Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar"— Presentationens avskrift:

1 Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar
Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar Eva-Lisa Holm Granath & Christina Demel Linköpings universitetsbibliotek Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 Linköpings universitet

2 Lite fakta om universitetet…
Lite fakta om universitetet… Universitets status 1975 Idag studenter & anställda Två städer: Linköping & Norrköping (och ett campus i Stockholm) Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 Linköpings universitet

3 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
…och om biblioteket 5 bibliotek på 4 campus i 3 städer 100 anställda ungefär tryckta böcker (och förstås en stor elektronisk samling) redan från början fokus på öppna samlingar och ”hyll-browsing” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

4 Så här har vi lagt upp det:
2009 Tid för anpassning & omställning… 2010 Förberedelser… 2011 Redo att börja! 2012 Var står vi nu? Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

5 Varför byta system och hur?
Följa Kungliga bibliotekets beslut från november 2008 Ivrighet att pröva nytt I februari 2009 beslutades att LiUB skulle gå över till DDK och en utredningsgrupp tillsattes med uppgift att: ”Ur ett kundperspektiv presentera alternativa lösningar för LiUB:s bokuppställning efter att vi gått över från SAB till Dewey-klassning.” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

6 Hur kommer vi vidare? Frustration över hylluppställningsproblematiken!
Campus Norrköpings bibliotek Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

7 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Vår lösning: 2 separata samlingar, men med tydlig ambition att flytta böcker från den gamla till den nya… Övergå till DDK fr o m januari 2011 Skapa en helt ny hyllista enligt DDK Påbörja en ny samling uppställd enligt DDK med alla nya böcker …men också omklassificera, märka om och flytta all kurslitteratur, alla referensböcker och alla återlämnade böcker vi mäktar med… Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

8 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Massor att göra! Information & förankring Diskussioner & planering Mätningar Gallring (igen!) Tekniska frågor ….. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

9 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
…och ännu mer Budgetplan för 2011 Utbildning för all personal och speciellt för katalogisatörer Sist men inte minst: Skapa den nya hyllistan Campus Norrköpings bibliotek Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

10 Från den gamla hyllistan till den nya…
Knappt 1200 hyllsigna enligt SAB Tydligt ledningsdirektiv: betydligt grövre indelning enligt DDK, alltså färre hyllsigna Diskussioner med kontaktbibliotekarierna om deras ämnesområden Jämförelser och kompromisser Utkast som granskades om och om igen… Stor hjälp av listor/jämförelser som gjorts av andra svenska bibliotek Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

11 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
I november godtog ledningsgruppen det preliminära hyllsigneringsschemat med drygt 450 DDK-koder Väl förankrat bland kontaktbiliotekarierna Levande dokument Löpande förändringar och anpassningar Språkliga friheter Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

12 Varför inte uppställning enligt fullständiga klassifikationskoder?
Vi vill hålla ihop områden som annars skulle bli utspridda Vi vill ha tydligare ämnesgrupperingar Vi vill att det ska vara enkelt att sätta upp och sortera böckerna Vi vill värna om möjligheten att ”hyll-browsa” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

13 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Exemplet religion SAB hyllsigneringsschema DDK hyllsigneringsschema c Religion c:d Religionsfilosofi cb Bibelutgåvor cc Exegetik och litteratur om bibeln ce Dogmatik och symbolik cf Teologisk etik cg Praktisk teologi ch Gudtjänsten ci Uppbyggelselitteratur cj Kyrkohistoria cjz Kyrkohistoria: särskilda personer ck Kristna samfund cl Kristen mission cm Religionshistoria cmdb Judendom cmdd Islam cn Moderna religionsbildningar 200 Religion 200 Religionsundervisning 210 Religionsfilosofi 220 Bibelvetenskap 230 Kristendom (Hit även böcker klassade 240, 250 & 260) 270 Kristendomens historia 290 Religionshistoria 294.3 Buddism 294.5 Hinduism 296 Judendom 297 Islam Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

