Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undersökning bland utexaminerade 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undersökning bland utexaminerade 2011"— Presentationens avskrift:

1 Undersökning bland utexaminerade 2011
Från Novia utexaminerades 580 personer under år 2011 (yrkeshögskole- och högre yrkeshögskoleexamina) Undersökningens svarsprocent för Novias del var totalt 46,6 % Undersökningen genomfördes under hösten 2012 I undersökningen deltog totalt 9 av 25 yrkeshögskolor Svarsprocenten bland samtliga deltagande yrkeshögskolor var 39,4 % I undersökningen deltog dessutom tre universitet, vilkas svar inte finns med i denna sammanställning RESULTATET FÖR UTEXAMINERADE SOM HAR AVLAGT EN YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VISAS I FÖLJANDE GRAFER

2 Har du efter din utexaminering haft ett arbete som inte motsvarar din utbildning?

3 Har du varit arbetslös efter din utexaminering?

4 Följdfråga om arbetslöshetens längd:

5 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

6 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

7 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

8 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

9 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

10 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

11 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

12 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

13 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

14 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

15 Ifall du har haft problem med att få jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken grad följande faktorer har försvårat ditt arbetssökande:

16 Vilket av följande alternvativ motsvarar bäst din nuvarande situation på arbetsmarknaden?

17 Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare?

18 Har du haft förmansuppgifter efter utexamineringen?

19 I vilka av följande kategorier skulle du placera de uppgifter som du nu huvudsakligen utför?

20 Om du valde flera alternativ i [föregående fråga], vilken av dem är din huvudsakliga arbetsuppgift?

21 I vilken utsträckning kan du använda dig av det du lärt dig vid yrkeshögskolan i ditt nuvarande arbete?

22 Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete din yrkeshögskoleutbildning?

23 Ifall ditt nuvarande arbete inte helt motsvarar din utbildningsnivå, vilken orsak var den viktigaste när du valde att ta emot arbetet?

24 Hur stor var din bruttolön i september 2012, inklusive regelbundna tillägg, naturaförmånernas beskattnings- värden och övertidsersättningar?

25 Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dina karriärmål under de kommande fem åren?

26 Studerar du eller planerar du börja studera inom det närmaste året?

27 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

28 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

29 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

30 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

31 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

32 Hur mycket tror du att följande faktorer inom utbildningen har underlättat att söka jobb och din sysselsättning?

33 Vad anser du om följande påståenden?

34 Vad anser du om följande påståenden?

35 Vad anser du om följande påståenden?

36 Vad anser du om följande påståenden?

37 Vad anser du om följande påståenden?

38 Vad anser du om följande påståenden?

39 Hur nöjd är du med den examen som du avlagt med tanke på din sysselsättning?


Ladda ner ppt "Undersökning bland utexaminerade 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser