Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

exakt vilka år började och slutade Jesus sin verksamhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "exakt vilka år började och slutade Jesus sin verksamhet?"— Presentationens avskrift:

1 exakt vilka år började och slutade Jesus sin verksamhet?

2 Önskar du vara ett med sanningen i ditt liv och i din undervisning?
- Eller är det ok med dig att tro, eller lära ut, en känd lögn?

3 När inföll kejsar Tiberius 15:e regeringsår?
Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

4 Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27 eller år 29 e.Kr. eller ej?
Kan vi bevisa, exempelvis, att korsfästelsen ägde rum år 31 eller år 33 e.Kr. eller ej? Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27 eller år 29 e.Kr. eller ej?

5 Om några få minuter - när du sett och förstått denna korta presentation – kommer du att ha svaret på dessa frågor… Men kanske kommer du att därutöver behöva ägna lite egen eftertanke åt de frågor du själv ställer dig innan du är mogen att till fullo vara mottaglig för de välsignelser och de aha-upplevelser som därtill hör…

6 Fyra enkla, tydliga och klara steg fram till ett slutligt bevis…
Kejsar Augustus dog år inte år 14 som man tidigare antagit… - Den händelse som hitintills betraktats som grunden för historiens tideräkning genom tiderna är alltså felaktig och behöver rättas till… Fyra enkla, tydliga och klara steg fram till ett slutligt bevis…

7 Phlegons solförmörkelse: När?
Phlegons solförmörkelse: Ägde den rum år 29 eller år 33 enligt vår tideräkning [e.Kr.] (dvs enl. den Julianska kalendern)? Phlegons solförmörkelse: När?

8 Phlegons notering om solförmörkelsen i svensk översättning
Origen (“ca ca 254 [e.Kr.):”) Svensk översättning: “Och Phlegon… skriver… i sin 13:e bok med följande ord: ‘I den 202:a Olympiadens 4:e år ägde en solförmörkelse rum som var större än någon tidigare känd solförmörkelse, och det blev en afton vid dagens 6:e timme sådan att stjärnorna faktiskt kunde ses på himlen; och en stor jordbävning ägde rum I Bitynien vilken också förödade större delen av Nicea;" (“Från: Phlegon, Olympiades, fragment 17. Citerad i Historical Eclipses and Earth's Rotation, av F Richard Stephenson, Cambridge University Press, 1997, sid ;” Solar Eclipse Newsletter, Vol. 8:11, Nov 2003, sid. 5:4. Jmf. Google Book Search och MrEclipse.com.)

9 Den totala solförmörkelsens bana den 24 november år 29

10 NASA: Solförmörkelsen sedd från Damaskus horisont

11 Solförmörkelsen år 29 kl. 11:21 lokal soltid - sådan den ser ut på Starry Night Backyard från Damascus horisont…

12 Solförmörkelsen år 29 kl. 11:23 lokal soltid…

13 Solförmörkelsen år 29 kl. 11:25 lokal soltid…

14 Solförmörkelsen kl. 11:27 lokal soltid…

15 Solförmörkelsen kl. 11:29 lokal soltid…

16 Solförmörkelsen år 29 kl. 11:31 lokal soltid…

17 Den totala solförmörkelsens bana den 19 mars år 33

18 Total solförmörkelse år 33 vid Antarktis kust. avslutad kl
Total solförmörkelse år 33 vid Antarktis kust! avslutad kl. 09:46 – dvs i den 4:e timmen

19 Total solförmörkelse år 33 lokal soltid mellan klockan 10:51-10:54 – dvs i 5:e timmen

20 Total solförmörkelse år 33 lokal soltid mellan klockan 11:27-11:31 – dvs i 6:e timmen

21 Total solförmörkelse år 33 lokal soltid mellan klockan 12:07-12:10 – dvs i 7:e timmen

22 Total solförmörkelse lokal soltid mellan klockan 12:43-12:47 – dvs i 7:e timmen [samma längdgrad som Damaskus]

23 Om Phlegons solförmörkelse ägde rum år 33… Var på denna karta måste observatören då ha befunnit sig?
6:e timmen 7:e timmen 5:e timmen 4:e timmen