14 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Ett annat exempel: 350 351 Offentlig förvaltning / Public administration (Hit även böcker klassade ) Offentlig förvaltning: Sverige / Public administration: Sweden (Hit svenska förhållanden klassade ) 353.6 Sjukvårdsadministration / Administration of health services 355 Militärvetenskap / Military science (Hit även böcker klassade ) Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

15 Nu är det januari 2011 och vi är redo att sätta igång!
Storsatsning budgetmässigt: 2 projektanställda bibliotekarier! Scheman under året för att arbeta med att göra om kurslitteratur och återlämnade böcker. Mycket omflyttningar i biblioteken. Under sommaren hade vi extraanställda ungdomar som bl a tätpackade de gamla samlingarna. Under 2011 lyckades vi ändra över böcker inklusive all kurslitteratur! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

16 Statistikuppföljningar
DDK samlingen = Flytande samling Böcker ställs upp på det bibliotek där de återlämnas Veckovisa statistikuttag Böcker i den nya samlingen: redovisat per bibliotek och om det är nyförvärv eller omgjorda Referensböcker i den nya samlingen per bibliotek (jämfört med de i den ”gamla” samlingen…) Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

17 Veckostatistik Flytande exempel
2011 2012 2 Maj 2011 Vi har böcker som är nya eller omgjorda till flytande, det är 3808 fler än 4 veckor innan. 30 April 2012 Vi har böcker som är nya eller omgjorda till flytande, det är 2336 fler än 4 veckor innan. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

18 Veckostatistik REF och REFKURS
2012 2011 Maj 2011 ca böcker som är REF - REFKURS varav ca 3000 är DDK Juli 2011 ca böcker som är REF - REFKURS varav ca 6000 är DDK Dec 2011 ca böcker som är REF-REFKURS varav ca är DDK April 2012 Ca böcker är REF-REFKURS varav ca är DDK. Dec 2012 Allt av REF-REFKURS är DDK? Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

19 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Men användarna då? Information via universitetets hemsida Information via bibliotekets hemsida I biblioteken: via TV-monitorer, roll-up:er, bokmärken… Viktigast av allt: positiv personal som förklarar och visar  Hittills mest positiva reaktioner! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

20 Exempel från katalogen:
Boken är klassificerad , men i vår hyllista finns en anvisning/kommentar som säger att böcker klassade 365 ska ställas upp på 364 eftersom vi bara vill ha ett signum för Kriminolo Boken är klassificerad , men i vår hyllista finns en anvisning/kommentar som säger att böcker klassade 365 ska ställas upp på 364 eftersom vi bara vill ha ett signum för Kriminologi Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

21 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Det markerade området är där böcker inom 300 står Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

22 …och här är hyllan och boken
Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

23 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Projektstatus i maj 2012 Mer än böcker i den nya samlingen Mycket arbete har nu övergått i ”normal drift” Campus Norrköpings bibliotek Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

24 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Andra delar återstår… Resten av REF-samlingen Skönlitteraturen: klassas enligt DDK, men ställs upp enligt SAB Facklitteratur för barn Tidskrifterna med mera… Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

25 Vad återstår innan projektet kan avslutas?
Ett mål kan vara att andelen lån ur nya boksamlingen bör nå 80% av LiUB:s totala utlån Metoder för att säkra att vi gör om rätt böcker Fortsätta att prioritera arbetet med att göra om återlämnade böcker Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

26 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Framtidsscenario Deweyuppställningen är den självklara och dominerande. Eventuellt finns en liten tätpackad gammal samling kvar uppställd enligt ett för många sedan länge glömt bokstavsbaserat system. Bibliotekarierna rör sig obehindrat bland Dewey-koderna, både i tanken och bland hyllorna. Studenterna vet inte om något annat system än det nummerbaserade, i den mån de bryr sig alls om hur böckerna är uppställda. Det viktiga är att de hittar vad de söker! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

27 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012
Tack för er uppmärksamhet! Svensk version av våra DDK bokmärken Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012


Ladda ner ppt "Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar"

Liknande presentationer


Google-annonser