Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar"— Presentationens avskrift:

1 Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar
Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober

2 Aspekter av Handlingskompetens
Vilja, mod, engagemang Kunskaper om problem - konsekvenser Kunskaper om problem - strukturella orsaker Kunskaper om och i påverkansmöjligheter Förmåga att kritiskt värdera alternativ

3 Hållbar utveckling? Välbefinnande? Moralisk utmaning?
Avståndsmoral Intergenerationellt ansvar Globalt ansvar Foto: Magnus Apelqvist 3

4 Handlingskompetens för hållbar utveckling – Tre berättelser om vägen dit
Vad har påverkat ungdomarna att utveckla handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor? Händelser och relationer? Drivkrafter och motiv?

5 Resultat Karins levnadsberättelse Carls levnadsberättelse Matildas
Gemensamma och skilda teman

6 Känslomässiga reaktioner
Upplevd kompetens Kontrasterande perspektiv och värdemässig grund Handlingsimpregnering Tillit till vuxna och tillit från vuxna Social gemenskap kontra utanförskap Vad bidrog till att utveckla aspekter av handlingskompetens för hut?(Almers, 2009, ss. 228)

7 Det allra viktigaste för handlingsbenägenhet?
Inte attityder Inte värderingar utan Upplevd kompetens att handla/agera Perceived competence to act Det allra viktigaste för handlingsbenägenhet?

8 [12] H A N D L I N G S K O M P E T E N S
[13] Förstärkning av upplevd kompetens [11] Handlings- erfarenhet [6] Ta ställning/ omdömeskraft [9] Ansvars- tagande [5] Jämföra perspektiv [4] Kontrasterande perspektiv [7] Handlings- impregnering [10] Utanförskap och gemenskap [1] FÖREBILDER [2] Värdemässig GRUND [3] Känslomässiga reaktioner [8] Tillit från vuxna

9 Energi i överskott Tid till eftertanke förutsättningar

10 Känslor som initierar önskan om förändring och vilja till handling
Längtan efter meningsfullhet Önskan om att komma till sin rätt Längtan efter gemenskap Motiv och drivkrafter för att agera i avståndsmoraliska frågor (Almers,2009)

11 Didaktisk utmaning 1: Konkretisera Hållbarhet
Tankeverktyg och modeller? Rättvist miljöutrymme? Planetary boundaries? Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University

12 Didaktisk utmaning 2 Engagerad vilja att agera Kritisk distansering

13 Ännu orealiserade möjligheter
e.com/watch?v=N 9tAXdFOhzM ( ca 2 min) e.com/watch?v=rt rB82YObXw ( ca 4 min)

14 The language of possibility Möjligheternas språk
För att undvika att undervisning för hållbar utveckling leder till handlingsförlamning och onödig pessimism måste kritikens språk som bidrar till att identifiera problemställningen, kompletteras med möjligheternas språk som istället bidrar till att göra lösningar och handlingar synliga, meningsfulla och genomförbara ( Sören Breiting s. 46) The language of possibility Möjligheternas språk

15 Didaktisk utmaning 3 - kunskaper
Tydliggöra strukturella orsaker Lösningar Handlingsalternativ

16

17

18 Svenska dagbladet 29 januari 2013
Svenska dagbladet 29 januari 2013 OBS! Sårtaxi, Morgantown syns inte annat än i pappersversionen av tidningen men den visar 0 skadade och 0 döda!

19 Back-casting som metod
Utgå från det önskvärda tillståndet och arbeta baklänges. Hur kom vi hit? Back-casting som metod

20 När det gäller totala klimatutsläpp ligger vi i västvärlden i dag runt tio ton koldioxidekvivalenter per person och år och en hållbar nivå anses vara någonstans mellan ett och två ton. Av dagens tio ton kommer ungefär två från livsmedel och av dessa kommer ungefär hälften från kött. Vi kan förstås välja att fortsätta öka vår köttkonsumtion och dra ned på annat som är klimatstörande. Men, då finns inte mycket utrymme kvar till bostäder eller transporter.

21 Bubbles of growth Om historiska perspektiv på pengar och resurser
2i6GU Bubbles of growth Om historiska perspektiv på pengar och resurser

22 Didaktisk utmaning 4 Utveckla känsla av att vara handlings- kompetent för hållbar utveckling Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University

23 Bärfisprojektet Holma skogsträdgård Miniprojekt: anlägga torräng, fjärilsrabatt, stenmur för insekter och värmelagring mm.

24 Biokol – en pedagogisk fullträff?
Förkolat organiskt material, framställt för att användas som jordförbättringsmedel Biokol – en pedagogisk fullträff?

25

26

27 ”…about three times crop yield”
Tusenårig erfarenhet av jordar med biokol Oxisol (normal rain forest soil) Terra Preta (anthrosol: charcoal enriched oxisol) ”…about three times crop yield” Folke Günther Holon Ecosystem FG FG

28 Terra preta-metoden Jorden blir lucker och bördig på köpet
Gräv ned 3 påsar grillkol /dag så kompenserar du ett årsutsläpp på 11 ton koldioxid. (1 kg träkol innehåller lika många kolatomer som 3,7 kg koldioxid) Jorden blir lucker och bördig på köpet Terra preta-metoden

29 Pocketanila Se instruktion i ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen” av Staffan Lindberg

30 To industry 40 % Ammonia Heat Charcoal production plant
Biochar production Heat To industry Danny Day, Eprida Ammonia 40 % Charcoal production plant Källa; Folke Günther Holon Ecosystem FG FG FG

31 Internationell organisation
Video om biochar WR6JUZQ Risker? (se upp för impregnerat trä!)

32 Vilken typ av handlingserfarenheter bör skolan erbjuda eleverna? ’
Individuella? Kollektiva? Inriktade på livsstil? Inriktade på att ändra levnadsförhållanden? Privatliv – samhälleligt, politiskt liv?

33 Story of stuff och story of change
all/story-of-stuff/ all/story-of-change/

34 Vem kan påverka? FN – internationella överenskommelser
Nationella, regionala och kommunala nivån och individen som medborgare Folkrörelser och organisationer Individen, som konsument Yrkesrollen Mer?

35 Hur främja handlingskompetens för hållbar utveckling?
Erbjud många nischer Gör olika kompetenser synliga Diskutera hur olika typer av handlingar kan komplettera varandra

36 Berättelser och metaberättelser
g6l6cA Beds kRP5x2MsAw The big ask 0jHct4&feature=player_embedded vN4yzU&feature=player_embedded#

37 Psykologiska barriärer
1/v-r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i- offren-f-r-klimatf-r-ndringarna


Ladda ner ppt "Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar"

Liknande presentationer


Google-annonser