Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HAR DU TID EN STUND - ATT LÄSA DET HÄR?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HAR DU TID EN STUND - ATT LÄSA DET HÄR?"— Presentationens avskrift:

1 HAR DU TID EN STUND - ATT LÄSA DET HÄR?
Stockholm Naturligt ledarskap - Effektiv kommunikation Arbetslivet är den livsarena som vi tillbringar alltmer tid på. Av dygnets 24 timmar är många av oss på arbetet mer än åtta av dessa timmar. Det är då viktigt för oss att arbetsmiljön är bra och att arbetsinnehållet känns meningsfullt och stimulerande. I takt med att olika verksamheter ställs inför snabba förändringar innehållsmässigt, utifrån såväl ekonomiska förutsättningar som ideologiska tankegångar, inverkar detta ofta på förutsättningarna att kunna utföra ett gott arbete. Har man inte i arbetsgruppen acceptans för varandras olikheter och förutsättningar kan det innebära att det sliter på relationerna mellan chef/medarbetare eller mellan medarbetare/medarbetare och även utåt mot olika kunder eller samarbetspartners. Konsekvensen av ett dåligt arbetsklimat är sämre prestationer och mindre framgång. Motsatsen är trygga medarbetare med förmåga att tänka kreativt, lösningsfokuserat och med en positiv inställning till arbetet. Intense management AB och Berghs SocialaTjänster AB har erfarenhet att arbeta med utbildning och handledning samt teambuilding. I ett samarbete kommer vi att kunna erbjuda en utbildning med möjlighet till kompletterande handledning och coachning. Vi använder en egen framtagen beteende- och kommunikationsmodell som bl.a. bygger på DISK-analysen som grund. Den ger både en teoretisk förståelse för vårt sätt att kommunicera och praktiska verktyg för att underlätta kommunikationen i mellanmänskliga relationer. Metoden är framtagen för att kunna hjälpa medarbetare och chefer i arbetslivet att öka medvetenheten om den egna och andras kommunikation samt hur denna kunskap kan användas för att hantera olika situationer.. HAR DU TID EN STUND - ATT LÄSA DET HÄR? -Vi undrar hur Ni har det på Er arbetsplats och om vår kunskap om kommunikation och beteende i yrkeslivet kan vara något för Er. -Vi vill lämna ett erbjudande om utbildning under 2014 om ledarskap, medarbetarskap och hur man skapar hållbara team.

2 Ledarskap Medarbetarskap Teambuilding
Vår metod förklarar på ett förenklat sätt hur människors olikheter påverkar kommunikationen i arbetslivet. Vi kan med hjälp av metoden komma förbi “låsningar” i samarbeten, bli bättre på att förebygga och hantera konfliktsituationer, öka genomslagskraften vid presentationer, lättare få med oss omgivningen i förändringsarbete m.m. Göran Rosenberg är VD och grundare till Intense management AB. Göran som är psykolog har sedan mitten av 70-talet arbetat med utveckling av framgångsbeteenden såväl individuellt som i grupp. Han har bl.a. coachat idrottslandslag och enskilda idrottsmän. Han har lång erfarenhet av att arbeta med beteendeförändring, konflikthantering och ledningsarbete och har varit med och drivit ett antal konsultföretag som delägare och VD. Birgitta Bergh som driver förtaget Berghs SocialaTjänster AB är auk socionom och har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning dels med olika projektarbeten, utbildningsverksamhet samt ledarskap. Birgitta har även erfarenhet av ledningsarbete inom ideella organisationer. Tillsammans skräddarsyr vi utbildningar till enskilda företag eller organisationerna som är i behov av utveckling. Vi erbjuder bl.a. grundläggande utbildning i vår kommunikationsmetod med tillhörande beteendeanalyser, coaching, handledning samt utger annat stöd i form av t.ex. organisationsanalyser . För ytterligare information hör gärna av Er till Göran Rosenberg tel och/eller Birgitta Bergh tel Tack för Din tid! Göran Rosenberg Birgitta Bergh

3 Utbildningens innehåll
Teoretisk bakgrund till olika beteende-och kommunikationsstilar Egen beteendeanalys Grupprocesser Konflikthantering Praktiskt tillämpning i ledarskapet Reflektion över personlig ledarstil Hälsopedagogiskt ledarskap extern utbildningsledare Introduktion av samarbetsspelet Cohero med spelomgång och återkoppling Nätverksbyggande Handledning/ coachning Utbildningen vänder sig till ledare både med eller utan personalansvar, såväl inom den privata som den offentliga sektorn. Som kursledare arbetar vi metodiskt. Vår roll är inte att enbart vara föreläsare, utan att lägga upp struktur för och vara delaktig i den gemensamma processen. Tillsammans har vi utvecklat ett unikt koncept kring ledarskap och medarbetarskap. Gemensamt för dessa är att de syftar till att ge deltagarna utökad kunskap om sina styrkor och svagheter. Personlig styrka är det gemensamma målet. Vi vill skapa en helhetsupplevelse av att träna sin förmåga utifrån den man är och den man vill vara. Vi kommer utöver den teoretiska modellen bl.a. att träna ledarskapet med hjälp av olika praktiska övningar. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha: ökat sin personliga genomslagskraft i ledarskapet. en större förståelsen för vad som driver grupper och individer. insikter om vad som motiverar och demotiverar i den egna verksamheten. ökat kunskapen om vad som förbättrar samarbetsviljan i en grupp. kunskap om hur man anpassar sin kommunikation utifrån olika beteendestilar. ökad självkännedom om egna styrkor och svagheter. fått konkreta verktyg för att hantera konflikter och svåra situationer i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning, erhålles ett utbildningsdiplom.

4 Boende, tider samt priser
Vi är och bor på Mytomspunna Apertins Herrgård belägen 2 km utanför Kil, 15 km från Karlstads flygplats. Utbildningstillfälle 1) 2) 3) Kostnad för utbildningsdagar enligt ovan kronor exkl moms . Anmälningsavgift 3900 kr inbetalas senast , resterande belopp Utbildningsgruppen kommer att bestå av upp till 12 deltagare. Anmälan görs till Anmälan är bindande. Enskild handledning, coachning kan efter överenskommelse erbjudas utöver angiven kurskostnad. Tillkommer kostnader för boende se nedan: Kostnad heldygnspension enkelrum 2080 kr, dagkonferans ej boende 755 kr samt dagkonferans avresedag 445 kr, tillägg för julbord 24/ kr. Rumsbokning görs direkt till Apertins Herrgård senast en månad innan första utbildningstillfället.

5 Naturligt ledarskap - Effektiv kommunikation
Under 2014 kommer vi att kunna erbjuda en unik ledarskapsutbildning för Dig vill förbättra Din kommunikationsförmåga. Utbildningen ges under tre tillfällen vilka är förlagd vid Apertins konferansanläggning strax utanför Kil. Är Du intresserad? läs mer här…..


Ladda ner ppt "HAR DU TID EN STUND - ATT LÄSA DET HÄR?"

Liknande presentationer


Google-annonser