) KÖN ÅLDER Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

17 17 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare - Mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet (Sverige) Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet än andra arbetstagare? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid

18 18 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare - Mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet än andra arbetstagare? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

19 19 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare - Mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet än andra arbetstagare? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

20 20 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Uppfattningar om äldre arbetstagare – Lida mer av arbetsrelaterad stress (Sverige) Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att lida mer av arbetsrelaterad stress än andra arbetstagare? (%) KÖN ÅLDER Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

21 21 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare – Lida mer av arbetsrelaterad stress (Sverige) Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att lida mer av arbetsrelaterad stress än andra arbetstagare? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid

22 22 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare - Lida mer av arbetsrelaterad stress Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att lida mer av arbetsrelaterad stress än andra arbetstagare? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

23 23 http://osha.europa.eu Uppfattningar om äldre arbetstagare - Lida mer av arbetsrelaterad stress Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att lida mer av arbetsrelaterad stress än andra arbetstagare? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

24 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

25 25 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre Vänligen uppge om det redan finns program eller policys på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbete fram till eller efter pensionsåldern (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

26 26 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre Vänligen uppge om det redan finns program eller policys på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbete fram till eller efter pensionsåldern (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

27 27 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre (Sverige) Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? (%) Utesluter Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats

28 28 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre (Sverige) Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? (%) KÖN ÅLDER Utesluter Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats

29 29 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre (Sverige) Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Utesluter Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid

30 30 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? (%) Utesluter Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats

31 31 http://osha.europa.eu Program och policys för att möjliggöra att arbeta längre Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? (%) Utesluter Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som inte är medvetna om program/policys på deras arbetsplats

32 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

33 33 http://osha.europa.eu Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress (Sverige) Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

34 34 http://osha.europa.eu Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress – Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning (Sverige) KÖN Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre ÅLDER Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning

35 35 http://osha.europa.eu Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress – Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning (Sverige) Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

36 36 http://osha.europa.eu Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress - Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning (Sverige) KÖN Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre ÅLDER Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning

37 37 http://osha.europa.eu Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress - Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning (Sverige) Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

38 38 http://osha.europa.eu Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress – Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden (Sverige) KÖN Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre ÅLDER Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden

39 39 http://osha.europa.eu Vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress – Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden (Sverige) Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden? (%) Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

40 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Fall av arbetsrelaterad stress Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

41 41 http://osha.europa.eu Fall av arbetsrelaterad stress (Sverige) Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? (%) Väldigt vanligt Ganska vanligt Ganska ovanligt Väldigt ovanligt Det finns inga fall av arbetsrelaterad stress Vet inte Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

42 42 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Fall av arbetsrelaterad stress (Sverige) Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? (%) KÖN ÅLDER Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

43 43 http://osha.europa.eu Fall av arbetsrelaterad stress (Sverige) Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid

44 44 http://osha.europa.eu Fall av arbetsrelaterad stress Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? (%)

45 45 http://osha.europa.eu Fall av arbetsrelaterad stress Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats? (%) Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte och Inga; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

46 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Hantering av fall med arbetsrelaterad stress Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

47 47 http://osha.europa.eu Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Hantering av fall med arbetsrelaterad stress (Sverige) Väldigt väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls väl Vet inte Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? (%)

48 48 http://osha.europa.eu Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Hantering av fall med arbetsrelaterad stress (Sverige) Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? (%) KÖN ÅLDER Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

49 49 http://osha.europa.eu Hantering av fall med arbetsrelaterad stress (Sverige) Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? (%) ARBETSPLATSENS STORLEK (ANTAL ANDRA ARBETSTAGARE) ARBETADE TIMMAR Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Heltid Deltid

50 50 http://osha.europa.eu Hantering av fall med arbetsrelaterad stress Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? (%) Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

51 51 http://osha.europa.eu Hantering av fall med arbetsrelaterad stress Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats? (%) Skillnad mot 100 % på grund av uteslutning av Vet inte; Omfattning: Arbetstagare som är 18 eller äldre

52 52 http://osha.europa.eu Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) •Bidrar till att göra det säkrare, hälsosammare och mer produktivt att arbeta i Europa; Tar fram, utvecklar och distribuerar pålitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljö; Organiserar Europatäckande kampanjer för att öka medvetenheten; Grundades av Europeiska Unionen 1996 och baserad i Bilbao, Spanien; För samman representanter från Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ledande experter från var och en av EU:s medlemsstater och bortom dem. För mer information om EU-OSHA: http://osha.europa.eu För mer information om den europeiska undersökningen om arbetsmiljö: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/

53 53 http://osha.europa.eu Detta arbete urfördes av Ipsos MORI i enlighet med de normer som fastställs i ISO 20252 Kvalitetsförsäkran Ipsos MORI är medlem i alla ledande organ för marknadsundersökning •Garanterar jämn kvalitet i enlighet med de högsta normerna i branschen med årlig inspektion utförd av utomstående bedömare


Ladda ner ppt "Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Resultat från hela Europa och Sverige - Maj 2013 Representativa urval från."

Liknande presentationer


Google-annonser