Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring för ryska konsumenter samt deras åsikter om Lovisa som turistdestination Tricia Wikström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring för ryska konsumenter samt deras åsikter om Lovisa som turistdestination Tricia Wikström."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring för ryska konsumenter samt deras åsikter om Lovisa som turistdestination
Tricia Wikström

2 INNEHÅLL Syfte Utgångspunkterna Resultat Analys Självkritisk analys
Slutsatser

3 SYFTE Marknads- Ryska resenärer föring Lovisa
”att undersöka ryska resenärers åsikter om Lovisa som turistdestination, samt att klargöra genom vilka marknadsföringskanaler dessa resenärer nås”

4 VARFÖR ÄR DETTA INTRESSANT?
Finlands turismindustri växer i jämn takt 2010: 6 miljoner utländska resenärer Ryska resenärer utgör 40 % En tredjedel av turisminkomsten från ryska resenärer Potentialen för fortsatt tillväxt är stor – 142 miljoner invånare Ryska resenärer största segmentet av utländska besöken i Lovisa Vad är det som lockar resenärerna? Marknadsföring har blivit mera socialt och interaktivt Är Lovisas marknadsföringsåtgärder tillräckligt effektiva?

5 UTGÅNGSPUNKTERNA Informationssökning Ryska resenärer & turismnäring
Lovisa stad Marknadsföring Statistik Informationssökning

6 LOVISA KOMMUN Areal 1751,58km² Invånare

7 LOVISA - HISTORIA Gränsstad mellan Sverige och Ryssland - 1745
Fästningsstad med lång sjöfartshistoria Strömfors bruk – bruksområde sedan 1700-talet Brand 1855 – återbygge Parker & arkitektur Bad och kurturism i slutet av 1800-talet Turismnäringen bygger på stadens historia Skärgård & båtliv Natur & friluftsliv Musik & konst Historiska personer, platser, byggnader

8 Lovisa - MARKNADSFÖRING
Turistbroschyrer Tidningar Hemsida Sociala medier Mässor Ökad fokus på elektroniska kanaler TEMAN Landsbygds- och småstadsidyll Skärgården Små byar och herrgårdar Gamla stadsdelar och muséer

9 MARKNADSFÖRINGSKANALER
Traditionella Resebroschyrer Tidningar Television Radio Word of mouth Moderna Internetsidor Sökmotorer Sociala medier Bloggar Mobiltelefonstjänster

10 KONSUMENTBETEENDE Utvärdering Upplevelse Beslut Informations- sökande
Behov Informations- sökande Beslut Upplevelse Utvärdering Sharpley 2006

11 INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESSEN
Kommersiell omgivning Social omgivning Företag Resmål Länder Organisationer Lockar konsumenter för att öka försäljning Fakta om alternativ Vänner Familj Sociala grupper Personliga åsikter Pålitlig Kompletterande fakta Mill & Morrisson 1995

12 DEN RYSKA RESENÄREN Besöker Finland under sommaren och årsskiftet
Uppskattar Historia Kultur Arkitektur Natur God service – speciellt på ryska Söker information via internet Påverkas av Vänner, familj och andra resenärer Turistbroschyrer Radio och television Sociala medier

13 RESULTAT – Målgruppen Ålder: Majoriteten 26 – 57 år (78,2%)
Ingen specifik åldergrupp står ut Hemort: Sankt Petersburg (80%) Moskva (11%) Viborg (5%) Karelen / annan ort (2%) Reseform: Självständigt (96,4%) Med chartergrupp eller reseföretag (3,6%) Tidigare besök till Lovisa: En gång (11%) Två till tre gånger (7%) Fyra gånger eller fler (4%) Första besöket (78%)

14 RESULTAT – lovisa som destination
Lovisas mest lockande egenskaper: Gamla stan (28,4 %) Natur (24,3 %) Historiska sevärdheter (19,6 %) Skärgård, båtliv och fiske, kulturevenemang (5,4 %) Inspiration för att besöka Lovisa: Sökmotorer på internet (43,4%) Vänner eller familj som besökt Lovisa tidigare (22,6%) Resebroschyr eller –tidning (22,6%) Råkade befinna sig i området (15,1%) Hade besökt tidigare och ville återvända (13,2%) Val av destination (allmänt): Transportförbindelser (55 %) Historia (49 %) Övernattningsmöjlighet (43,6 %) Tillgänglig information (41,8 %)

15 RESULTAT – marknadsföring
Informationssökning före besöket till Lovisa: 58% Kanaler som använts för informationssökning: Sökmotor (71 %) Lovisas hemsida (52 %) Resebroschyr eller resetidning (52 %) Lovisas informationsutbud: Tillräckligt med tillgänglig information(52%) Inte tillräckligt med tillgänglig information (24%) Marknadsföringskanaler som påverkar val av destination: Vänner och familj (62%) Turismhemsidor (80%) Internetportaler (49%) Artiklar i tidsskrifter och dagstidningar (51%) (28%)

16 RESULTAT – marknadsföring
Intresse för moderna kanaler: Bloggar (45 %) Social media (42 %) E-post (22 %) Mobiltelefonsapplikationer (16 %)

17 ANALYS Ryska resenärer lockas till de egenskaper som Lovisa erbjuder
Val av destination påverkas stort av transportförbindelser och historia Historia, natur och kulturutbud borde lyftas fram ytterligare i marknadsföringen Marknadsföring borde koncentreras till Word of mouth, artiklar i tidningar, program i television Turismhemsidor, sökmotorer, internetportaler Marknadsföring via bloggar och social media borde utvecklas

18 SJÄLVKRITISK ANALYS Låg svarsprocent Bortfall Feltolkning Lång enkät
Validitet Fasta svarsalternativ Neutrala frågeställningar Reliabilitet Resultat inte anpassbara till hela marknadssegmentet Resultatet kan variera vid upprepad undersökning Intressanta resultat Insikt i resenärernas åsikter och preferenser

19 SLUTSATSER Undersökningen bekräftade tidigare information om ryska resenärers preferenser Resultaten gav intressanta insikter i marknadssegmentets åsikter Det är möjligt för Lovisa att attrahera större mängder ryska resenärer i framtiden

20 TACK


Ladda ner ppt "Marknadsföring för ryska konsumenter samt deras åsikter om Lovisa som turistdestination Tricia Wikström."

Liknande presentationer


Google-annonser