24 Den 19 mars år 33… Vilken årstid är det på denna plats?
6:e timmen 7:e timmen 5:e timmen 4:e timmen

25 Vid Höststormarnas tid år 33… Hur sannolikt är det att observatören då befann sig på denna plats?
6:e timmen 7:e timmen 5:e timmen 4:e timmen

26 Vid Höststormarnas tid år 33… Är en tideräkning baserad på denna solförmörkelse trovärdig?
6:e timmen 7:e timmen 5:e timmen 4:e timmen

27 Solförmörkelsens bana över land år 29

28 Total solförmörkelse År 29 lokal soltid mellan klockan 10:31-10:33 – dvs i 5:e timmen

29 Total solförmörkelse År 29 lokal soltid mellan klockan 11:00-11:02 – dvs i 6:e timmen

30 Total solförmörkelse År 29 lokal soltid mellan klockan 11:16-11:18 – dvs i 6:e timmen

31 Total solförmörkelse År 29 lokal soltid mellan klockan 12:06-12:08 – dvs i 7:e timmen

32 Om Phlegons solförmörkelse ägde rum år 29… Var på denna karta måste observatören då ha befunnit sig?
6:e timmen 7:e timmen 5:e timmen 6:e timmen

33 Var befann sig Phlegons observatör
Var befann sig Phlegons observatör? I Mellersta Östern eller vid Antarktis?

34 Vad säger astronomerna? - de som är specialister på solförmörkelser?

35 ”Referensen till år 32-33 är felaktig…” ”the reference to AD 32-33 being incorrect…”

36 Vilka övriga tidsankare finns för den Olympiska kalendern?
Solförmörkelser finns som harmonierar med såväl år 33 som med år 29. För en tabell på andra förankringar i tiden kan du studera min webbsida under denna URL:

37 Den historiska referensen…
“Den ursprungliga upptäckten [rörande orsaken bakom förmörkelser] gjordes i Grekland av Thales i Miletus, som i den 48:e Olympiadens 4:e år förutsade den solförmörkelse som ägde rum under Alyattes regeringstid, i det 170:e året efter att Rom grundades.“ (Pliny, Naturalis Historia, II, 53.) Den historiska referensen…

38 Hur ser det Olympiska kalenderåret ut?
Svar: Nyåret infaller den 1 juli varje år… Slutsats: Det 4:e året i den 202:a Olympiaden började den 1 juli år 29. - Ok, men vad betyder den Olympiska kalendern för mig här och nu?

39 Låt oss betrakta… den Julianska/Gregorianska kalendern och den Olympiska kalendern som två olika tidszoner…

40 Vilken ”tidszon” lever du i
Vilken ”tidszon” lever du i? Exempelvis när du relaterar dig själv till de tidsangivelser Josefus ger i sina böcker? Juliansk kalender Jan-Dec 2010 Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012 Jan-Dec 2013 Jan-Dec 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2017 Jan-Dec 2018 Olympisk kalender förankrad i solförmörkelsen den 24 november år 29 Juli-juni år 4 i cykel nummer Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer Juli-juni år 3 i cykel nummer 697 698 699 förankrad i solförmörkelsen den 19 mars år 33 Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer

41 Hur ska den Olympiska kalendern placeras i tiden?
Olympiska år börjar den 1 juli [enligt den Julianska kalendern] I Olympiad [Baserad på solförmörkelsen år 29] Vilket av dessa två ankare gäller för den Olympiska kalenderns placering i tiden? II [Baserad på solförmörkelsen år 33] 3 1 195 194 2 1 [f.v.t.] 4 1 [v.t.] 1 juli 5… 196 1 juli 9… 197 1 juli 13… 198 1 juli 17… 199 1 juli 21… 200 1 juli 25… 201 1 juli 26… 202 1 juli 27… 1 juli 28… 1 juli 29…  Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29  1 juli 30… 203 1 juli 31… 1 juli 32…  Phlegons solförmörkelse den 19 mars år  1 juli 33…

42 Vad finns bakom de datum du hittar i dina böcker och i din Bibel?
Vad blir resultatet när de som skriver historieböckerna grundar sig på en annan kalender och på ett annat tidstänkande än det som används i deras källskrifter? Dito för de som gör sitt allra bästa för att översätta Bibeln?

43 Vilken roll spelar det för dig?
Om kejsar Augustus dog år 10 eller år 14? Om du läser en Bibelöversättning grundad på en ohållbar tidstolkning? Vilken roll spelar det för dig?

44 Steg 2 av 4 till ett slutligt bevis…
Fråga: Vilket Julianskt år motsvarar det 1:a året i den 187:e Olympiaden?

45 Enkel uträkning med siffror:
30 v.t. – 64 år= -34 = 35 f.v.t. Svar: det år som började den 1 juli år 35 f.v.t. [”f. Kr.”] motsvarar Det 1:a året i den 187:e Olympiaden

46 Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29
Ett kanske enklare och tydligare sätt att räkna fram samma år med hjälp av en tabell – Tre olika sätt att räkna åren mellan två daterade händelser Julianska kalendern Olympiad kalendern Händelse 1, 2, 3… 64 35 187 1 Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden 31 188 5 27 189 9 23 190 13 19 191 17 15 192 21 11 193 25 7 194 29 3 195 33 2 34 4 36 196 40 197 44 198 48 199 52 200 56 201 60 202 Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29 64

47 Varför behöver vi veta när den 187:e Olympiaden började?
Josefus refererar till det 1:a året i den 187:e Olympiaden när han daterar avslutningen på slaget mellan kejsaren och Mark Antony. Det slaget begynte med slaget vid Actium den 2:a september i året närmast före det år då slaget vid Actium avslutades den 12 augusti, i och med Kleopatras död. Enligt Josefus ord: “Slaget… sträckte sig in i den 187:e Olympiaden…”; och dessutom… Suetonius berättar att kejsar Augustus “regerade Staten… allena under fyrtio-fyra [år innan] han dog… på den 14:e dagen innan September månads 1:a dag vid den 9:e timmen…” (dvs. den 19:e Augusti mellan kl. 14 och 15 på eftermiddagen.)

48 När begynte kejsar Augustus 44 år som ensam regent?
Steg 3 av 4 till ett slutligt bevis… När begynte kejsar Augustus 44 år som ensam regent?

49 En enkel uträkning med siffror:
1. Augustus begynte sin regering som ensamstående regent den 12:e augusti år 35 f.v.t. [“f. Kr.”] Därav följer att ettårsjubileet av den händelsen inföll den 12:e augusti 34 f.v.t. och att 44-års jubileet inföll den 12 augusti år 10 [“e.Kr.”] Med siffror således: 35 f.v.t. + 44 år = = 10 v.t. [e.Kr.]

50 Ett kanske enklare och tydligare sätt att räkna fram samma år med hjälp av en tabell – Tre olika sätt att räkna åren mellan två daterade händelser Julianska kalendern Olympiad kalendern Händelse 1, 2, 3… 44 35 187 1 Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden 31 188 4 27 189 8 23 190 12 19 191 16 15 192 20 11 193 24 7 194 28 3 195 32 2 33 34 5 196 39 9 197 43 10 198 44-års jubileet av kejsar Augustus styre som ensam regent inföll den 12 augusti detta år. 44

51 När dog kejsar Augustus?
Steg 4 av 4 till ett slutligt bevis… När dog kejsar Augustus?

52 När dog kejsar Augustus?
Kejsar Augustus dog alltså den 19 augusti, år 10 v.t., en vecka efter 44-års minnet av sitt tillträde som ensamstående regent. Han dog inte “14 e.Kr.” som allmänt hitintills förfäktas! (Vill du veta mer om “14 e.Kr.” misstaget går det bra att följa länkarna under följande länk till de mera fullständiga citaten av Origen och Phlegon!:

53 Fråga: När – som allra senast - inföll då kejsar Tiberius 15:e regeringsår?
Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

54 [10 v.t år = 25 v.t.: Således inföll kejsar Tiberius 15 regeringsår, som allra senast(!), år 25 v.t. [”e.Kr.”], dvs under förutsättning att han inte samregerade med kejsar Augustus! – Vilket han bevisligen gjorde…!] Svar: kejsar Tiberius 15:e regeringsår inföll– som allra senast – år 25 enligt den julianska kalendern!

55 Lägg dock märke till följande citat rörande samregens mellan Kejsar Augustus och kejsar Tiberius:
Citat från kejsar Augustus egna ord: “Ännu en tredje gång, tillsammans med det konsulära imperiet, och med min son kejsar Tiberius som kollega, utförde jag en Romersk reningsperiod efter fem år, nämligen i det år då Sextus Pompeius och Sextus Apuleius var konsuler.37” (The Res Gestae of Augustus, Monumentum Ancyranum, Part II) Jämför:

56 Så hur svarar du nu: Kan vi bevisa att korsfästelsen ägde rum år 31, år 33 e.Kr., eller när? - Allra senast! Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27, år 29 e.Kr., eller när? - Allra senast!

57 Varifrån kommer då tanken att Augustus dog år 14?
Låt oss gräva ännu lite djupare! Låt oss ta en titt på en ännu mera grundläggande felkälla än detta med Augustus dödsår…

58 Är Ptolemys kanon att lita på?
Låt oss titta lite närmare på den inringade texten i listan på kungarna och deras regeringsperioder! Sidan till höger är hämtad från Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 2, p. 154.

59 Vilken dag och Vilket år räknar Ptolemy som kejsar Tiberius tillträde till tronen?
Är det inte just dagen efter den 19:e Augusti, 14 e.Kr., dvs dagen efter den dag då kejsar Augustus allmänt förmodas ha dött? Men vi läste ju just Augustus egna ord som bevisar hur fel detta är, eller hur?!! Det visar sig att just denna kanon utgör den yttersta grunden för förmodandet om kejsar Augustus dödsdag!... Liksom den gör även för huvuddelen av antikens tideräkning i övrigt…

60 Augustus död är bara ett av många och grundläggande detaljfel i Ptolemys kunungalängd… varpå det allra mesta av konventionell historieskriving och konventionell kronologi bygger på… Vad bygger du din tidsuppfattning och din egen undervisning på? Bygger du på Statiska villoläror som aldrig rättas till men som alltid förmeras i ena ändan och eroderas i andra ändan? Ett sandslott vid havets strand? Eller bygger du på den klippa Yeshua syftar på enligt Matteus 7:24-25 och som finner sin motsvarighet i 1 Moseboken 1:14-19? Bygger du på en rent Biblisk kalender med direkt grund och motsvarighet i himlakropparnas rörelser på himlavalvet? Hur väl känner du den kalendern? Själv har jag nu under många år studerat Skriftens egen kalender och lärt mig massor som jag inte visste förut. Ofta något nytt nästan varje dag… och det bara fortsätter och fortsätter… Gud, Sanningens Gud, och Universums Skapare, är min privatlärare. Prisat vare Hans namn, Jahweh Elohim, med allt vad det innebär! Vill du så är du mer än välkommen att ta del av det vår Skapare visar mig och låter mig publicera på dessa mina webbsidor: Specifikt om det ämne vi nu beaktat: Mera allmänt:

61 ”Sola Scriptura – Bibeln, och Bibeln allena!”
Så hur svarar du nu?: Vem bland följande kommer att visa sig vara mest villig att stå upp för sanningen och för det som ligger i dessa ord: ”Sola Scriptura – Bibeln, och Bibeln allena!” Sjundedagsadventister, alla som envar enskilt, Messianska judar, alla som envar enskilt?, Jehovas Vittnen, alla som envar enskilt?, Karaiter, alla som envar enskilt? eller Pingstvänner, alla som envar enskilt? Består samtliga dessa församlingar av enskilda människor som ständigt strävar mot högre mål, mot en mera korrekt förståelse av Guds Ord, eller är det möjligen så att den ena som den andra gruppen över lag föredrar att sitta, som Psalmisten säger?: ”Där bespottare sitta…” Psalm 1:1 Hos vem söker Guds egna Söner och Döttrar sin tillflykt, sin trygghet, och sina sanningsreferenser, 1) hos den egna gruppen, kyrkan, församlingen, eller 2) hos ingen annan än Sanningens Gud själv och i den verklighet Han allena skapat? Psalm 118:8


Ladda ner ppt "exakt vilka år började och slutade Jesus sin verksamhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser