Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sollefteå Sjukhus - nu och i framtiden!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sollefteå Sjukhus - nu och i framtiden!"— Presentationens avskrift:

1 Sollefteå Sjukhus - nu och i framtiden!
Kommer Sollefteå Sjukhus att var ett akutsjukhus i framtiden och i så fall, i vilken form?

2 Vad vet Ni om Sollefteå Sjukhus?
Det ligger i Sollefteå Kommun Man har ett fungerande BB Man är bra på kirurgi Man opererar bland annat tjocktarmscancer och bröstcancer. Som enda sjukhus i länet utför man även plastikoperationer! Man är också ett inlandssjukhus, som bör förbli akutsjukhus. Man har ett upptagningsområde på ca invånare Man är otroligt effektiv på bl a ögonoperationer, där man ligger i klass med de bästa privata klinikerna Man utför även öronoperationer. Man är ett sjukhus med gott renommé. Man har investerat mycket i teknisk utrustning under de senaste åren. Man har personal som trivs och stannar kvar - om det fortsätter att vara akutsjukhus.

3 Sollefteå Sjukhus 2013

4 Är Sollefteå sjukhus på väg att förändras, försvinna inom kort?
Ja, om man inte lyckas ändra tidigare beslut rörande nivåstrukturering är risken överhängande. Jag skulle vilja påstå att det inte finns något akutsjukhus om vi inte får en helomvändning i detta beslut. (Kan bli ett liknande ” sjukhus” som Härnösand.) Om tjocktarmsoperationerna försvinner så kommer också kirurgerna att försvinna från Sollefteå sjukhus. Det kommer heller inte att bli några sökande till utbildningstjänster i kirurgi till Sollefteå sjukhus. Stora investeringar i operationssalar m m har gjorts. (Man gjorde stora investeringar i Backe Sjukhus innan det kort därefter lades ner!) Det skulle innebära att vi inte har kirurger som kan operera akuta blindtarmsinflammation, tarmvred och flera operationer när man måste öppna buken. Vid trafikolyckor och andra olycksfall kan man också behöva öppna buken. Försvinner dessa kirurger kan nästa steg vara att lägga ner BB, och därmed kommer även andra viktiga delar försvinna från sjukhuset.

5 Sollefteå/Kramfors behöver ett akutsjukhus även i framtiden!

6 Sollefteå Sjukhus 2013 Numera tre vårdområden Antal anställda?
Opererande Medicin Psykiatri-Habilitering Byggnad

7 I dagsläget är Sollefteå ett akutsjukhus – men hur ser det ut i morgon?

8 Tomma väntrum?

9 Sollefteå Sjukhus har en av Europas modernaste OP-salar
Sollefteå Sjukhus har en av Europas modernaste OP-salar. Investering: 20 miljoner.

10 Entrén Sollefteå Sjukhus

11 Sollefteå bäst när det gäller!

12 Allt detta finns på Sollefteå akutsjukhus nu:

13 OMPRÖVA TIDIGARE BESLUT!
Till: Landstinget Västernorrland. Landstingsfullmäktige HÄRNÖSAND Från: JT Lindh Pensionärsorganisationerna Sollefteå – Kramfors Kommuner Företagsorganisationerna Sollefteå – Kramfors Kommuner

14 JT Lindh, Pensionärs- och Företagsorganisationerna i Sollefteå och Kramfors kommuner begär omprövning av tidigare fattat beslut angående Sollefteå sjukhus som tagits av Landstingsfullmäktige onsdagen den 26 juni 2013. (§ 192). Orsaken till omprövningskravet är att Landstingets beslut slår hårt mot det enskilda sjukhuset.

15 Nivåstruktureringen är en rekommendation och INTE ett förslag till beslut.
Med anledning av Landstingfullmäktiges beslut rörande nivåstruktureringens rekommendationer, att Sollefteå Sjukhus inte får fortsätta att utföra tjocktarms-och bröstcanceroperationer, begär nu JT Lindh, Pensionärsorganisationerna- och Företagorganisationerna i Sollefteå och Kramfors kommuner i full enighet en omprövning av detta beslut.

16 – Det är ett mycket olyckligt beslut att inte låta Sollefteå sjukhus få fortsätta att utföra tjocktarms- och bröstcanceroperationer. Sollefteå och Kramfors har ett tillräckligt stort patientunderlag. De drabbade patienterna -och patienter som utreds - om de har någon av ovanstående sjukdomar, kommer nu att få en betydligt längre restid för undersökningar, behandlingar och operationer Sist, men inte minst, är kvalitén på coloncancerkirurgin (tjocktarmscancer) likvärdig på de tre sjukhusen Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall, enligt en poängbedömning i registret för coloncancer.

17 Följande omständigheter anför JT Lindh, Pensionärs- och Företagsorganisationerna i Sollefteå och Kramfors kommun, som grund för omprövning: • Ingen konsekvensbeskrivning har gjorts före beslutet • Demografisk utveckling har inte analyserats. • Man har inte varit konsekvent i sin bedömning när det gäller tjocktarmsoperationerna, som ska delas mellan Örnsköldviks och Sundsvalls sjukhus. Varför inte Sollefteå, som redan lämnar över en del operationer till Sundsvall? • Ökande remittering och växande väntelista till operationer, efterbehandlingar och utvärderingar när Sundsvall och Örnsköldsvik tar över • Patientnyttan av bred kunskap och erfarenhet inom tjocktarms- och bröstcancerkirurgin, som finns på nära håll, har inte utvärderats medicinskt.

18 • Långa transporter är negativt ur patientperspektiv i samband med tjocktarms- och bröstcanceroperationer. Detta gäller även patienter som utreds kring dessa sjukdomar I Sollefteå och Kramfors kommuner är det långt mellan bussturerna om man bor utanför stadsgränsen för vidare transport till Sundsvall eller Örnsköldsvik • Om bröstoperationerna försvinner så försvinner även mycket kompetens från Sollefteå sjukhus. I dagsläget görs 350 bröstbesök som i sin tur genererar 50 operationer. Man tappar därmed också mammografin från röntgenavdelningen, som 2012 genererade mellan mammografier. Kompetensen är hög och man utbildar även inom detta område. Idag får patienten mammografi och inbokat läkarbesök på sjukhuset inom 2 veckor. Hur många veckor blir det, när patienten måste åka till Sundsvall?

19 Det är absolut inte acceptabelt ur vare sig patient- eller samhällsekonomisk synvinkel. De drabbade blir Sollefteå och Kramfors kommuninvånare. Sollefteå sjukhus kommer inte att få behålla sina kirurger om tjocktarmscancerkirurgin försvinner. Akutsjukhus: För att uppfylla kraven för Sollefteå sjukhus behövs det också kirurger. För att bedriva akutkirurgi behövs en viss frekvens av planerade öppna bukoperationer för att klara de kommande akuta bukoperationerna. Utan kirurger blir det också svårt för gynekologer att göra sina operationer. När det gäller den ekonomiska delen så spar inte Landstinget Västernorrland några kostnader på att ta bort tjocktarms- och bröstcanceroperationerna från Sollefteå. Det står också att nivåstruktureringen av cancervården kan innebära en decentralisering av vissa åtgärder. Varför inte decentralisera till Sollefteå? Planen ska utgå från patientens fokus. Vården av de kroniskt cancersjuka SKA ses över så att den kan erbjudas nära patientgrupperna I klartext: Vi vinner inget på att ta bort tjocktarms- och bröstcanceroperationerna från Sollefteå sjukhus.

20 ”Sollefteå sjukhus är i dagsläget hotat som akutsjukhus.”
Landstingsfullmäktige har redan beslutat att det ska finnas tre akutsjukhus I Västernorrlands län. Se till att beslutet blir verklighet - även i framtiden! Vi får heller inte glömma att de båda kommunerna har en ålderspyramid som är upp och ner, d v s fler äldre än yngre personer. Det gynnar inte kommunernas inflyttning och stärker inte de befintliga kommuninvånarna att vara kvar. Vem vill bo, leva och arbeta, långt från ett akutsjukhus?

21 För ett bättre Sverige och i synnerhet Norrland Sollefteå den 2013-10-10
JT Lindh Företrädare för Pensionärsorganisationerna i Sollefteå & Kramfors kommuner SPF Sollefteå Ordf PRO Samorganisation för Sollefteå Ordf. Ordf. Lilian Torkelsson Ordf. Sten Lönn SKPF Sollefteå SKPF Sollefteå Ordf. Eva Engblom Ordf. Berta Olofsson Kramfors SKPF Kramfors PRO:s Samorganisation för Kramfors Ordf. Kristin Frånlund Ordf. Kent Gustafsson

22 Högkvalitativ kirurgi

23 Nivåstruktureringens baksida
En rimligare inställning i frågan vore istället att enheter som har bra resultat skall fortsätta sin verksamhet alldeles oavsett om man kan kalla sig universitetssjukhus eller länssjukhus, hög- eller lågvolymssjukhus. För att ta hand de absolut vanligaste akuta sjukdomar som kräver närvaro av kirurgiskompetens. Blindtarm, tarmvred ljumskbråck eller mindre komplicerad olycka som kräver observation. Ex: 7-åriga sonen/dottern som fått cykelstyret i magen när de cyklat omkull (spräckt mjälte?) kommer förmodligen inte klara en transport till Sundsvalls sjukhus.

24 Tänker… ”Landstinget Västernorrland” PARKERA delar av sjukhuset i väntan på bättre tider? Konsekvensbeskrivningen som görs efter beslutet - när verksamheten redan flyttat?

25 Bildspel: Av JT Lindh 2013 För att belysa ett felaktigt beslut av Landstingsfullmäktige
Ingenting är omöjligt! ”Om bara tron, viljan och kraften finns. Och… motparten kan se konsekvenserna av tidigare fattat KATASTROFALT beslut. Ingen är ofelbar, misstag kan begås av ALLA - men kan rättas till i efterhand.”

26 ”GÖR NÅGOT NU! INTE I MORGON!”
Vi kommer att lyckas… Om vi ALLA drar åt samma håll, i denna så livsviktiga fråga, för Sollefteå och Kramfors kommuns framtid. Om ALLA gör sin röst hörd. Om vi gör klart för landstingspolitiker, kommunpolitiker och alla vänner hur KATASTROFALT detta beslut slår. Fråga dig vad DU kan göra - inte vad Sollefteå och Kramfors kommun kan göra för dig i denna fråga. ”GÖR NÅGOT NU! INTE I MORGON!” Bra för dig idag, i morgon och för framtiden. JTL/2013


Ladda ner ppt "Sollefteå Sjukhus - nu och i framtiden!"

Liknande presentationer


Google-annonser