Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv
Västkompetens Suicidprevention i Väst Maj till november 2012

2 Motto Kroppen vill leva Själen ryser för tomheten
Albert Camus, Myten om Sisyfos Själen ryser för tomheten och vill ha kontakt till varje pris!

3 Grundläggande princip
Suicidalitet skall förstås och hanteras som vilket annat stort samhällsproblem som helst, t ex psykisk sjukdom. missbruk eller trafikolycksfall Det vill säga baseras på vetenskaplig kunskap, bästa kända metoder, kontinuerlig uppföljning och revidering

4 Motto Vetenskapsmannen har under det senaste seklet förvandlats från objektiv betraktare till medveten deltagare Saskia Bengtsson om Helena Granström, Läkartidningen nr , sid 615

5 Ballistik: Traditionell
©Jan Beskow, april 2011 efter en idé ur Rasmussen och Svedung 2007

6 efter en idé ur Rasmussen och Svedung 2007
Ballistik: Modern ©Jan Beskow, april 2011 efter en idé ur Rasmussen och Svedung 2007 6

7 Nya perspektiv på suicidalitet
Systemteori Normalitet, ST vanliga, ibland nyttiga Ögonblicksfilosofi Arousal Suicidalt modus Olyckshändelse Möten med suicidalitet

8 Systemteori Öppna och slutna strukturer Organiserade i skilda nivåer
Förmåga till självorganisation Kommunikation – Stimulus-respons, helst med feed-back Små snabba informationsbitar

9 Resiliens Resiliens = elasticitet Principer – Älska normalitet Ständigt lärande Efter olyckshändelser Lära, ökad känslighet för risker Snabbt återvända till normalitet

10 Människans existentiella situation Grundläggande behov
Relationer (Attachment) Lust/olust (Pleasure/Avoidance of Pain) Orientering/Kontroll Skapa sig själv (Self-enhancement) Klaus Grawe, Neuropsychotherapy, 2007

11 Suicidal episod Suicidrisk Tid ©Jan Beskow 2011

12

13

14 Modell av arousal Hyperarousal ______________________________________
Toleransfönster Optimal arousal __________________________________________________ Hypoarousal Källor. Siegel. The developing mind, 1999 Ogden. Trauma and the body, 2006, sid 27

15

16 Prestation-Krav-modell Ref Beskow 1983

17 Olyckor i ofullkomliga system
Den schweiziska ostmodellen Efter Reason (1990)©Jan Beskow 2011

18 Definitioner Självmord/Suicid – en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling, som leder till döden Sui= själv, caedere = upphöra,döda Självmordsförsök/suicidförsök – d:o som ej leder till döden Parasuicid, Självskada/deliberate self-harm

19 Alternativ definition
Suicidalitet: Att tänka på, planera och genomföra ett suicidförsök eller ett suicid är en fantiserad eller genomförd flykt av en människa som är så svårt plågad av livet att hon inte längre orkar bära det

20 Olycksfall Kognitiv insufficiens i en ovanlig och extremt krävande situation Fysiskt olycksfall När en person blir så överväldigad av starka, snabbt påkommande fysiska krafter, så att han inte hinner hantera dem Psykiskt olycksfall När en person blir så överväldigad av starka, snabbt påkommande psykiska krafter, så att han inte hinner hantera dem

21 Möten med suicidalitet
Icke professionella Mental Health First Aid, MHFA Gisslandrama i fem steg Vård efter suicidförsök Två forskare mellan suicidala episoder

22 Förståelse av suicidalitet under århundraden
Perspektiv Religion Moral Psykisk sjukdom Process Olycksfall, system Språk Konsekvenser Tabu, inget att göra Autonomi, ”kan själv” Individuell behandling Samtal, krisstöd Public awareness, första hjälpen Språklig nyansering

23 Myter om självmord Har man bestämt sig så har man
Självmord går inte att förhindra De som tar livet av sig talar inte om de Tala inte om självmord – det smittar

24 Recurrence of Suicidal ideation (Williams, Crane, Barnhofer, van der Does & Segal, J. Affect. Dis. 2006) *** * * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 N = 69; all in remission for at least 12 weeks at start of study. Last episode within 2 years; last 2 within 5 years 38 relapsed over next 12 months (56%)

25 Effectiveness of Problem-solving pre and post mood challenge
** p < .001 Significant main effect of time (pre-post) Significant time x group interaction (p < .01) Effect remains after controlling for BDI, BHS and pre-post induction changes.

26 Epidemiologi Mått på suicidalitet ST,SF,FS säkra/osäkra
Suicidfrekvenser Suicidförsöksfrekvenser Riskfaktorer

27

28

29

30

31

32

33 Suicidfrekvenser Max.värden. Män 80+, kvinnor 45-64 år
Män dubbelt så hög frekvens som kvinnor. (Depressioner dubbelt så vanligt bland kv.) Moderna västerländska samhället högt Trad. kristendom, judendom, islam lågt Variation mellan utåt- och inåtriktat våld? Sverige sjunkit 30-40% sedan 1979 (utom ungdomar)

34 Riskfaktorer för suicid
Psykisk störning, missbruk Tidigare suicidalt beteende Somatisk sjukdom, sömnstörning Situation: kränkning Statistiska: man, hög ålder, frånskild/änka,änkling, ensamboende, arbetslös

35 TAGE DANIELSSONS DROPPE
En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!

36 Hemsidesadresser SPIV www.suicidprev.com SPES www.spes.nu
NASP NSSF Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning, Oslo CSP Institutionen för folkhälsovetenskap, KI, direktlänk till Säker och trygg kommun


Ladda ner ppt "Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser